Dviguba pilietybė: gėris ar blogis Lietuvai?

  Konstitucijoje numatytas referendumas – galimybė valdžiai išgirsti „liaudies balsą“ valstybei svarbiais klausimais. Artėja referendumas, kuriame Lietuvos piliečiai nuspręs, ar užsienyje gyvenantys jų tėvynainiai, turintys kitos valstybės pilietybę, gali būti kartu ir Lietuvos piliečiais – turėti dvigubą pilietybę. Nuomonės skiriasi: vieni „už“, kiti „prieš“. Skiriasi ir argumentai. Kažkas sako, kad gyvendami užsienyje nori turėti lengvatų, kaip ir gyvenantys Lietuvoje (nors niekaip nesugalvoju kokių). Dar kiti pergyvena, kad išvykėliai neateis ginti Tėvynės, kai šiai iškils pavojus. Pakalbinti anykštėnai ir miesto svečiai šiuo klausimu neturėjo vieningos nuomonės.

Sako, kad esame konservatyvūs
Bepigu partijoms ar veikėjams reitingus nusistatinėti. Užsakei agentūrai tyrimus – pagal metodiką visus gyventojus apklausė ir rezultatai yra. Tiesa, mano nuomonės niekas per visą gyvenimą nėra paklausęs, bet gal neturiu laimės, kaip ir loterijoje. Tad norint sužinoti ką lietuviai galvoją apie dvigubą pilietybę, teko pačiam paieškoti pašnekovų.
Užsieniečių nusprendžiau pasidairyti prie Lajų tako. Man pasisekė. Vokietijoje gyvenanti, atvažiavusi į gimtinę aplankyti mamos, Jolita Doninger sutiko pasidalinti savo mintimis dėl dvigubos pilietybės. „Esu Lietuvos pilietė, bet gyventi pasirinkau Vokietiją, – pasakojo J. Doninger. – Mes negalime pasirinkti tėvų, šalies, kurioje gimstame, bet galime pasirinkti kur gyventi. Vokietijos pilietybės neturiu, nes ji visiškai nekeičia socialinių garantijų, mokesčių, darbo santykių, tad nematau reikalo atsisakyti Lietuvos pilietybės. Aš moku visus mokesčius Vokietijoje. Jei turėčiau papildomą verslą Lietuvoje, tai privalėčiau apie tai pranešti. Mano mama Lietuvoje gauna per mažą pensiją, kad galėtų iš jos pragyventi, tad padedu jai – apmoku už butą, komunalines paslaugas ir vaistus. Tai laikoma socialine pagalba, tad dalį šių išlaidų Vokietijos valdžia kompensuoja“.
Jolita Doninger išsakė, ką mano apie šią problemą: „Būnant Lietuvoje, nemažai bendravau su draugais ir pažįstamais.  Teko išgirsti nuomonių, kad gavę dvigubą pilietybę, mes, išvykę, naudosimės visomis lengvatomis. Tačiau aš nematau Lietuvoje jokių lengvatų, jokios papildomos naudos. Sako, atvažiuoja pigiai susitvarkyti dantis. Bet aš galiu važiuoti į Turkiją, ten dar pigiau taiso. Tai grynai mano pasirinkimas, nes vis tiek reikės mokėti. Išklausiau priekaištų, kad gyvenantys užsienyje negins Tėvynės kilus pavojui. Neįsivaizduoju šalies, kuri neturėtų savo kariuomenės. Tiesa, kiek kitaip matyčiau jos paskirtį. Ji turėtų būti daugiau nukreipta į kovą su plintančiu terorizmu, pagalba ypatingų situacijų ar stichinių nelaimių atveju. Žmogus jaučiasi žymiai saugiau žinodamas, kad yra kas jį apgins. Manau, tikrai daugelis lietuvių, pavojaus atveju, sugrįžtų ginti savo šalies.
Lietuvoje žmonės labai konservatyvūs. Paimkim Vokietijos mokykloje klasę. Yra įvairiausių tautybių vaikai. Jie turi papasakoti apie savo šalį, papročius, valgius, gal net pagaminti. Mes, lietuviai, taip pat kiekvienas savo draugų ir pažįstamų rate kalbamės apie savo šalį. Visi mano draugai ir giminės vokiečiai labai daug žino apie Lietuvą. Aš seku gyvenimo aktualijas ir, pasitaikius progai, stengiuosi ką nors naujo papasakoti apie gimtinėje vykstantį gyvenimą. Pavaišinu cepelinais, šaltibarščiais. Tai normalus vidinės kultūros pasireiškimas – neišsižadėti, bet mylėti savo Tėvynę, laikytis tradicijų, skleisti kuo platesnę žinią apie ją. Nenormalu, kuomet žmonės, atvykę ir pagyvenę trejetą metų, šneka su akcentu ir jau save vadina vokiečiais. Sakyčiau, jie negerbia nei savęs, nei savo šalies.
Vokietijoje gyvenantys lietuviai dažnai bendraujame ir visi laukiame palankaus referendumo sprendimo. Dabar jaučiamės tarsi nusikaltėliai, kurių valstybė gėdijasi ir išsižada. Nesuprantama, kodėl žmogus, pasirinkęs geresnį gyvenimą, turi būti smerkiamas ir verčiamas atsižadėti savo Tėvynės? Dvi pilietybės būtinos. Tai sustiprina ryšį su savo gimtąja šalim, ugdo Tėvynės meilę ir patriotizmą. Daugelis išvykusių padeda Lietuvoje likusiems giminaičiams ir tai ekonominis indėlis į mūsų šalies gerovę.“

