Laisvės kovotojai iki paskutinio atodūsio „Su Lietuva širdy“

Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, rugpjūčio pirmą šeštadienį vykome į 30-ąją tradicinę šventę „Su Lietuva širdy“. Tai graži Laisvės kovotojų šventė, tačiau su metais atvažiuojančiųjų gretos retėja, silpsta jėgos, o ir koronovirusas daugelį sulaikė nuo kelionės. Iš Anykščių vykome nedidelė grupė, kaip ir iš kitų Lietuvos rajonų bei miestų. Bendras sąskrydžio dalyvių skaičius buvo penkis kartus mažesnis. Kaip ir ankstesniais metais, 10 valandą, grojant kariškių pučiamųjų orkestrui, rajonų ir miestų skyrių grupės atžygiavo į Dubysos slėnį. Čia pasitiko ir susirinkusius sveikino šventės organizatoriai, minėdami jų vadovus ir nuveiktus darbus.

11 valandą sąskrydžio dalyviai tyliai suklupo Šv. Mišių maldai. Visus sujungė Arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas. Jam talkino Ariogalos klebonas Gintautas Jankauskas, Raseinių dekanas Vytautas Paukštis. Pamokslo metu prisiminti politiniai kaliniai, tremtiniai, kurie nepalūžo, kurie 30 metų dirbo ir dirba, kaip šventą priesaką išsaugodami Laisvės kovų ir kančių istoriją. Po Šv. Mišių, grojant himnui, buvo pakelta tautinė vėliavą. Ką kėlė LPKTSW-gos pirmininkas Gvidas Rutkauskas. Pakeltos ir Latvijos bei Estijos vėliavos.

Nuaidėjus saliutui, padėti vainikai prie Laivės paminklo prieš 30 metų žuvusiems Medininkų pasienio poste budėjusiems sargybiniams.

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis bei kiti.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Gvidas Rutkauskas perskaitė trumpą savo darbo ataskaitą ir 2 rezoliucijas: „Dėl Lukiškių aikštės galutinio apsisprendimo“, „Prieš Vilniaus mero žmonių priešinimą ir prieš Astravo atominės elektrinės statymą – elektros pirkimą“.

Pirmininkas dėkojo Sąjungos veikloje dalyvaujantiems daugiau nei 15 tūkstančių veiklių, protingų patriotiškai nusiteikusių žmonių, linkėjo sveikatos, santarvės, dirbant kartu.

Ilgai kalbėjo profesorius Vytautas Landsbergis. Po 14-os valandos vyko šokių ir dainų popietė su folkloro ansambliu „Nabžia“ (vad. Audronė Vakarienė), Gyčiu Murausku, Vyteniu Danieliumi, bardu Romu Naidzinavičiumi.

16 valandą buvo išneštos vėliavos, o mes, išeidami iš šio prasmingo jubiliejinio sąskrydžio, savo širdyje išsinešėme malonų ir šiltą bendrystės jausmą. Čia, tame apgaubtame kalnų slėnyje, buvo sunešta daug patriotinio jausmo, atsidavimo vienas kitam, daug meilės žmogui, žemei, augančiam daigui. Čia įsižiebia žodžiai dainai. Aš linkiu, kad Anykščių krašto jaunoji karta nepamirštų mūsų tėvų, senelių, prosenelių papročių ir kasmet apsilankytų tose vietose, kur susilieja skaudžios mūsų tautos istorijos pusės į vieną srautą.

Gerbiami mūsų skyriaus politiniai kaliniai, tremtiniai ir prijaučiantieji, neleiskime istorijos užnešti laiko dulkėmis. Būkime tvirti savo įsitikinimuose. Būkime patriotai ne žodžiais, o darbais. Mylėkit žmogų, mylėkit žemę, mylėkit viską, kas gyvą ir Dievas laimins mus.

LPKTS-gos Anykščių filialo pirmininkė Prima Petrylienė

Broniaus Tvarkūno nuotraukos

Vienas komentaras

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.