Naujojoje Helsinkio grupėje – du su Anykščiais susiję žmonės

Paskelbta, kad Lietuvoje įsikūrė Naujoji Helsinkio grupė, kuri kviečia visus, kurie yra neabejingi padėčiai, kai Lietuvoje vis intensyviau pažeidžiamos konstitucinės piliečių teisės bei laisvės, prisidėti. 1975 m. rugpjūčio 1 d. Helsinkyje buvo pasirašytas „Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje Baigiamasis Aktas“ – 35 valstybės, tarp jų ir Sovietų Sąjunga, pasižadėjo gerbti žmogaus teises. Tačiau tikrovė buvo kitokia: Sovietų Sąjungoje žmogaus teisės ir toliau buvo ignoruojamos. Disidentinio judėjimo Sovietų Sąjungoje vadovo akademiko Andrejaus Sacharovo aplinkoje gimė mintis steigti grupes, tiriančias Helsinkio Baigiamojo Akto pažeidimus ir informuojančias apie juos pasaulio visuomenę. Pirmoji tokia grupė susikūrė Maskvoje 1976 m. gegužės 12 d., jai ėmėsi vadovauti aktyvus Rusijos disidentinio sąjūdžio atstovas Jurijus Orlovas. Lietuvos Helsinkio grupė (LHG) susikūrė 1976 m. lapkričio 25 d. Maskvos Helsinkio grupės pavyzdžiu, bet buvo savarankiškai veikianti organizacija. Jos nariai steigėjai buvo kunigas Karolis Garuckas, fizikos mokslų daktaras Eitanas Finkelšteinas, poetė, pedagogė, buvusi politinė kalinė Ona Lukauskaitė-Poškienė, buvęs politinis kalinys Viktoras Petkus ir poetas, vertėjas Tomas Venclova. 2021 metų rugsėjyje paskelbta, kad kuriasi nauja Helsinkio grupė. Tarp pasirašiusiųjų steigimo deklaraciją ir du su Anykščiais susiję žmonės – iš Anykščių kilęs istorikas Tomas Baranauskas ir A.Baranausko literatūrinės premijos laimėtoja poetė Erika Drungytė (nuotraukoje). (Steigimo deklaracija pridedama)

Naujosios Helsinkio grupės

Lietuvos piliečių konstitucinėms teisėms ginti

Steigimo deklaracija

Mes, pasirašiusieji šį visuomeninės grupės, pagal savo esmę ir pavadinimą – Naujosios Helsinkio grupės – steigiamąjį dokumentą, suprantame, kad demokratija ir prigimtinės žmogaus teisės nėra visiems laikams be kiekvienos naujos kartos apsisprendimo duotos; jos gali būti išsaugotos tik tuomet, jei nuolat bus rūpinamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijoje apibrėžtų teisių paisymu ir gynimu,

esame susirūpinę dabartiniais antidemokratiniais procesais Lietuvoje ir visame pasaulyje, kai, prisidengiant Lietuvos žmonių nenoru priimti kitų šalių abejotinos pažangos pokyčius, visuomenės sveikatos, viešojo saugumo ar kitais pretekstais, vis dažniau paminamos pamatinės universalios humanistinės vertybės, visuotinai pripažintos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės bei suverenių demokratinių šalių konstituciniai principai,

esame įsitikinę, jog šios vertybės atsidūrė pavojuje net ir tose šalyse, kurios iki šiol buvo laikomos asmens orumo, teisinės valstybės bei demokratijos bastionais, o po liberaliosios demokratijos vėliavomis vis plačiau ir aktyviau brukami asmens ir tautų totalinės kontrolės technologijos bei diktato metodai, kurių pobūdį atpažįstame iš sovietinio laikotarpio patirties.

Remdamiesi 1975 m. Helsinkyje pasirašytu „Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje Baigiamuoju Aktu“ ir visų sovietų okupaciniu laikotarpiu veikusių ir žmogaus bei tautų teises gynusių Helsinkio grupių pavyzdžiu, steigiame šią viešo veikimo grupę.

Naujosios Helsinkio grupės siekiai:

žadinti Lietuvos piliečių ir tarptautinį sąmoningumą bei atsakomybę, kuriant bendrą gėrį ir demokratinę ateitį, tirti ir viešinti neteisėtus konstitucines piliečių laisves ir tarptautines konvencijas pažeidžiančius valdžios galių veiksmus, skelbti faktus apie informacijos ir saviraiškos laisvės, viešų susirinkimų ir protestų neteisėtą ribojimą, represijas, kėsinimąsi į asmens nuosavybę ir privatumą, tikėjimo ir pažiūrų laisvę, piliečių ir jų grupių lygybę prieš įstatymą, šeimos, kultūros ir gamtos vertybes bei kitą piktnaudžiavimą valdžia.