Mato tik vieną argumentą „už“
O ką galvoja Lietuvos gyventojai? Ūkininkas Petras Navikas, kaip ir dera valstiečiui, savo poziciją išdėstė nuosekliai:
„Motyvų prieštarauti yra daugiau, nei pritarti. Pirmiausia, referendumas rengiamas tam, kad Europos komisija matytų kaip padaugėjo lietuvių, o išrinktieji, atvykę į Briuselį, galėtų atsiskaityti, kaip sėkmingai stabdoma emigracija. Nors iš tiesų taip nėra.
Antras motyvas – daroma viskas, kad kuo mažiau rinkėjų dalyvautų referendume ir rinkimuose. Siekiama kiek galima mažesnės nuomonių įvairovės. Tai užtikrintų minimalius pokyčius išrinktiesiems.
Šiandien ES nėra esminio skirtumo, ar tu Lietuvos pilietis, ar Anglijos. Nežiūrint to, vis tiek būsi emigrantu ir nebūsi vertinamas kaip anglas ar vokietis. Manаu, ta diskriminacija išliks dar ilgai. Tad kokia prasmė atsisakyti pilietybės?
Kažkodėl nekalbama, kaip bus sulaukus pensijos? Jei turi, tarkim, Anglijos pilietybę, tai gausi Anglijoje užsidirbtą pensiją. Bet esi ir Lietuvos pilietis. Reiškia, valstybė turės mokėti minimalią pensiją. Šiuo metu vidutinę senatvės pensiją – 158,8 euro gauna žmonės, nesukaupę būtinojo stažo, kuris dabar yra 30 metų. Iš kokių lėšų tai bus daroma?
Pajamų nelygybė nuolatos auga, atlyginimai maži, klesti biurokratija ir nepagarba žmogui, tad ar norės jaunimas likti Lietuvoje? Du trečdaliai atsakomybės, kad darbingi žmonės išvyksta iš Lietuvos, tenka valstybės politikai.
Bene vienintelis argumentas „už“ – tai nenorėčiau užverti ateities savo vaikams, jei šie sugalvotų ieškoti geresnio gyvenimo kitur.“

Muziejininkai – nesutaria
Siauruko stotyje mano pašnekovai ilgesniems pamąstymams laiko neturėjo, nes būriavosi kelios ekskursijos.
„Aš už dvigubą pilietybę. Manau, kad užsienyje gyvenantys ir turintys pilietybę bus Lietuvai naudingesni, nei jos neturėdami. Tačiau, būtini saugikliai, kad pilietybės neįgytų asmenys, galintys kelti pavojų valstybės saugumui,“ – sakė muziejaus direktorius Antanas Verbickas.
Raimondas Guobis buvo kalbesnis.  „Aš manau, kad negalima būti kelių šalių piliečiu. Gyvendami kažkur, nežinodami visų gyvenimo Lietuvoje niuansų, jie imsis spręsti mūsų likimą, nes, būdami piliečiais, turės teisę balsuoti. Yra ir kitas argumentas. Pavyzdžiui, Lenkijoje gyvenantys lietuviai turi Lenkijos pilietybę. Mes jiems suteikiam Lietuvos pilietybę. Jeigu kyla konfliktas tarp Lenkijos ir Lietuvos, tai kurioje pusėje jie bus, nes yra prisiekę tiek vienai, tiek kitai valstybei?
Suprantu, kad šio įstatymo priėmimu labiausiai suinteresuoti gyvenantys užsienyje. Jie reikalauja sau kuo didesnių teisių. Lietuva išgyvena ne pačius geriausius laikus –
šiandien maži atlyginimai, daug skurdo. Ekonomokai kelti reikalingi darbininkai, reikalingi protai, kad galėtume dirbti savo tėvynei. Turime kaip bitės, vieningai, po truputį stengtis ją padaryti jaukiu kampeliu gyventi. Jei mes esame tauta, tai ir mūsų prigimtinė teisė gyventi čia. Žmonės išvažiavo ieškoti geresnės duonos, paliko tėvynę sunkią valandą, o dabar reikalauja dvigubos pilietybės.
Išvykstantys dažnai kaltina valdžią, bet pasakyta, kad valdžia duota nuo Dievo. Jeigu paprasti piliečiai esam įstumti į nežinomybę, daug ko nežinom, nepakankamai aktyvūs, nepakankamai reikalaujam, nekovojam už savo teises, tad ir turim ką turim. Yra kraštų, kur žmonių savigarba neleistų sau turėti tokios valdžios.“

