Per metus – beveik 400 pranešimų apie galimus vaiko teisių pažeidimus

Nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2019 m. liepos 1 d. Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje registruoti 393 pranešimai apie vaiko teisių pažeidimus. Iš jų 203 atvejai, kai vaikui grėsmės lygis vertintas, bet nenustatytas (0 lygis).  168 atvejai, kai nustatytas I grėsmės lygis.  22 atvejai, kai nustatytas II grėsmės lygis. Į kiekvieną pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimų Tarnybos specialistai reagavo teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

Daugiausia pranešimų gauta dėl galimų nesmurtinių vaiko teisių pažeidimų, dažniausias informacijos šaltinis – policija. Tarnybos teritorinio skyriaus specialistas, gavęs pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, kuo skubiau, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo, pradeda jį nagrinėti. Jeigu pranešimas gautas dėl galimo smurto prieš vaiką naudojimo, galimai kilusį pavojų vaiko saugumui, sveikatai, gyvybei ar vaiko buvimą jam nesaugioje aplinkoje, visus veiksmus atlieka pranešimo gavimo dieną, tačiau ne vėliau kaip per 6 val. nuo pranešimo gavimo.

Nagrinėjant pranešimą dėl galimo vaiko teisių pažeidimo, vertinant grėsmės vaikui lygį, vertinama aplinkybių visuma, atsižvelgiama į rizikos veiksnius, susijusius su vaiko funkcionavimu, vaiko atstovais pagal įstatymą, tėvystės įgūdžiais ir bendravimu (santykiu) su vaiku bei socialine aplinka. Tarnybos teritorinio skyriaus specialistai, atsižvelgia į vaiko amžių, rizikos veiksnius, susijusius su abiem vaiko tėvais ar vieninteliu turimu bei atitinkamai nustatytais apsaugos veiksniais, kurie gali minimalizuoti rizikos veiksnius, nes tai, kas gali kelti didelę grėsmę kūdikiui, gali būti menkai pavojinga vyresnio amžiaus vaikui. Taip pat įvertinama vaiko, jo šeimos narių, su juo gyvenančių asmenų ir (arba) kitų asmenų, Tarnybos teritorinio skyriaus specialistų turima ar kitų įstaigų pateikta apie galimus vaiko teisių pažeidimus informacija.

Nuo 2018 m. liepos 1 d. vaiko teisių apsaugos sistemoje pradėjo veikti mobilioji komanda, kurią sudaro trys specialistai: psichologas, specialistas, dirbantis su priklausomybių turinčiais žmonėmis, bei socialinis darbuotojas. Mobilioji komanda 14 kalendorinių dienų teikia intensyvią pagalbą toms šeimoms, kurių vaikams buvo nustatytas aukščiausias grėsmės lygis. Minėtieji Tarnybos darbuotojai siekia koreguoti šeimos narių elgesį ir sukurti saugią gyvenamąją aplinką vaikui, taip pat teikia rekomendacijas dėl tolesnio darbo su šeima atvejo vadybininkui (savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos darbuotojui). Esminis šio darbo tikslas – padėti šeimai gebėti tinkamai pasirūpinti savo vaiku, kad jam būtų saugu grįžti į šeimą. Per pastaruosius metus mobilioji komanda 12 šeimų Anykščiuose teikė intensyvią psichologo, socialinio darbuotojo ir specialisto, dirbančio su priklausomybių turinčiais asmenimis, pagalbąĮvertinus praktinę mobiliųjų komandų naudą ir veiklos svarbą, planuojama papildomai įsteigti dar 1 mobiliąją komandą, dirbsiančių su vaiku ir jo šeima.

Liepos 1 d. sukako vieneri metai, kai pradėjo veikti centralizuota vaiko teisių apsaugos sistema – iki tol savivaldybių administracijų struktūrine dalimi buvę vaiko teisių apsaugos skyriai tapo vieningos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dalimi.

„Per šiuos metus pradėjome ir toliau tęsime esminius šios pertvarkos iškeltus tikslus: laikydamiesi vienodų darbo kokybės standartų užtikriname vaiko teises, taikome vienodą vaiko saugumo vertinimą, mobiliosios komandos ir visą parą dirbančių vaiko teisių apsaugos specialistų darbo praktiką. O kad pagalba vaikui ir jo šeimai būtų sėkminga, glaudžiai bendradarbiaujame su plačiu ratu asmenų, dirbančių vaiko gerovės srityje: savivaldybių, švietimo ir sveikatos įstaigų darbuotojais, nevyriausybinių organizacijų atstovais, teisėsaugos ir policijos pareigūnais. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis užtikrinant geriausius vaiko interesus yra vienas iš pagrindinių šių metų mūsų tikslų“, – sako Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Alina Jakavonienė.

Aida Žemaitytė – Budnikienė,  Valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Viešųjų ryšių ir komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

 

 

 

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.