Kryžiai bus pastatyti per Žolinę

Šventės „Bėk bėk, žirgeli!“ metu Niūronyse, šalia Legų sodybos, vyko kūrybinės dirbtuvės –  simpoziumas „Anykščių krašto senosios kryždirbystės rekonstrukcija“, kurio metu medžio drožėjai Vladas Gaidys, Valdas Pelegrimas, Mykolas Tursa, kalvis Algis Pranckevičius, Troškūnų K. Inčiūros gimnazijos mokytojas Artūras Pupkis bei J. Biliūno gimnazijos abiturientai Vytautas Taurelė ir Arnoldas Keibas  gamino du kryžius.  Gaminami kryžiai – analogiški tiems, kurie stovėjo  –  1865 m. prie A. Šiaučiulio sodybos šalia kelio į Skiemonys ir 1885 m. kryžius, stovėjęs Anykščių senose kapinėse kaip antkapinis paminklas. Paminklų pavyzdžiai atrinkti iš J. Zabulytės mokslinių tyrimų metu sukauptos gausios įvairių Lietuvos muziejų archyvų medžiagos.

Šio projekto tikslas – populiarinti Anykščių krašte buvusią kryždirbystės tradiciją vietinių meistrų ir gyventojų tarpe, reprezentuoti Anykščių krašto kryždirbystės tradicijos savitumą Lietuvos ir kitų šalių gyventojams, sudominti kryždirbyste bei išugdyti naują meistrų pamainą. Kaip teigė J. Zabulytė, abu stogastulpiai atrinkti kaip Anykščių krašto senajai kryždirbystei būdingi pavyzdžiai, turėję tam tikras analogijas ir kitose Aukštaitijos vietovėse.
Šiuos kryžius simpoziumo dalyviai planuoja Niūronių muziejuje pastatyti per Žolinių šventę. Simpoziumą organizavo asociacija „Anykščių šventės“,  partneris – A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, rėmėjas – Anykščių rajono savivaldybė. Idėjos sumanytoja ir projekto vadovė –  mokslininkė dailėtyrininkė, dailės pedagogė, kultūros organizatorė Jolanta Zabulytė.

Dalina RUPINSKIENĖ

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.