Lietuvai pagražinti draugija 100 metų jubiliejų minėjo Panevėžyje

Šiemet pažymint Lietuvai pagražinti draugijos įkūrimo 100 metų jubiliejų, Vyriausybė Kultūros ministerijos teikimu patvirtino minėjimo planą. Vertinant tai, kad ši organizacija telkė visuomenę, ugdė pilietiškumą ir patriotizmą, įvairiais būdais gražino Lietuvą, 2021-ieji paskelbti Lietuvai pagražinti draugijos metais.

Kas yra žmogus gamtoje? Niekas prieš begalybę, viskas prieš nieką, centras tarp nieko ir visko. (B. Paskalis).

Jau nuo ankstaus šeštadienio ryto Panevėžio miesto Laisvės alėjos takeliuose šmėžavo tautiniais rūbais pasipuošę žmonės.

Rugsėjo 25 dieną Panevėžyje vyko Lietuvai pagražinti draugijos įkūrimo 100-mečio minėjimo šventė. Minėjimas prasidėjo Šv. Mišiomis Panevėžio Kristaus Katedroje. Po Šv. Mišių šventės dalyvių eiseną link Laisvės aikštės lydėjo Panevėžio pučiamųjų instrumentų orkestro, Panevėžio Karaliaus Mindaugo husarų bataliono karių ir saugos tarnybos „Tautos skydas“  asociacijos nariai.

Atvykusius į šventę pasitiko Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus nariai. Buvo sugiedotas  Lietuvos valstybės himnas (solistė Regina Juškienė).

Renginį vedė Danutė Kriščiūnienė ir Gintaras Mikalauskas.

“Graži Lietuva – tai gražus žmogus, pilnas gerumo, meilės ir  atjautos. Tai darbščios, kūrybingos dvasios, aukštos moralės žmogus, savo fizine ir intelektualine veikla saugantis ir gausinantis grožį gamtoje ir visuomenėje. Nes grožis – tai gėris“ – šiais Justino Marcinkevičiaus žodžiais vedantieji pasveikino žiūrovus.

Šventės dalyvius pasveikino LR Seimo vicepirmininkas Jonas Jarutis ir Panevėžio miesto savivaldybės meras Rytis Mykolas Račkauskas. Sveikinimo žodis buvo suteiktas Lietuvai pagražinti draugijos garbės pirmininkui Juozui Dingeliui.        Šventės dalyvius sveikino Lietuvos kariuomenės vadas, generolas leitenantas Valdemaras Rupšys, LPD skyrių vadovai iš Kupiškio ir Rokiškio bei kiti garbūs svečiai.                        

 Koncertavo kultūros centro Panevėžio bendruomenės rūmų mišrus choras „Čiūto“ (vad. Dalia Gaspariūnienė),  vokalinis ansamblis „Smiltelė“  (vad. Dalia Gaspariūnienė),  vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblis „Grandinėlė“  (vad. Zita Rimkuvienė), senjorų liaudiškų šokių ansamblis „Linas“ (vad. Zita Rimkuvienė), liaudiškos muzikos kapela „Nevėžis“ (vad. Danutė Čerkasovienė ir Vytautas Rutkauskas). Skaitovas Audrius Daukša perskaitė J. Marcinkevičiaus eilėraštį “Prisipažinimas“.

LPD Panevėžio skyriaus nariai,  nusipelnę savo darbu Lietuvai, buvo apdovanoti LPD 100-mečio jubiliejiniu medaliu ir padėkomis.

Aldona Širvinskienė

Nuotraukos A. Širvinskienės, M. Druktenytės, S.  Ribokienės, V. Leščinsko

FAKTAI

Lietuvai pagražinti draugija, 1921 m. įkurta prof. Povilo Matulionio, Juozo Tumo-Vaižganto, prof. Tado Ivanausko, Stasio Šilingo, prof. Liudo Vailionio iniciatyva, veikė iki 1940-ųjų. Aplinkosauga, kraštotvarka, gamtos, kultūros paminklų tvarkymu ir apsauga, visuomenės ekologiniu švietimu besirūpinančios draugijos veikla atkurta 1995 m. Šiuo metu Lietuvoje veikia per 60 draugijos skyrių, vienijančių daugiau kaip 4 tūkst. narių.

Lietuvai pagražinti draugijos metų minėjime – konferencijos, kultūriniai, edukaciniai ir pažintiniai renginiai, vyksiantys daugelyje Lietuvos regionų, taip pat ir draugijos įkūrėjų bei aktyvių bendradarbių gimimo ir veiklos vietose. Visoje Lietuvoje – miškų sodinimo ir aplinkos tvarkymo akcijos, talkos, ekskursijos, konkursai ir kiti renginiai, skirti geriau pažinti šalies kraštovaizdį, istorinius ir kultūros paminklus, akcentuoti aplinkosaugos, krašto tvarkymo, ekologijos, kitus visuomenei ir krašto gerovei svarbius klausimus. Šiai datai paminėti daugelyje Lietuvos vietų vyksta įvairios parodos, susitikimai su aplinkosaugininkais, etninės kultūros kūrėjais ir skleidėjais, koncertai.  

LRT programose skleidžiama informacija apie Lietuvai pagražinti draugijos metų minėjimą, išleista jubiliejui skirta knyga-albumas „Tautos kuriama Lietuva“, įrengti informaciniai stendai svarbiose geologinių reiškinių ir radinių vietose, vyksta kitos viešinimo ir leidybos veiklos, skirtos minėjimo metams.

Šiemet Lietuvai pagražinti draugijos 100 metų jubiliejui paminėti buvo skirta ir tautos vienijimo sąšauka „Piliakalnių šviesa“, vykusi Liepos 6-ąją, Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną. 

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.