LPKTS Anykščių filialo pirmininku išrinktas Gintaras Vaičiūnas

Rugsėjo 10 dieną vyko LPKTS Anykščių filialo ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas už 2019-2020 metus. Filialo pirmininkė Prima Petrylienė apgailestavo, kad per dvejus metus filialas neteko net 18 narių.

„Skaudu, kad mūsų gretos retėja, bet mes vis tiek nuveikėme daug darbų. Pastatytas paminklas Andrioniškio miestelyje, skirtas Antanui Slučkai-Šarūnui ir jo bendražygiams atminti. Atstatytas ktyžius, įamžinantis debeikiečių tremtį. Pastatytas paminklas-kryžius prie Skiemonių kapinių išniekintų partizanų kapų vietoje. Šv. Mato bažnyčios šventoriuje pastatytas paminklas moterims partizanėms, partizanų  ryšininkėms, žuvusioms už Lietuvos laisvę“, – kalbėjo filialo pirmininkė.

Ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu buvo išrinkta 10 narių į filialo valdybą, o naujuoju  LPKTS Anykščių filialo pirmininku išrinktas ilgametis filialo narys, „Tremtinių klubo“  įkūrėjas  Gintaras Vaičiūnas.

„Prima Petrylienė vadovavo anykštėnams politkaliniams ir tremtiniams ilgus 24 metus.  Per tą laiką pastatyta 16 paminklų Lietuvos partizanams, žuvusiems Anykščių krašte.  Esame dėkingi gerb. Primai už jos nenuilstančią energiją, gebėjimą visus suburti supratingumą ir atjautą, už širdies šilumą, už viską, ką patyrėme būdami kartu“, – visų filialo narių vardu kalbėjo Albertas Paškevičius, dėkojo pirmininkei už ilgametį motinišką vadovavimą ir švelniai pavadino Prima „mūsų motinėle“.

Liudvika Danielienė

7 komentarai

  1. Poveikis gavo naują telefoną? Ar rodo, kad yra draugas su Karbauskiu?

  2. Sveikinu, nusipelnęs.

  3. Nykstanti draugija, nieko nepadarysi.

    • draugija gyvuojanti ir veikianti, o žmonės į draugijos veiklą gali prisijungti ir nauji, pritariantys draugijos veiklai.

  4. Čia nepaminėta, kad dar pastatyta lenta Šv. Mato bažnyčios šventoriuje Anykščiuose su savanorių partizanų pavardėmis. Tuose sąrašuose yra mano tėvelio ir dėdės pavardės, apie kuriuos norėčiau gauti daugiau duomenų, kur galėčiau kreiptis? Dėkoju tiems žmonėms, kurie atliko tą didelį darbą.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.