Kratą atlikusius pareigūnus Saulius Filipavičius vaišino kava

Vasario 19 dieną Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmuose toliau vyko Troškūnų Švenčiausiosios Trejybės klebono Sauliaus Filipavičiaus baudžiamosios bylos nagrinėjimas, kuriame teismui liudijo kratą klebono namuose atlikę pareigūnai ir auditorius.

Kadangi praeitame posėdyje kaltinimas nesutiko, kad kratą S. Filipavičius namuose atlikę pareigūnai tariamai „sukėlė chaosą“, į šį posėdį pakviesti  kratą atlikę FNTT pareigūnai Asta Stankuvienė ir Valdas Baltušninkas.

Bylą nagrinėja teisėja Zita Gavėnienė. Ji klausė, kaip vyko krata, kiek pareigūnų dalyvavo, kaip elgėsi S. Filipavičius. Liudytojai kalbėjo, kad kratos metu jokių nesusipratimų neįvyko, Taigi, nei pareigūnai, nei klebonas priekaištų vieni kitiems neturėjo. S. Filipavičius, kaip liudijo A. Stankuvienė, kratą atlikusius pareigūnus net pavaišino kava. Su tuo, kad  kažkuo kaltino pareigūnus, nesutiko ir pats S. Filipavičius, pasakęs, kad ko gero prokuroras yra „interpretacijų meistras“.

„Jeigu mes perklausytume praeitų posėdžių įrašus, aš niekur niekada nekaltinau FNTT specialistų, atlikusių kratą, nekorektiškumu, nemandagumu, kaip prokuroras būtent tuos žodžius panaudojo. Aš pasakiau, kad penki pareigūnai mažoje patalpoje ieškojo ir kilnojo dokumentų ir natūraliai padarė chaosą. Niekur nepasakiau, kad jie nekorektiški, nemandagūs. Tai interpretacijos, mums reikia lietuvių kalbą mokytis, pasikartoti sinonimų žodyną, nes tai keičia bylos esmę“, – sakė S. Filipavičius.

(Bus daugiau)

Linas BITVINSKAS

5 komentarai

  1. Štai kur žmogus tikras.

  2. Tikrai krikščioniška.

  3. Tikrai krikščioniška.

  4. Anykščiai

    Labai puikus klebonas.Nežinau tolerantiškesnio ir geranoriškesnio dvasiniinko, kaip jis.Meldžiamės ir tikim, kad dievas yra.

  5. Tegul laimina Dievas! Stiprybės, sveikatos gerbiamam klebonui Sauliui Filipavičiui. Džiaugiamės, kad esate ir darote gražius ir didelius darbus.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.