Kai kurių tarybos narių kontaktų rasti nepasisekė

Į redakciją paskambinusi moteris, parsistačiusi Jadvyga, prašė išsiaiškinti, kodėl savivaldybės tinklapyje nėra kai kurių tarybos narių telefono numerių. Pasak jos, ji norėjo paskambinti vienam iš tarybos narių, o  jo telefono numeris tinklapyje neskelbiamas. Moteris sakė, kad elektroninio pašto ji neturinti, tad laiško parašyti negalinti.

„Nykščiai“ paskambino savivaldybės specialistei ryšiams su visuomene Silvijai Sakevičiūtei ir teiravosi, kodėl ne  visi kontaktiniai telefonai skelbiami.

„Tai ne mano kompetencijoje, bet aš išsiaiškinsiu. Manau, kad greitu laku telefonų numeriai bus paskelbti“, – pažadėjo specialistė.

Bendras asmens duomenų reglamentas skelbia, kad duomenų valdytojas turi turėti aiškų duomenų subjekto sutikimą, kuriame nurodoma, kad subjektas leidžia valdytojui tvarkyti savo duomenis.

Bendras duomenų apsaugos reglamentas  saugo fizinių asmenų teises ir laisves, visų pirma – teisę į asmens duomenų apsaugą. Visi duomenų subjektai turi teisę žinoti ir būti informuoti apie tai, kokiais tikslais asmens duomenys tvarkomi, jei įmanoma – kokiu laikotarpiu jie tvarkomi, kas yra duomenų gavėjai. Be to, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti ir toliau nebetvarkomi, kai asmens duomenų nebereikia tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi, taip pat tada, jeigu duomenų subjektas atšaukė savo sutikimą ar nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi. Kitaip tariant, duomenų subjektas turi teisę būti pamirštas, jeigu jis pats to nori. Tereikia pateikti prašymą duomenų valdytojui. Duomenų valdytojas ne vėliau nei per mėnesį nuo prašymo gavimo turi informuoti duomenų subjektą, kokių veiksmų jis ėmėsi. Jeigu asmens duomenų saugumas yra pažeidžiamas, duomenų valdytojas, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms nuo žinios apie šį pažeidimą, privalo pranešti kompetentingai priežiūros institucijai.

Gal ne visi tarybos nariai sutinka viešinti kai kuriuos savo duomenis…

NYKŠČIAI

 

3 komentarai

  1. buvo klausta ne Silvijos Sakevičiūtės, o Silvijos Stankevičiūtės?

  2. to GAL Pasitikrinkite specialistės pavardę savivaldybės tinklapyje prieš komentuodamas.

  3. ko cia prisiknisineji , zmogus gi gali suklysti viena kita raide

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.