Naujienos

,,Žinutė butelyje‘‘ – gamtos pagalbos šauksmas

Traupio pagrindinės mokyklos dešimtos klasės mokinė Indrė Musteikytė 9–12 klasių koncentre laimėjo šalies fotografijų konkursą ,,Žaizdos žemės mūsų‘‘.
Konkursą organizuoja VšĮ „Grunto valymo technologijos“ ir savaitraštis ,,Žaliasis pasaulis“. Konkurso tikslai – skatinti moksleiviją domėtis vietos ir regiono aplinkosaugos problemomis, išaiškinti dirvožemio, miškų, upių ir ežerų taršos židinius, foto technikos priemonėmis parodyti gamtai daromą žalą, ugdyti moksleivių ekologinę savimonę.

Sveikata – tai fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Anykščių bendrija, vienijanti daugiau nei 70 pagyvenusių Anykščių rajono žmonių, kuriems dažniau pasireiškia sveikatos negalavimai, vykdo Anykščių rajono savivaldybės administracijos finansuojamą sveikatinimo projektą „Būk sveikas 21 amžiuje“. Problema, kuri sprendžiama projektu, – pagyvenusių asmenų lėtinių neinfekcinių ligų bei traumų prevencija per sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimą, aktyvaus laisvalaikio organizavimą.

Jokubavos šeimynos vaikai statė pavėsinę

Jokūbavos šeimyna šiais metais dalyvavo projekte ,,Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos (rūpybos) teikimas Jokūbavos šeimynoje‘‘, finansuojamo iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto. Per 2019 m. socialinės paslaugos Jokūbavos šeimynoje buvo teikiamos 13 vaikų. Šiuo metu šeimynoje gyvena 6 vaikai su nuolatine ir 2 vaikai su laikinąja globa.

Dalins maisto paketus

Anykščių rajono neįgaliųjų draugija koordinuoja programą „Pagalba maisto produktais“. Anykščių miesto ir Anykščių seniūnijos gyventojams maisto paketai bus išduodami š. m. gruodžio mėn. 17- 18- 19 d. nuo 9 val. iki 14 val.

Vilniaus anykštėnai aptarė 2019 m. veiklos rezultatus

Gruodžio 7 d. viešbučio „Domus Maria“ didžiojoje salėje gausiai susirinkę Vilniaus anykštėnų sambūrio  nariai paminėjo Lietuvos kariuomenės dieną, aptarė 2019 metų VAS veiklą, klausėsi Kalėdinės muzikos. Apie Lietuvos kariuomenės praeitį ir dabarties problemas kalbėjo ats. generolas majoras Jonas Andriškevičius. Prof. Tomas Ladiga, Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas, kalbėjo apie savo senelio, […]

Išrinkti „Metų traupiečiai“

Gruodžio 6 –osios vakarą Traupio kultūros mamai prisipildė pasakiško grožio kostiumais pasidabinusių damų ir ponų. Į Traupį su koncertine programa atvyko Anykščių kultūros centro istorinio šokio studija „Baltoji pavana“. Čia vyko Traupio bendruomenės organizuota šventė „Rudens darbus pabaigus“, kurios metu buvo pagerbti Metų traupiečiai.