Kariai savanoriai Afrikoje

Šiandien į tarptautinę Jungtinių Tautų vadovaujamą misiją Malyje išvyko du kariai savanoriai grandinis Ramūnas Gedziūnas ir vyresnysis eilinis Rokas Mačionis. Keturis mėnesius šie anykštėnai, 505 lengvosios pėstininkų kuopos kariai savanoriai, atstovaus Lietuvai tolimame žemyne ir prisidės prie stabilumo visame pasaulyje.

Tai ne pirma misija, kurioje dalyvauja Anykščių kariai savanoriai. Kariai yra dalyvavę misijo-se Irake, Afganistane, Kosove. Taip pat savanoriai dalyvauja įvairiose tarptautinėse pratybose JAV, Vokietijoje, Lietuvoje. Kuopoje tarnauja daug patyrusių, šaunių, patriotiškai nusiteikusių karių, todėl nebuvo sunku rasti tinkamus karius šiai užduočiai. Išvystantiems palinkėjome geros tarnybos, tinkamai atstovauti šaliai, Anykščiams, padaliniui.
Jungtinės Tautos operaciją MINUSMA (angl. Multinational Intergrated Stabilization Mission, MINUSMA) Malyje vykdo nuo 2013 m. MINUSMA siekia stabilizuoti padėtį šalyje, remti pereinamojo laikotarpio veiksmų plano įgyvendinimą, apsaugoti civilius gyventojus, propaguoti ir ginti žmogaus teises, rengti humanitarinės pagalbos teikimą, kultūros paveldo išsaugojimą ir padėti užtikrinti teisingumą nacionaliniu ir tarptautinių lygmenimis.

Veikdama kaip aktyvi ir atsakinga tarptautinės bendruomenės narė, Lietuva remia tarp-tautinės bendruomenės pastangas palaikyti taiką ir stabilumą pasaulyje, užkirsti kelią tarpvalstybiniams ir etniniams konfliktams, spręsti užsitęsusius konfliktus, kovoti su tarptautiniu terorizmu. Tarptautinėse operacijose Lietuvos kariai įgyja operacijų planavimo ir atlikimo, karių ir civilių bendbendradarbiavimo, veikimo kartu su sąjungininkais įvairiomis sąlygomis  patirties, vertingos rengiantis savo krašto gynybai.

Eilinė Rasa Andrikonienė

Vienas komentaras

  1. Gal ten prisisaudys

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.