Ieško specialisto

Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja darbuotojo atranką Andrioniškio seniūnijai.
Pagrindiniai reikalavimai kandidatui – turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su Kaimo rėmimo specialiųjų programų įgyvendinimu, kitais žemės ūkio klausimais, asmens duomenų apsaugą, informacijos teikimą, dokumentų rengimą, įforminimą, tvarkymą ir apskaitą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
Specialisto teks kaimo vietovėse tvarkyti namų ūkio knygas, teisės aktų nustatyta tvarka; ruošti Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas bei kitas pažymas ir teikti Seniūnijos seniūnui juos tvirtinti; vykdyti gyvenamosios vietos seniūnijoje deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijas ir pan.  
Numatomas darbo krūvis – pusė etato.
{mosloadposition trade}

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.