Padėka Vitai Abraškevičienei

Nuoširdžiai dėkoju Viešintų pagrindinės
mokyklos direktorei Vitai Abraškevičienei
už inicijavimą bei nuolatinį ir visapusišką
palaikymą skleidžiant mokykloje
sveikatinimo idėjas.

Reiškiu didelę padėką visiems kolegoms
už malonų bendradarbiavimą vykdant
sveikatos ugdymo veiklas.

Tariu šilčiausius padėkos žodžius mokyklos
mokiniams už aktyvų dalyvavimą sveikatinimo
konkursuose, akcijose, projektuose bei
įvairiose sveikos gyvensenos veiklose.

Viešintų pagrindinės mokyklos
mokytoja Þydrė Saprigonitė


Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.