Optimizuojant Anykščių kultūros centrą, naikinamos 7,5 pareigybės

Vakar vykusiame rajono tarybos posėdyje vienbalsiai buvo patvirtinta Anykščių kultūros centro 2020 metų veiklos ataskaita.  Tačiau  nuo šių metų Anykščių kultūros centras kartu su Anykščių rajono savivaldybės administracija pradės  įgyvendinti Anykščių kultūros centro struktūros 2021–2023 metų optimizavimo planą, todėl rajono tarybai buvo pateiktas svarstyti klausimas „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus Anykščių kultūros centre patvirtinimo“.

Tarybos narys Kęstutis Tubis iškart uždavė klausimą: „Kiek dirbančių žmonių bus atleista? Kas gali atsakyti?“ Po tarybos nario klausimo buvo bandoma nuotoliniu būdu susisiekti su Kultūros centro direktore Dijana Petrokaite, tačiau to padaryti nepavyko.

Nepavykus susisiekti su Kultūros centro direktore, į K. Tubio paklausimą pabandė atsakyti meras Sigutis Obelevičius, aiškindamas, kad vasario 17 dieną jis bendravęs su D. Petrokaite, kuomet buvo vertinami Anykščių rajono kultūros įstaigų vadovai. „Iš ties realių atleidimų kaip ir nebus. Iš Ažuožerių darbuotoja būtų perkelta į Kavarską. Uždarius Vaitkūnų pastatą, kuris tikrai jau jokia kultūra nekvepia ir iš principo yra avarinis, darbuotojas būtų perkeliamas į Kunigiškius, kurie priklauso Svėdasų skyriui“, – sakė meras.   

K. Tubis paprašė mero patikslinti, ką reiškia „kaip ir beveik…“

„Nelabai pasitikiu savo atmintim, ligos plinta ir visa kita… Dėl Debeikių, tai ten darbuotoja savu noru iš darbo išėjo ir dabar debeikiečius šefuos Leliūnai. Mes bandome planuoti, kad nesukurt bedarbių armijos. Tai žmonės arba išleidžiami į pensiją, o į jų darbo vietą nebepriimamas žmogus. Bandome viską daryti švelniai, neskausmingai“, – padėtį aiškino S. Obelevičius.

„Aš galiu papildyti, noriu atkreipti dėmesį, kad su šiuo sprendimu susijusiame aiškinamajame rašte yra išdėstyta pozicija dėl darbuotojų ir būtent šiam periodui, kada mažinamas pareigybių skaičius, niekas nekalba apie konkrečias personalijas. Aiškinamajame rašte rašoma, kad  atsižvelgiant į įstaigos išsikeltus tikslus, įvertintas ir didžiausias leistinas pareigybių sąrašas bei darbuotojų darbo krūviai. O kadangi dalis pareigybių atlaisvintos darbuotojų iniciatyva nutraukus darbo sutartis, o kai kurios pareigybės sujungtos, atliekant darbo funkcijų gretinimą ir padidinant pastoviosios darbo užmokesčio dalies koeficientą, todėl Kultūros centro administracija siūlo pareigybių sąrašą sumažinti 7,5 pareigybėmis. Tai tiesiog yra šios dienos realijos“, – bandė merui padėti atsakyti į K. Tubio paklausimą A. Pajarskienė.

Dar katrą nepavykus susijungti su Kultūros centro direktore D. Petrokaite, meras pasiteiravo K. Tubio, ar jis sutiktų, jog į jo klausimą būtų atsakyta raštu. O A. Pajarskienė dar paprašė sukonkretinti klausimą, į ką tarybos narys atsakė, jog klausimas jau buvo užduotas. Meras, patikslinęs, kad pareigybės bus mažinamos šių metų bėgyje, pasiūlė balsuoti.

Visi tarybos nariai balsavo „už“, tik K. Tubis susilaikė. Tad Anykščių rajono tarybos sprendimu per 2021 metus Kultūros centre pareigybių sąrašas bus sumažintas 7,5 pareigybėmis. Kiek realiai žmonių neteks darbo, kol kas taip ir neaišku.

Dalina RUPINSKIENĖ

14 komentarų

 1. Mačiau įrašą

  Tubio arogancija veržėsi per kraštus.

  • Priešingai, kitų tarybos narių tylėjimas ir plaukimas pasroviui, rodo abejingumą ir visišką nesidomėjimą konkrečiais klausimais.

   • Mačiau įrašą

    Kiti tarybos nariai supranta kas parašyta, o ko nesupranta, tai pasiklausia nutarimo rengėjų. O kai kam reikia papolitikuoti ir posėdį išnaudoja savo arogancijos parodymui. Kolūkiečiams, kuriems kolūkio pirmininkas išliko autoritetas, tokia arogancija patinka.

 2. kokie supratingi darbuotojai, visi išeina savo noru. Tiesiog savanorių kraštas.

 3. čaikovskis

  Yra gautas raštas, kad nė vienas asmuo nėra atleidžiamas, nepūskite Burbulo, molėtai susprogdins.

 4. Kam reikalingi tarybos nariai jeigu jie nieko nekalba,nediskutuoja ,kaip pasako taip ir kelia rankas. Teisingai daro p.Tubis.

 5. jei kultūros centro direktorė neatsiliepia, reiškia ji nedirba, gal į Maldyvus ar kitą kurortą išvykus, mobilieji telefonai ima visoje Lietuvoje

 6. atsakymas anykštėnui

  jei 8 valandas gers kavą tai ir nusproks nuo tokio kiekio

 7. Ir taip ten daug nieko neveikianciu, tik algas geras gaunancias geras nezinia uz ka.Reikia mazinti kuo daugiau,maziau miegos ir kavyte gers is dyko buvimo!!!

 8. Troškūnų kultūros namuose niekas nevyksta jau keli metai. Kam tiek išlaidų pastato išlaikymui.

 9. Scam scam everywhere but its trust worthy website to work on and receive payment on daily bases. No instant cash involved to start, just join and earn to your time and will. For more detail visit…….. https://bit.ly/39JrDqt

 10. Ten kiek žinau geria ir arielkyte!l nes per koncertus kvapelis būna uh,mat jaudinasi ponios giedorkos

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.