Paminėjo veiklos aštuoniasdešimtmetį

Garbūs svečiai Anykščių bibliotekininkus vakar sveikino visą dieną – lankėsi meras Kęstutis Tubis, parlamentaras Antanas Baura…

1936 m. paskelbus „Valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymą”, 1937 m. Lietuvoje pradėtos steigti tokio tipo bibliotekos. Kartu su kitomis, naujai įsteigtomis, pradėjo gyvuoti valstybinė viešoji biblioteka ir Anykščiuose. Bibliotekos įsteigimo dokumentuose rašoma: „Švietimo ministeris, pasirėmęs valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymu, nuo 1937 m. kovo 15 d. įsteigia šias 64 viešąsias valstybines bibliotekas Utenos apskrityje: Anykščiuose II eilės, Molėtuose III eilės“…

Pirmasis Anykščių viešosios valstybinės bibliotekos vedėjas buvo Kazys Narijauskas, išdirbęs iki 1941 m. rugsėjo 15 d.

Antrojo pasaulinio karo metais biblioteka sudegė. Nuo 1944 m. gruodžio 1 d. Anykščių bibliotekoje dirbo mokytojas Pranas Pakalnis. 1949 m. bibliotekai vadovavo Kazys Dilys, vėliau keletą mėnesių dirbo Janina Matikonytė, po jos Anykščių bibliotekos vedėja dirbo Vilė Pociūnaitė. Visą dešimtmetį – nuo 1951-ųjų iki 1961-ųjų Anykščių rajoninei bibliotekai vadovavo Rozalija Klimašauskaitė. Vėliau – Angelė Čepienė. 1965 m. kovo 15 d. bibliotekos vedėja paskiriama Bronė Staikūnienė-Lukaitienė. 1973 m. jai perėjus dirbti į Anykščių kultūros skyrių, bibliotekos „vairą perėmė“ Germa Aviltienė. Po G. Aviltienės bibliotekai vadovavo Audronė Baltuškienė, Edita Stiklinskaitė, Birutė Šližienė-Bulotienė.

Nuo 2004 m. spalio 29 d. Viešajai bibliotekai pradėjo vadovauti Romas Kutka.

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos informacija

7 komentarai

 1. Įdomu ar fotografijos herojai valdžiamogiai yra bent vieną knygą paėmę iš bibliotekos. Laukiu bibliotekos atsakymo.

 2. to skaitytojas

  Iš jūsų komentaro matyti, kad pats bibliotekon nebuvot užsukęs, net bibliotekos atsakymo nereikia. Skaitantys yra aukštos kultūros, kuo jūs nepasižymite.

 3. Suskis žiūri į nuotrauką ir klausia Mizerio:
  – kam fotografas tuos skaičius kairėje įamžino ?
  Mizeris krizena:
  – kas galėtų paneigti, kad tai komjaunuoliškos valdžios „leveliai’ : 0 – mokyklos komjaunimo sekretorius, 1 – rajono komjaunimo vadas … 🙂
  Suskiui dar neaiškiau tapo:
  – o tai ką 2 reiškia ?
  Mizeris krizena:
  – tai kelio į seimą pradžia … 🙂

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.