Neprižiūrimoms kapavietėms iškils pavojus

Kaip ir prognozuota, savivaldybė, patvirtinus Vyriausybei nuostatas, imsis neprižiūrimų kapų problemos. Rajono taryboje bus svarstomas klausimas dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete.

Anykštėnai, kurie išvyko gyventi į užsienį, turės samdyti kapų prižiūrėtoją, nes užteks metus neapsilankyti kapuose, ir iškils pavojus, kad ten gali būti palaidoti kiti žmonės.
Apie šią problemą rašėme straipsnyje „Vyriausybė atvėrė kelią atimti kapus“ (ŠILELIS, 2018-11-10, Nr.45) Vyriausybės kapinių tvarkymo taisyklės nurodo, kad kapavietė gali būti atiduodama kitiems žmonėms, jei pripažįstama kaip neprižiūrima.
Anykščių rajono taryba balsuos dėl šių nuostatų. „Jeigu kapavietė, išskyrus kapavietes, įrašytas į Kultūros vertybių registrą, neprižiūrima ilgiau kaip metus, kapinių prižiūrėtojas raštu įspėja už jos priežiūrą atsakingą asmenį, kad būtina ją sutvarkyti ir nurodo kapavietės nesutvarkymo pasekmes. Jeigu per metus nuo įspėjimo įteikimo kapavietė nesutvarkoma, kapinių prižiūrėtojas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Savivaldybės administracijos direktorių ir religinę bendruomenę ar bendriją, jeigu konfesinių kapinių priežiūrą pagal kapinių perdavimo sutartį organizuoja religinė bendruomenė ar bendrija, apie galbūt neprižiūrimą kapavietę ir pateikia jos duomenis (jei žinomi): kapinių pavadinimą, kvartalo numerį, kapavietės numerį, kapavietėje palaidotų asmenų vardus, pavardes, laidojimo datas, žmogaus palaikų paskutinio laidojimo kapavietėje datą, nustatytą kapo ramybės laikotarpį, kapavietės matmenis, palaidotų kapavietėje žmonių palaikų skaičių, kapavietės statinius, jų pastatymo ir rekonstravimo datas. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu, gauti duomenys apie galbūt neprižiūrimą kapavietę per 5 (penkias) darbo dienas paskelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.  Jeigu neįmanoma nustatyti atsakingo asmens, kapavietėje paliekama lentelė su įspėjimu, kad reikia sutvarkyti kapavietę, nurodomos kapavietės nesutvarkymo pasekmės ir prašymas suteikti turimą informaciją apie šioje kapavietėje palaidotų asmenų giminaičius, nurodomi kontaktinio asmens duomenys. Jeigu per metus, nuo lentelėje su įspėjimu palikimo, už kapavietę atsakingi asmenys nesutvarko kapavietės ir ( ar) kapinių prižiūrėtojui raštu nesuteikia informacijos apie kapavietėje palaidotų asmenų giminaičius, turimi duomenys apie šią kapavietę, skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.“, – rašoma dokumente.

NYKŠČIAI

4 komentarai

 1. Labai įdomu ar visos kapinės turi prižiūrėtojus? Kas įspės, jei prižiūrėtojo nėra?

 2. Prižiūrėtojus tai kapinės turi, bet kai kurie prižiūrėtojai tik atlyginimui pasiimti,miega namuose ir neįstengia nueiti iki kapinių savaitėm.Bet gal komunalinis nesuinteresuotas pasidomėti jų darbu.

  • Ar nemeluojate, garbusis Pranai? Nebūkite kaip meras, kalbėk tiesą, nes užaugs ilga nosis. Ne visos rajono kapinės turi prižiūrėtojus.

   • Kapinės, kurioms nepriskirti etatiniai prižiūrėtojai , yra priskirtos seniūnijoms. Už jų priežiūra atsakingas seniūnijos vadovas.
    Deja nevisi seniūnai sugeba bent kartą organizuoti bendros aplinkos sutvarkymą tose kapinėse.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.