Džiaugiamės Dalios Savickaitės straipsniu apie mūsų kolegę Audronę Berezauskienę

Galime pasigirti, kad apie anykštėnus bibliotekininkus rašo kolegė Dalia Savickaitė – Visagino viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja.

Skaityti straipsnį „Ištirpusi bibliotekinio darbo mene“

Žurnalistė ir kultūrologė D. Savickaitė daug rašo įvairiausiuose šalies leidiniuose.

Jos rašinių viena pagrindinių temų yra žmogus su savo problemomis, su savo rūpesčiais šiame sparčiai besikeičiančiame gyvenime.

Jau kelinti metai ji dirba „Utenos apskrities žinių“ laikraštyje. Jos paruoštas projektas „Protakos“ pasirodo kaip šio laikraščio trečiadienio priedas. Jame išskirtinis dėmesys skiriamas žmonių bendravimo kultūrai, jo ryšiams su gimtuoju kraštu. 

D. Savickaitė stažavosi Norvegijos Karalystėje. Jai teko bendrauti  ne tik su karalystės kultūrologais, bet ir su tuometiniu Norvegijos premjeru.

Aukštos kvalifikacijos kultūrologė, mokslininkė, žurnalistė D.  Savickaitė savo žinias ir sukauptą patyrimą naudoja kiekvieno žmogaus savo tautos istorinių šaknų suvokimui, per jas – asmenybės praturtinimui,  nacionalumo (atmetant nepriimtinas ekstremas), kaip vienijančio tautos žmones supratimui. Ne tik tautiškumo, bet ir globalumo supratimui. Neatitrūkstant  nuo tikrovės ir nuo savo tautos šaknų, – taip apie Dalią rašo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys dr. Algirdas Kavaliauskas.

DĖKOJAME GERBIAMAI DALIAI UŽ DĖMESĮ ANYKŠČIŲ KRAŠTUI IR ANYKŠTĖNAMS.

Viešosios bibliotekos bendruomenė

9 komentarai

  1. Nuotrauka šiap sau… Raitelis be galvos…

  2. Anykščių krašto darbštuolė !!!

  3. Kas deda tokias nuotraukas, baisu

  4. O kur jaunimas, kur jų darbai. Negi vienas žmogus viską padaro? Manau, kad dirba visas skyrius ir gal daugiau, tik kažikodėl parodoma vieno nuopelnai, kaip kokiais gilaus sovietizmo laikais kas partijoj, tas ir šlovėje.

  5. Gal kiek ir nusipelnė per kelias dešimtis metų…Neakivaizdiniu būdu baigus bibliotekininkystę (UNIVERSITETE) , reklamuotis vos ne kaip mokslų daktarei – ne kiekvienam duota tokia dovana…O garbinančių atsiranda…

  6. Siaip anykstenas

    Jore teisi!

  7. Kiek pa menu Betezauskiene Audrone kažkur prekyboj dirbusi ,bet pavirto I bibliotinenke ,.Panašiai skačkauskiene iš siuvejos- mezgejos persikvalifikavo į organizatorė ar kaip ten vadinasi. Gerai kai žmones sugeba prisitaikyt prie situacijos.

Komentuoti: Antanas Cancel

El. pašto adresas nebus skelbiamas.