Pamoksle minėjo Skiemonių stribus, kapojusius rankas

 

 

Vyskupas Jonas Kauneckas pamoksle Mūšios partizanų parke, minint monsinjoro Alfonso Svarinsko penktąsias mirties metines, išsakė aštrias pastabas dėl partizanų atminimo ir priminė stribų žvėriškumą..

J. Kauneckas (alfa.lt nuotraukoje) citavo žinomo disidento Vlado Terlecko surinktus duomenis, tarp kurių užfiksuoti ir įvykiai Anykščių rajone. „Vladas Terleckas savo knygoje „Pasipriešinimas Lietuvos nukryžiavimui“ poetiškai aprašo: „atsisveikinimo su negyvaisiais graudulingas giesmes tada pakeitė kirvių poškėjimas“. Netilpusieji į duobes, šulinius, išvietes, būdavo paprasčiausiai sukapojami kaip paskersta kiaulė. Kavarske bulvių duobėn netilpusio partizano Jono Dagelio kūnui nukirto kojas, o Juozapo Dunausko neužkasė galvos. Antaną Žeromskį stačia galva įmetė į bulvių duobę ir užkasė taip, kad kojos kyšojo iš žemės. Salako valsčiuje Gabšienė pamatė iš žemės kyšančią sūnaus ranką. Nebuvo galima kastuvais kasti, tad ji vargšelė dvi dienas rankomis nešė ir nešė žemės ant sūnelio kapo. Veiverių stribai Rimaitės ilgą kasą paliko paviršiuje. Skiemonių stribai, versdami lavonus į bulvių duobes, kastuvais nukapojo rankas, kojas ir net galvas. Pranas Daraškevičius-Papartis dar gyvas buvo pririštas už kojų ir šešis kilometrus tempiamas pririštas prie arklio. Per tuos šešis kilometrus nusimovė ne tik jo rūbai, bet ir oda. Turbūt gana? Ir man baisu pasakoti tokius dalykus“ , -kalbėjo J. Kauneckas. Visą pamokslą galite paskaityti portale www.propartia.lt.
NYKŠČIAI

6 Komentarai

  1. Laba diena. Vertėtų prie straipsnio uždėti N14, bei nerekomenduojama silpnesnių nervų žmonėms, be specialios raminamųjų vaistų dozės!

  2. Gal parašykit ir kaip partizanai uzkasinejo nieko kaltus žmonės…

  3. Labai gerai, kad vyskupas primena istorinius faktus apie okupantų žiaurumą okupuotame krašte. Partizanai kovėsi už mūsų laisvę, už tai, kad galėtume būti laisvi, laisvai keliauti, laisvai išpažinti savo vertybes. Visus šiuos dalykus sunaikino raudonasis maras. KGBistai ir jų palikuonys siunta už tikrus nesuklastotus ir akis badančius faktus.

    • bet tai tikslinai auditorijai skirtas straipsnis apie karo ir okupacijos pasekmių sukurtą smurtą, prievartą ir niekinimą. Manau, kad tam turi pasiruošti, prieš atsiversdamas aprašytus vaizdus. Ačiū už supratimą.

  4. Tremtinių sūnui

    Gražiausias atrodo NKVD šlovės lenta Gorkio milicijos mokykloje? Ten apie Skiemonių skrebus nieko nebuvo ir nebus?

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.