Kai lemia žmogiškieji resursai

Dažnai pagalvoju, kad mums gyventi būtų žymiai lengviau, jei visuomenėje nesklandytų išankstinės neigiamos nuostatos. Ką bepradėtų, ką bedarytų ar besumanytų žmonės arba valdžios įstaigos, pirmiausia turi nugalėti išankstinį skepticizmą. Priminsiu, kokios kovos vyko prieš Lajų taką. Skambėjo kaltinimai sakralumo išniekinimu, lėšų švaistymu ir didele žala gamtai. Tačiau kai atidarė Lajų taką tie patys kaltintojai kažkaip užmiršo savo žodžius ir…. ėmė ieškoti, ką čia dar pakritikavus.
Žinoma, beatodairiškai mestis prie naujovių ne visada verta. Kaip sakė daug pasaulio apvažiavusi ir daugelyje vietų gyvenusi anykštėnė Simona Vaitkutė, modernizavimas kartais duoda atvirkštinį efektą – tampame ne išskirtiniai, o tokie, kaip ir dauguma. Anykščiams, norint toliau judėti turizmo kryptimi, reikia surasti balansą.
Svarbūs ir vadinamieji žmogiškieji resursai. Prie to, kad esam svetingas kraštas, galime prisidėti visi. Savaitgalį netyčia stebėjau, kaip anykštėnų šeima rūpinasi maža verkiančia mergaite. Turistai iš Lenkijos kažkaip sugebėjo parduotuvėje pasimesti ir mergaitė puolė į paniką. Gražu, kai šeima atidėjo savo pirkinius ir visą dėmesį sutelkė padėti vaikui. Mačiau ir kitą epizodą – anykštėnai sukėlė „lengvas“ muštynes su svečiais iš Latvijos. Epizodai du – atsiminimai apie Anykščius skirtingi.
Tikėtis, kad visur ir visada bus tvarka, neverta. Sukako metai, kai nebėra pilietiško anykštėno Vytauto Pupeikio . Jis mėgdavo kartoti: „Netvarkingame pasaulyje tvarkos neįvesi“. O ar visada tvarkos reikia? Mokslininkai tyrimais nustatė, kad tvarka pervertinama, nes manoma, jog tvarka – produktyvumo ir efektyvumo užtikrinimas.
Tyrimai atskleidė, kad žmonės, kurie linkę mėtyti daiktus kur papuola ir kaupti visokius nereikalingus rakandus, yra žymiai kūrybiškesni. Eksperimento metu vienus savanorius patalpino į tvarkingą aplinką, kitus – į visiškai netvarkingas patalpas. Pasirodė, kad daug efektyviau žmonės užduotis atliko chaotiškoje aplinkoje. Tokia aplinka leidžia peržengti įprastus rėmus ir leidžia greičiau įveikti sąstingį, nes chaosas – siekis kūrybiškai pervertinti pasaulį.
Juokaudamas galiu pasakyti, kad politikai stengiasi, kad lietuviai jokiu būdų nepapultų į sąstingį. Bent jau aš nepamenu, kad politinėje sistemoje būtų kada toks laikotarpis, kai buvo stabilu. Gal tame ir nėra nieko blogo. Ir toliau išliksime kūrybingi.
Linas BITVINSKAS

(„Šilelis“, rubrika „Iš esmės“, 2018-02-09)

2 komentarai

  1. Kvazimodas

    ❓ ➡ 🙄 💡 👿 😥 ❓
    Jus cia rimtai nematote ka atliko su krastu Lajolizacija ir Kulturizacija? Ir kokios pasekmes to laukia.
    Sakes. EINU KARTIS… j

  2. Netvarkingoje aplinkojr ir man geriau

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.