Kreipėsi pagalbos – prašo priimti sprendimus, kurie leis atnaujinti veiklą

Anykščiuose veikiantis baseinas „Bangenis“, kartu su dar 5 mažesniuose miestuose veikiančiais baseinais, kreipėsi į Ministrę Pirmininkę Ingridą Šimonytę, atkreipdami dėmesį į sunkią baseinų padėtį. Kreipimasis taip pat adresuotas Sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui ir Švietimo, mokslo ir sporto ministrei Jurgitai Šiugždinienei. Kreipimesi nurodoma, kad baseinai, jau ilgą laiką negalėdami vykdyti veiklos, yra ant išlikimo ribos. Publikuojame Anykščių, Varėnos, Pasvalio, Radviliškio, Širvintų ir Rokiškio baseinų valdytojų poziciją.

LIETUVOS BASEINŲ VALDYTOJŲ POZICIJA IR SIŪLYMAI DĖL NEIGIAMŲ COVID-19 PADARINIŲ VISUOMENĖS SVEIKATAI, BEI PRAŠYMAS DĖL VEIKLOS ATNAUJINIMO

 Gerbiama, Lietuvos Respublikos Ministre Pirmininke ir gerbiami Ministrai!

Mes, Lietuvoje veikiantys valstybiniai ar savivaldybiniai baseinų administratoriai/valdytojai (toliau – Įstaigos), reiškiame gilų susirūpinimą dėl LR Vyriausybės sprendimo tęsti baseinų veiklos stabdymą ir žemiau pateikiame savo argumentus, pasiūlymus ir prašymus, padėsiančius LR Vyriausybei priimti pagrįstus ir greitus sprendimus, leisiančius artimiausiu metu atnaujinti baseinų veiklą ir išvengti daugelio įstaigų veiklos nutraukimo dėl nemokumo.

  1. Įstaigos susiduria su mokumo ir veiklos tęstinumo problemomis.

Kaip Jums yra žinoma, Įstaigų dalininkas yra valstybė ar savivaldybė. Tokių įstaigų finansavimas yra tik programinis, kuris šiuo metu yra nevykdomas, Įstaigos negali vykdyti jokios veiklos galinčios atnešti bent menkiausią ekonominę naudą, todėl absoliuti dauguma Įstaigų yra ant išlikimo ribos, t.y. susiduria su ypatingai didelėmis mokumo problemomis.

Atkreipiame dėmesį, kad baseinų veikla išsiskiria tuo, kad patiriami veiklos kaštai yra dideli ir praktiškai nekintantys ištisus metus. Patalpų priežiūros, administravimo kaštai, komunaliniai mokesčiai, patalpų nuomos ir darbo užmokesčio kaštai praktiškai nekinta ir nepriklauso nuo klientų srautų, nes baseinuose nuolatos privaloma išlaikyti vienodą oro ir vandens temperatūrą, atlikti periodinį vandens valymą ir užtikrinti kitus higienos normų reikalavimus.

Tuo tarpu Įstaigų pajamos yra nepastovios ir didžiausia įtaką joms daro sezoniškumas, nes vasaros laikotarpiu Įstaigų lankytojų skaičius sumažėja kelis kartus, o tai atininkamai sumažina ir Įstaigų pajamas. Kaštų ir pajamų balanso išlaikymas esant sezonų kaitai, net ir nesant LR Vyriausybės nustatytų Įstaigų veiklos draudimų, yra ganėtinai sudėtinga užduotis, reikalaujanti didelių Įstaigų vadovų, bei viso personalo pastangų.

Problemą gilina ir tai, kad Įstaigos negali pretenduoti į paramą pagal priemonę „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“, todėl kad Įstaigos neatitinka įmonės sąvokos apibrėžtos „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo 4.1. punkte, nes Įstaigos yra susijusios su savivaldybe ar valstybe, dalis yra biudžetinės įstaigos ir pan.

