Mirė iš Anykščių kilęs žymus kalbininkas

Eidamas 86-sius metus, po labai sunkios ligos, rugsėjo 10 d. į Amžinybę iškeliavo iš Anykščių kilęs Vilniaus pedagoginio universiteto Užsienio kalbų fakulteto mokslininkas kalbininkas, kraštotyrininkas doc. dr. Alfonsas Pilka.

A.Pilka gimė 1935 m. vasario 27 d. Anykščių rajono Trakinių kaime Stasės Pilkienės (Juškaitės) ir Prano Pilkos šeimoje, 4-ių vaikų šeimoje. Baigęs Antanavos pradžios mokyklą, jis mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje (vardas suteiktas 1953 m., dabar J.Biliūno gimnazija).

1954–1958 m. Jis studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Užsienio kalbų fakultete, įgijo anglų kalbos mokytojo išsilavinimą. Jam dėstė iškilūs to meto filologai, fonetikai dr. B. Svecevičius, B.Piesarskas, dekanas Chvasas, dėst. Jansonienė, pedagogiką ir jos istoriją dėstė prof. J. Laužikas. Baigęs studijas, 1958–1962 m. A. Pilka gyveno ir dirbo Klaipėdoje. 1958–1959 m. Jis buvo Klaipėdos 4-osios vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytojas, 1959–1962 m. – Klaipėdos jūreivystės mokyklos anglų kalbos dėstytojas. Nuo 1962 m. A. Pilka pakviečiamas dėstytojo darbui į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą (nuo 1992 m. -Vilniaus pedagoginis universitetas) Užsienio kalbų fakulteto Anglų filologijos katedrą, kur 1962–1988 m. dirbo vyr. dėstytoju. 1988 m. instituto Taryba Jam suteikė docento pedagoginį vardą, docento pareigose Jis dirbo iki 1996 m., kol išėjo į pensiją. 1963–1965 m. stažavosi Rygos (Latvija) universiteto užsienio kalbų dėstymo dvimečiuose kursuose, vėliau – Didžiojoje Britanijoje. 1984 m. Vilniaus universitete A. Pilka apsigynė filologijos mokslų kandidato disertaciją „Lietuvių kalbos nežymimieji determinatyvai (gretinant su anglų kalba)“, 1993 m. nostrifikuotas humanitarinių mokslų, filologijos daktaras.

A.Pilkos mokslinių tyrimų sritis – loginė-semantinė anglų ir lietuvių kalbų gretinamoji analizė. Jis paskelbė profesinės ir mokslinės srities straipsnių „Kalbotyroje“, rinkiniuose „Kalba ir mintis“ (1980 m.), „Žodžiai ir prasmės 1“ (1991 m.) ir kitur, publikavo šalies spaudoje kraštotyros tyrimų apie gimtojo kaimo ir jo apylinkių iškilius žmones: spaustuvininką Martyną Kuktą, Arkivyskupą Teofilių Matulionį, kunigą Stasį Ylą.

Velionio palaikai palaidoti Kurklių kapinėse. (Alkas.lt nuotrauka)

3 komentarai

  1. Tikri zmones iseina…..

  2. Užjaučiame seserį Nataliutę .

  3. Užgeso żvaigždė, kas žino ? Gal bus lemta ir įsižiebs kita, kada nors dar visu ryškumu. Aukščiausio valia…ir te būna siela rami, tikiu taip ir bus, juk Žmogus matyt buvo Tikras Žmogus (nepažinojau, nelemta buvo susitikti). A.A. -ir užuojauta artimiesiems. Nebūkim egoistai, begailėmi savęs netekę artimo. Paleiskim jį į Angelų globą, minėkim gerus darbus, geru žodžiu palengvinsim būtį TEN . Amen.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.