Kaip savivaldybė „Anykštai“ organizavo konkursą

Per karantiną gavome pakvietimą dalyvauti Anykščių rajono savivaldybės administracijos viešinimo paslaugų Anykščių laikraštyje viešajame pirkime. Pirkimas buvo atliekamas neskelbiamos apklausos būdu ir panašėjo į farsą.

Tai gana nustebino, nes net ir mažus skelbimus savivaldybė pirkdavo per viešųjų pirkimų portalą. Pasižiūrėjome pirkimo sąlygas, išdėstytas keliuose lapuose, ir pamatėme, kad jos visiškai pritaikytos „Anykštai“.

Kadangi rajone yra tik du leidiniai ir jie abu žinomi, vaidinti viešąjį pirkimą yra juokinga. Pateiktoje savivaldybės formulėje 4 reikalavimai, kurie turėjo užtikrinti laimėtoją (rudenį vykusiame pirkime dar buvo 3 kriterijai). Kas gali paneigti, kad ketvirtas pridėtas galutinai užtikrinti, jog laimėtų reikalingas leidinys? Todėl pats pirkimas atrodo kaip parodija – bet kokia konkurencijos galimybė panaikinama turbūt sąmoningai. Galima spėti, kad kitais metais prie kriterijų bus pridėtas dar vienas – „Giminaičių ir patarnaujančiųjų skaičius savivaldybėje“?

Dokumentuose parašyta, kad „ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį“, tačiau apie pačią leidinio kokybę net neužsimenama. Sakykim, nėra kriterijaus apie maketo šiuolaikiškumą, spalvingumą, spausdinimo kokybę.

Pateikėme raštą Anykščių rajono savivaldybei, prašydami pakeisti konkurso sąlygas, motyvuodami, kad viešinimo konkursas skirtas informuoti rajono gyventojus, tačiau akivaizdu, kad formulė sudaryta konkrečiam leidiniui „Anykštai“. Tiek vieno, tiek kito leidinio skaitytojai moka mokesčius, todėl tikslingas savivaldybės biudžeto lėšų išankstinis užtikrinimas vienam leidiniui ne tik pažeidžia konkurenciją, bet ir dalį biudžeto mokėtojų palieka be jiems svarbios informacijos. Ir jokios ekonominės naudos specialiai vienam leidiniui pritaikyta formulė savivaldybei negali atnešti, bet kaip tik garantuos aukštus įkainius.

Taip pat atkreipėme dėmesį, kad Prezidentas ir Premjeras išskyrė žiniasklaidą, kuri neteko didelės dalies pajamų prasidėjus karantinui, kaip strateginę sritį, ir žengė konkrečius žingsnius. Vyriausybės kanceliarija vykdė viešuosius pirkimus, kurie tą pačią informaciją leido paskelbti įvairiose žiniasklaidos priemonėse, o ne kažkurioje vienoje. Siekis išskirtinai per pasirinktą formulę finansuoti tik vieną leidinį neatitinka nei valstybės pozicijos, nei savivaldybės gyventojų interesų. Prašėme iš naujo įvertinti paskelbto konkurso sąlygas, kad jos atitiktų rajono gyventojų, kurie moka mokesčius, interesus ir nesuteiktų išankstinio pranašumo „Anykštai“.

Pirkimas buvo sustabdytas, administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė atsakė, kad „Viešojo pirkimo tikslas ne patenkinti visus pirkimo dalyvius, o gauti konkurencingą kainą ir kad informacija pasiektų kuo platesnį skaitytojų ratą… Jei siūlysite konkurencingą kainą, Jūs, kaip ir kiti viešojo pirkimo dalyviai, galite būti laimėtoju“, – atsakė L. Kuliešaitė.

Tame ir esmė, kad kriterijais bet kokia galimybė konkuruoti iš anksto buvo panaikinama. „Šilelis“ jokiu būdu nelaimėtų, net jei pasiūlytų spausdinti informaciją nemokamai. Kalbant apie ekonomiškumą irgi keista, nes ta pati savivaldybė, pirkdama „Facebook“ arba SEO nuorodų talpinimą internete, nors dalyvauja visiškai nežinomos įmonės, nurodo tik vieną kriterijų, o čia iškelia net keturis. Galų gale, pirkime dar reikalaujama pažymų, pagal kurių sąlygas „Šilelis“ išvis negalėtų dalyvauti konkurse, o tokių pažymų nereikalauja net ir ministerijos, renkdamos konkursus.

