Pašventinta Pienionių dvaro koplytėlė

Šeštadienį, rugsėjo 26 dieną, Pienionių kaime, prie Balaišių sodybos, kur stovi Pienionių dvaro sodybos koplytėlė su Nukryžiuotojo skulptūra, vyko atnaujintos koplytėlės pašventinimo iškilmės. Koplytėlę šventino Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios kunigas dr. Nerijus Vyšniauskas.  

Po Kavarsko bažnyčios sugriovimo Pienionių dvare buvo įrengta koplyčia, kur melsdavosi visos parapijos tikintieji. Dvare gyveno ir Kavarsko parapijos klebonas Petras Legeckas, čia teikęs sakramentus, garbinęs Aukščiausiąjį iki savo mirties valandos 1934 metais. Nors tuo metu jau veikė ir atstatyta Kavarsko bažnyčia, tačiau Pienionių dvare koplyčia vis dar gyvavo.

Pienionių dvaras, kaip ir daugelis Lietuvos dvarų, priklausė garsiai Radvilų giminei. 1665 metais čia įsikūrė dvarininkai Siesickai, valdę dvarą net kelis šimtmečius. Antanas ir Feliksas Siesickai bei kiti šios giminės atstovai ne tiktai valdė Pienionių dvarą, kuriam priklausė apie 700 ha žemės bei septyni apylinkės palivarkai, bet rūpinosi ir naujomis statybomis.

NYKŠČIAI

5 komentarai

  1. įdomu ar Anykščių skyriaus soceldemokratai prisidėjo finasine parama prie koplytėlės atnaujinimo darbų?

  2. Jūza fon Krakatūza

    Ne, jie tą darbą paliko komunistams, sulindusiems į Konservatorių (TS-LKD) gretas.

    • tai ko ten trinas renginyje partijos skyriaus iškeltas kanditatas į Semo rinkimus? Reikėtų prie fotonuotraukų dėti politinės reklamos žymę.

  3. kam ja sventinti, jei ji jau 12 kartu sventinta?

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.