Šiuo metu Lietuvoje taikomi Įstaigų veiklos draudimai, kelia didžiulę grėsmę baseinų išlikimui (Įmonių veiklos tęstinumui). Kaip yra žinoma, šalyje vienam viešajam baseinui tenka apie 200 tūkst. šalies gyventojų, kai kitose Vakarų Europos šalyse baseinų skaičius atitinkamam gyventojų skaičiui yra net dešimtimis kartų didesnis. Akivaizdu, kad toks mažas baseinų prieinamumas Lietuvoje jau ir taip yra didelė problema, o nutraukus veiklą bent daliai Įstaigų, situacija su baseinų paslaugų prieinamumu Lietuvos gyventojams, taptų ypatingai bloga. Reikia nepamiršti ir to, kad valstybė ir savivaldybės susidurtų ir su visa eilę kitų problemų, susijusių su neeksploatuojamų pastatų nusidėvėjimu, palaikomuoju, o vėliau ir kapitaliniu remontu, nedarbo padidėjimu ir pan.  Vertinant Įstaigų veiklos nutraukimo pasekmes ir galimą žalą, būtina atsižvelgti ir į tai, kad  dauguma baseinų objektų yra nauji ar neseniai rekonstruoti statiniai, į kurių statybą ar rekonstrukcija yra investuotos didelės Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir/ar pastatus naudojančių įstaigų lėšos, kurios neatneš jokios planuotos naudos.

  • Sportuoti vandenyje saugu

Iš visuomenės informavimo priemonėse, bei kituose atviruose šaltiniuose pateikiamos informacijos yra žinoma, kad SARS-CoV-2 virusas (toliau – Virusas) plinta kontaktiniu, lašeliniu, ore sklindančiu būdu, tačiau vandenyje Virusas neplinta. Būtent toks Viruso plitimo būdas leidžia visiškai pagrįstai teigti, kad rizika užsikrėsti Virusu baseinuose yra ypatingai maža. Juo labiau, kad baseinuose naudojamos ir kitos, Virusą neutralizuojančios priemonės – chloras ir kiti vandens dezinfekavimo reagentai.

Baseinuose ir jų aplinkoje saugumą užtikrina ne tik chloro ir/ar kitų dezinfekavimo priemonių  poveikis, tačiau ir taikomos kitos kompleksinės  priemonės, kurių taikymą reglamentuoja Lietuvos higienos normos – HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ ir HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“. Remiantis nustatytomis normomis, baseinuose ir pirtyse atliekamas kasdienis patalpų valymas, dezinfekcija, įdiegtos/naudojamos itin pažangios vėdinimo sistemos ir kt.

Pabrėžtina, kad priemonės, ženkliai mažinančios galimybe užsikrėsti Virusu, yra ir šios: lankytojų srautų reguliavimas naudojant  elektronines apyrankes, kurios leidžia ne tik matyti, kiek tiksliai žmonių yra erdvėje, bet ir, esant poreikiui, nesunkiai atsekti turėtus kontaktus; lankytojų išankstinė registracija; lankytojų buvimo laiko kontrolė ir ribojimas; ženkliai mažesnių plaukimo ir kitų programų dalyvių grupių formavimas; visų liečiamų paviršių dezinfekcija po kiekvienos grupės apsilankymo ir kt. 

  • Plaukimas bei kitos sveikatinimo paslaugos grąžina emocines ir fizines jėgas ir stiprina žmonių imunitetą

Manome, kad niekas nedrįstų prieštarauti, kad plaukimas bei kitos Įstaigų teikiamos sveikatinimo paslaugos yra ne prabanga, o būtinybė. Deja, vaikai ir moksleiviai, senjorai ir neįgalieji, kurie reguliariai naudodavosi Įstaigų teikiamomis paslaugomis, jau nuo 2020 m. lapkričio mėnesio negauna pakankamo fizinio krūvio, kuris yra būtinas kiekvieno žmogaus organizmui, jo imuniteto stiprinimui, psichinei sveikatai palaikyti.  Dauguma jaunuolių didžiąją dienos dalį praleidžia virtualioje erdvėje, vyksta nuotolinis mokymas, dirbantys nenuleidžia akių nuo kompiuterių ar telefonų ekranų, vystosi įvairios psichologinės bei įdingos laikysenos, bei psichinės sveikatos sutrikimai.