Savo veiklai pasitelksime pripažintus specialistus ir ekspertus, bendradarbiausime su kitomis, pilietinius interesus atstovaujančiomis šalies ir užsienio organizacijomis bei tarptautinėmis institucijomis

Tikėdami, kad geros valios principas kaip pasitikėjimo ir vienybės pagrindas vėl pasitarnaus Lietuvai, kviečiame bendradarbiauti visus, pritariančius šiai deklaracijai.

/PARAŠAI/

1. Arlauskas Saulius, teisės filosofas, pedagogas

2. Baranauskas Tomas, hum. m. dr., istorikas, istorijos populiarintojas, publicistas

3. Čepaitienė Rasa, hum. m. dr., kultūros istorikė, publicistė

4. Genzelis Bronius, Kovo 11 akto signataras, filosofas (sutiko būti garbės nariu)

5. Karčiauskaitė – Lago Jurga, publicistė, menininkė

6. Kundrotas Marius, politologas, publicistas

7. Merkys Gediminas, habil. soc. m. dr., edukologas ir sociologas

8. Vasiliauskaitė Nida, hum. m. dr., filosofė, publicistė,

9. Grigas Romualdas, profesorius, akademikas, sociologas, tautotyrininkas (sutiko būti garbės nariu)

10. Drungytė Erika, poetė, vertėja, literatūros kritikė.

9 komentarai

 1. Keista, kad Baranauskas kovos už homoseksualų teises.

 2. Nieko sau. Šventvagyste, ne kitaip. Ką šitie antivakseriams turi bendro su Helsinkis grupė? Tie gi buvo politiniai disidentai, kovoję prieš tarybinę santvarką.

 3. Antrąkart į tą patį upės vandenį nebeįbrisi. Žema, amoralu ir niekšinga savintis Helsinkis grupės vardą. Tautos neapgausi, gerai žinom kas yra kas. Gaila, kad šitų apsišaukėlių gretose yra ir anykštėnų.

  • Žinant, kaip nuosekliai Helsinkio grupė kovojo už homoseksualų teises TSRS imperijoje, tai pavadinimą galėjo susigalvoti kitokį.

   • Dabartinėje Rusijoje Helsinkio grupė aktyviai bendradarbiauja su LGBT bendruomene
    Žmogaus teisių gynėjai anksčiau paskelbė pareiškimą, pasirašytą Maskvos Helsinkio grupės, Tarptautinio jaunimo žmogaus teisių judėjimo ir Rusijos LGBT tinklo. Jų nuomone, įstatymo projektas pažeidžia Europos žmogaus teisių konvenciją.

    „Tai pavojingas įstatymas, kurio tikslas – ne apsaugoti vaikus, bet pažeisti seksualinių mažumų atstovų teises“, – „Interfax“ sakė Maskvos Helsinkio grupės vadovė Liudmila Alekseeva. „Šie žmonės nėra persekiojami civilizuotose šalyse. … žmonės. Tarp jų yra daug talentingų, kilnių, gerų žmonių “. Pasak Aleksejevos, įstatymas yra nesąžiningas, nes homoseksualumas susidaro dėl genetinių savybių.

 4. Helsinkio grupė privalo ginti visas laisves. Dėl LGBT net negali būti abejonių. Įdomiau, kaip naujoji grupė reaguos į moterų teisę darytis abortus? dėl eutanazijos?

 5. Normalių žmonių niekas negina. Homoseksualams, migrantams, narkomanams ir pn. visokios draugijos steigiasi. Ar su 2 anykštenais ar be jų, bet greitai vienam homoseksualui bus po 1 draugiją.

 6. Tikrai LGBY teises atstovauja tik Nida Vasiliuskaitė. Ji sena kovotoja. Perskaitę A. Zuoko kvietimą Tolerantiško jaunimo asociacijos nariai ir pilietinės visuomenės atstovai, tarp kurių ir filosofė Nida Vasiliauskaitė, šeštadienio popietę pasuko Užupio link. Nešini vaivorykštinėmis vėliavomis, šie panūdo padiskutuoti su Vilniaus meru apie demokratines vertybes. Taip tolerantiškas jaunimas reagavo į A. Zuoko viešai išsakytą mintį: „Jeigu tai nors kiek padėtų išspręsti konfliktą, kviečiu ne tik prie mano namų, bet ir į mano namo kiemą“, patalpintą socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
  lietuvosdiena/aktualijos/2013/06/29/

 7. Nezabitauskas

  Gėda čia pilantiems purvą ant naujosios grupės narių! Skaitykite jų deklaraciją, pažiūrėkite, kas ją pasirašė. Visi iki vieno Stambulo konvencijos ir homoseksualios propagandos priešininkai. Ką bendro jie turi su LGBT? Dar atsimenu ir senosios Helsinkio grupės veikimo laikus. Apie tą grupę žinių gaudavome per užsienio radijo stotis, ir neteko niekada girdėti, kad jie gintų tokias bjaurastis, kokias mums bruka dabartinė valdžia.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.