Lygtinis paleidimas – proga keisti gyvenimo būdą

Mūsų šalies Bausmių vykdymo įstatymo 157 straipsnis detaliai numato, kada nuteistieji gali teikti prašymus Lygtinio paleidimo komisijai. Tai priklauso nuo to, kokį nusikaltimą asmuo padarė, ar jis įvykdė įstatyme numatytas sąlygas. Lygtinio paleidimo komisija gali tik rekomenduoti nuteistąjį paleisti anksčiau laiko, o galutinį žodį taria teismas.

Kiek Anykščių rajone šiuo metu yra lygtinai paleistų asmenų iš įkalinimo įstaigų? Kaip juos prižiūri Probacijos tarnybą? Apie tai „Šilelis“ kalbasi su Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Anykščių probacijos skyriaus specialistu Dangiru Vanagu.
– Kokios nustatytos apibrėžtos laikino paleidimo sąlygos?
– Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų sąlygas numato LR Bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnis. Laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji gali būti lygtinai paleisti, jei jų nusikalstamo elgesio rizika yra žema ir tikėtina, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals. Be to, jie turi vykdyti individualiame plane numatytas socialinės reabilitacijos priemones, atsižvelgiama ir į jų padaryto nusikaltimo sunkumą bei kitas įstatymo numatytas sąlygas. Tokie asmenys gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų.
Tokie asmenys gali būti lygtinai paleisti  ir taikant intensyvią priežiūrą, t. y. nuteistojo buvimo vietos pagal nustatytą dienotvarkę kontrolė elektroninėmis stebėjimo priemonėmis.
Lygtinai paleistiems iš pataisos įstaigų asmenims yra paskiriama įvairūs įpareigojimai ir draudimai, kurių vykdymą ir kontroliuoja probacijos skyriaus pareigūnai.
Lygtinai paleistas iš pataisos įstaigos asmuo privalo vykdyti lygtinio paleidimo sąlygas. Jei jis jų nevykdo, tai teismo sprendimu lygtinis paleidimas gali būti panaikintas ir asmuo gali būti pasiųstas atlikti likusios laisvės atėmimo bausmės dalies į pataisos įstaigą.
– Kiek Probacijos tarnyba kontroliuoja lygtinio paleidimo iš įkalinimo įstaigų asmenų Anykščių rajone? Kiek moterų ir kiek vyrų?
– Per 2017 metus tokių asmenų Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje duomenų registre buvo 15, iš jų 3 moterys. Per 2018 metų pirmą ketvirtį tokių asmenų buvo 8.
– Kaip Anykščiai atrodo palyginti su kitais rajonais?
– Lyginant su aplinkiniais rajonais Anykščių rajonas niekuo neišsiskiria.
– Kokių tikslų siekiama lygtiniu kalinių paleidimu?
– Lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos tai ir yra probacija. O vienas iš pagrindinių probacijos tikslų yra užtikrinti veiksmingą probuojamųjų, t.y. nuteistųjų, resocializaciją ir mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą.
– Ar daug nesilaiko laikinojo paleidimo sąlygų ir grįžta į įkalinimo įstaigas?
– Per 2017 metus vienas nuteistasis buvo grąžintas į pataisos įstaigą atlikti likusios laisvės atėmimo bausmės dalies. Per 2018 metus tokių asmenų dar nebuvo.
– Kaip lygtinai  paleisti kaliniai integruojami į darbo rinką? Ar tarpininkaujama jiems ieškant darbo? Jei neturi darbo, ar domitės iš ko jie pragyvena?
– Kaip ir minėjau, vienas iš pagrindinių probacijos tikslų ir yra pagalba nuteistajam integruotis visuomenėje.
Lygtinai paleistas asmuo privalo užsiregistruoti darbo biržoje arba pradėti dirbti. Tai yra viena iš pareigų. Darbo paieškos paslaugas teikia teritorinė darbo birža. Nuteistiesiems yra sudaroma galimybė dalyvauti įvairiose užimtumo skatinimo programose.
Lygtinai paleistas asmuo turi teisę į vienkartinę socialinę pašalpą, kurią pagal galimybes skiria savivaldybė. Darbo susiradimo sėkmė labai priklauso nuo paties nuteistojo motyvacijos. Šiuo metu jau nebepastebima neigiamo darbdavio požiūrio į tai, kad žmogus buvo praeityje teistas.
Dažnai lygtinai paleistam asmeniui yra skiriamas įpareigojimas –
dalyvauti elgesio pataisos programose. Jas vykdo probacijos skyriaus pareigūnai.
– Ar pasibaigus lygtinio paleidimo laikui dar bendraujate  su buvusiais kaliniais, ar domitės jų gyvenimu?
– Pasibaigus bausmės laikui nuteistojo priežiūra ir elgesio kontrolė nutraukiama. Jis yra išrašomas iš probacijos skyriaus duomenų registro. Tolimesnis gyvenimas – jo paties rankose.

Dalina RUPINSKIENĖ
ŠILELIS Nr. 22(1139)

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.