Dar kartą kreipėmės į savivaldybę, kai ji atnaujino pirkimą, kad peržiūrėtų sąlygas. Parašėme, jog manome, kad savivaldybės administracija elgiasi nemotyvuotai, ir priminėme, kad dažname STT tyrime dėl korupcijos figūruoja formuluotė „Išankstinis sąlygų pritaikymas vienai konkrečiai bendrovei“.

Gavome atsakymą, kad viešųjų pirkimų organizatorius neprivalo nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai ar dėl to paties perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo: „Viešųjų pirkimų organizatorius nekeičia 2020 m. gegužės 7 d. priimto sprendimo atnaujinti viešojo pirkimo procedūras ir kviečia tiekėją teikti pasiūlymą“.

Dar įdomiau, kad atsakymą gavome pirkimo pasiūlymo pateikimo išvakarėse. Tiesa, jis jau buvo išsiųstas… po darbo valandų, kai savaime aišku, prie kompiuterio niekas nesėdi, o pamatėme tik kitą dieną, kai dėl karantino meto specifikos atėjome į darbą jau po galimo pasiūlymų pateikimo.

Kai paklausėme, ar tai buvo specialiai padaryta, sulaukėme atsakymo iš savivaldybės, kad „Viešųjų pirkimų įstatymas terminų nesieja su darbo valandomis, o tik su dienomis“. Kitaip sakant, net jei vidurnaktį būtų buvęs atsiųstas atsakymas, viskas būtų legalu.

Žinoma, mūsų savivaldybėje konkursai skaidrūs ir net krištoliniai. Neabejojame, kad ir šiam konkursui įtakos neturėjo tai, jog meras Sigutis Obelevičius yra Šmigelskų giminaitis ir tai, kad mero dukra minima tarp dirbančių „Anykštoje“.

Ir čia turbūt svarbu ne pinigai, nes ir turėdami sutartį su savivaldybe gavome vos kelis užskymus. Įdomiausiai buvo, kai administracijos direktorė L. Kuliešaitė gal 15-os eurų skelbimą „Šilelyje“ derino tris savaites. Bet suderino ir savivaldybė drąsiai išleido tuos pinigus.

Labai akivaizdu, kad Anykščių savivaldybės administracija, mano nuomone, palaipsniui įvedinėjanti vienos nuomonės diktatūrą, svajoja ir apie tai, kad būtų tik vienas „teisingos“ informacijos šaltinis, vykdantis savivaldybės politikos propagandą. Žinoma, tokiam tikslui lėšų ir pastangų negaila.

Ne veltui savivaldybės valdininkai net per karantiną uoliai „dirba“ „Nykščių“ portalo komentaruose nuolat mokydami, kaip reikia „teisingai“ rašyti ir cituodami savo „teisingą“ leidinį.

Po pirkimo laukėme, kad būsime informuoti apie pirkimo rezultatus, bet iki šiol to nesulaukėme.

Įdomu pažiūrėti, koks tas „ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pagal kainos ir kokybės santykį“ ir kiek tūkstančių eurų savivaldybė jam buvo numačiusi. Pranešime, ar savivaldybei pavyko gauti „konkurencingą“ kainą.

Linas BITVINSKAS

 

8 komentarai

  1. nu idomu, kiek ten pinigu numatyta

  2. Vienintelė manau išeitis grąžinti Kęstuti o tai ten gi visi giminės ,savekai

  3. Tokiam bardakui, kaip Anykščiuose vadovauja Obelevičius, gal ir bordelį atidarys. Nereikės į Panevėžį ar kitur važinėti … Patirtį turi.

  4. Tai kad ir Anykštos neskaitomos pilna prikaišiota.

  5. VPK KP SUV, nustatyta, kad IP adresas …192.112 yra priskirtas abonentui, kurio tel. Nr…

  6. Bereikalingas pinigų taskymas popierinė spauda neįdomi ir gyvena paskutinius metus. Laikas į internetą

  7. Kreiptis dėl pirkimų reikia į Viešųjų pirkimų tarnybą, kuri ir nustatytų, ar nebuvo sudarytos išskirtinės sąlygos vienam tiekėjui ir įvertintų paslaugos įvertinimo kriterijų .t.y. kokiais kriterijais vadovaujantis vertinama kokybė.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.