Įstaigų teikiamų sveikatinimo paslaugų pagalba yra lavinami žmonių kūno raumenys, stiprinama imuninė sistema, mokomasi koordinuoti kūną, protą, lavinama kvėpavimo technika kuri didina plaučių tūrį, kas ypač aktualu Viruso komplikacijų prevencijai. Fizinis aktyvumas didina moksleivių susikaupimą ir dėmesingumą atliekant užduotis mokykloje ir kasdieniame gyvenime.

Baseine vykstantys kompleksiniai užsiėmimai ypač svarbūs sergantiems astma, kadangi stiprinami plaučiai ir kvėpavimo kontrolė, kovojantiems su šia liga tai bene vienintelis būdas išlikti aktyviems ir palaikyti fizinę formą. Žmonėms turintiems stuburo bei laikysenos sutrikimų, plaukimo pamokos yra taikomos kaip viena svarbiausių gydomųjų priemonių. Galiausiai, jokių sveikatos problemų neturintiems vaikams ar suaugusiems baseine teikiamos paslaugos yra viena iš  grūdinimosi priemonių, o tai padeda kovoti su įvairiausiomis virusinėmis infekcijomis.

Esame užtikrinti ir pagrįstai teigiame, kad šiandieninėje ypatingai sudėtingoje epidemiologinėje situacijoje, plaukimas ir kiti užsiėmimai baseinuose, būtų itin saugūs ir naudingi žmonėms, kuriems reikia atstatyti prarastas fizines ir emocines jėgas.

Siūlomos rekomendacijos saugiam sportui ir sveikatinimui baseinuose užtikrinti.

Turėdami tikslą išvengti visiško Įstaigų veiklos nutraukimo, bei matydami galimybes leisti baseinams vykdyti veiklą, vadovaudamiesi savo patirtimi, žiniomis ir gebėjimais, galime taikyti rekomendacijas ir priemones, kurios gali būti įgyvendintos/pritaikytos labai greitai ir kurios neabejotinai bus pakankamos, kad užkirsti kelią Viruso plitimui atnaujinus Įstaigų veiklą.

Remiantis aukščiau išdėstytu, prašome atsižvelgti į šiame rašte išdėstytus argumentus ir faktus, bei kuo skubiau priimti sprendimus, leidžiančius atnaujinti Įstaigų veiklą, laikantis mūsų siūlomų rekomendacijų ir taikant mūsų nurodytas priemones.

Esame pasirengę savo nuomonę ir argumentus išsakyti/pateikti LR Vyriausybei patariantiems specialistams ir ekspertams, atsakyti į kylančius klausimus, jei tik mums bus suteikta tokia galimybė

3 komentarai

  1. * VšĮ „Sveikatos oazė“ įstatų 17.16 punkte numatyta, kad įgyvendinant savivaldybės kaip viešosios įstaigos dalininko turtines ir neturtines teises, Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas priimamas dėl kitų pareigų, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašo ir
    kvalifikacinių reikalavimų tvirtinimo, tačiau pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas patvirtintas įstaigos vadovo.
    *VšĮ „Sveikatos oazė“ įstatuose nenumatyta visuotinio dalininkų susirinkimo (atitinkamos savivaldybės institucijos) kompetencija dėl konkurso vadovo pareigoms nuostatų tvirtinimo;

  2. I am making 10,000 Dollars at home own laptop .Just do work online 2 to 4 hour properly. so i make my family happy and u can do Check it out what i do… …… https://bit.ly/39JrDqt

  3. Kol valdžia mąsto subine, baseinai bus uždaryti. Juk sveikiau maximoj ar norfoj….

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.