Knygos, rašytos Antano Baranausko ranka

Rugsėjo 24-osios popietę ir vakarą užsukti prie Antano Baranausko klėtelės vilios tik tą vienintelę dieną Anykščiuose veiksianti unikali paroda. Pirmą kartą į istorinę Baranauskų sodybą bus atgabenti ir viešai eksponuojami Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomi paskutinieji Antano Baranausko kūriniai-autografai.

   Ekspoziciniame stende bus pateiktos šešios įrištos rankraščių knygos, kuriose jau antrą šimtmetį išlieka autentiškas Antano Baranausko braižas tekstuose, rašytuose iki pat mirties dienos.

   Vienos dienos parodą Klėtelės gaubte tą šeštadienį bus galima aplankyti nuo 16 iki 22 val. Rankraščius lankytojams kartu su muziejininkais pristatys Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus vadovė dr. Inga Liepaitė.

   A. Baranausko rankraščius XX a. 3-ajame dešimtmetyje ėmė saugoti kan. Juozas Tumas-Vaižgantas ir kartu su savo turtingu privačiu archyvu juos perdavė Kultūros muziejui Kaune. Nuo 1930 m. rankraščius saugojo Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka, kol 1950 m., uždarius universitetą Kaune, jos fondai buvo išdalyti kitoms valstybinėms institucijoms. Sutvarkyti dokumentai, tarp jų – ir A. Baranausko rankraščiai, tuomet pateko į dabartinę jų saugojimo vietą – Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrių.

   Čia dabar saugomas ir svarbiausias rankraštinis tuomečio Seinų vyskupo darbas – Šv. Rašto vertimas į lietuvių kalbą, tiesa, taip ir nebaigtas, nes mirtis vertėjo ranką sustabdė būtent ties šiuo rankraščiu. Dvi A. Baranausko rankraštinės knygos – Senojo ir Naujojo Testamentų tekstų vertimų knyga bei Psalmių vertimų knyga – 2015 m. buvo įtrauktos į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“. Lietuvos nacionalinį registrą.

   Kitose rankraštinėse knygose, tik trumpam iš saugyklos atgabentose į Anykščius, – ne tik religiniai tekstai ar jų vertimai, bet ir A. Baranausko užrašytų giesmių rinkinys, kauptas kelis dešimtmečius – nuo 1857 iki 1901 metų, senatvėje kruopščiai Didžiojo anykštėno ranka perrašytas į specialiai tam brangiai įrištą, žalia oda aptrauktą ir paauksintą sąsiuvinį.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus informacija

Įspūdingiausias parodos eksponatas – Šv. Rašto pirmojo vertimo į lietuvių kalbą rankraštis, A. Baranausko ranka surašytas. Raimondo Malaiškos (VUB) nuotrauka.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.