Siūlo žvelgti į Armeniją
„Vienareikšmiškai pritariu dvigubai pilietybei. Jos reikia ir seniai buvo laikas tai padaryti, –
kalbėjo anykštėnas Algimantas Kleiva. – Armėnijoje yra maždaug 10 milijonų armėnų ir tik
3 milijonai gyvena pačioje Armėnijoje. Tai kodėl Lietuva negali elgtis panašiai? Kodėl žmonių, kurie yra išvykę iš šalies dėl labai įvairių priežasčių, ilgesniam, trumpesniam ar visam laikui, negalime laikyti savo piliečiais?
Jie nemoka mokesčių čia, bet jie moka mokesčius šalyje, kurioje gyvena, tačiau svarbiausia  –
jie neša žinią apie Lietuvą, kuri ne taip jau ir žinoma pasaulyje. Jeigu žmogus yra savo šalies pilietis, jis atvažiuoja, atsiveža draugus, rodo –
tai mano gimtinė, mano tėvynė. Didžiuodamasis pabrėžia, kad aš esu šios šalies pilietis. Ne vienas norėtų investuoti ir kurti verslą Lietuvoje, tačiau, nebūnant piliečiu, kyla daug įvairių kliūčių.
Kai kas klausia apie gynybą, kas gins Lietuvą ištikus pavojui? Manau, esant reikalui, daugelis pieliečių tikrai grįžtų, ginti tėvynės. Mane jaudina mūsų politikų neveiklumas sprendžiant gyvybiškai svarbius klausimus. Dvigubos pilietybės klausimą reikėjo seniai išspręsti ir užmiršti, o ne šnekėti trisdešimt metų.
Laukiu referendumo, balsuosiu „už“ ir savo draugus raginsiu pasisakyti „už“
Kalbėjosi Algimantas GUDELIS
ŠILELIS Nr. 7 (1176), 2019-02-15

 

20 komentarų

 1. Lietuvoje nėra šeimos, iš kurios nebūtų kas nors išvažiavęs kiton šalin, visi žinome kodėl. Tai dabar dėl to, kad mūsų pačių vaikai, jų pačių ir anūkų saugumo dėlei priima pilietybę tos svetimos šalies, kuri jiems leidžia sukurti gerbūvį, kurio neleido Lietuvos valstybė, tai dėl to mes turime priversti jų atsisakyti savo tėvų žemės Lietuvos. Dviguba, triguba ir keturguba tegul būna pilietybė, bet vaikai net gyvendami tolimoje šalyje niekada neatsisakys teisių į gimtąją žemę, į kurią galbūt jų vaikai jau galės atvykti ir toliau gyventi. “ Dvigubos pilietybės“ atsisakymas, tai būtų padėtas taškas mūsų tautos genocido istorijoje.

 2. nenaudinga partiniams konstituciniui teismui ir kitiems apsidirbusiems pries lietuvos zmones ,juk lietuvos partiniai ir kiti klanai dirba tikdel zmoniu geroves ,ilginamas pensijai gauti amzius ,didinamas darbo stazas,meluojama ir klastojami dokumentai ir es rodoma kad maziausia pensija 600 euru ,juk viska daro tik del zmoniu geroves ir atims pilietybes kad negautu,nes viskas liks vagims ,vis del lietuvos zmoniu geroves

 3. Už dviguba pilietybe

  Valdźia priverte išvykt iš Lietuvos ,bet esam lietuviai ,mylim Lietuva ,nors gyvenam kitur ,nes lietuvos struktūrai nebuvom reikalingi ,matem valdžios atotrūki nuo tautos ,nuo paprasto žmogaus .Šiandien padedam Tevams ( siunčiam pinigus pastoviai ) ,nes neišgyventu ( dirbe virs 40 metu ) gaila tautos ,gaila paliktu giminiu ,bet tokiu būdu padedam saviems ,nes per tiek nepriklausomybes metu ,gyvenimas pagerejo tik prie lovio esantiems ,o ne paprastam žmogui .
  Taip ,mums Lietuvos pilietybe svarbi ,nes esam to verti !

  • Balsuokite už Kazimierą Juraitį. Žmogus iš mūsų tarpo, kuris gali bandyti pakeisti esama tragišką padėtį. Kaži ar jam pavyktų pakeisti esamą sistemą, bet bent jau pabandys.

 4. Kai pagalvoji...

  O kodėl man netapus Pasaulio piliečiu?

 5. Vis dėlto yra šeimų ir nemažai iš kuriose nei vieno valdžia „neprivertė“ išvažiuoti. Gyvenam čia, mokam mokesčius, pykstam ant tų kurie išvažiavę gėdijasi Lietuvos ir niekina Lietuvoje gyvenančius lietuvius. Dviguba pilietybė dėl lengvatų? Taip už vaikus gauna ir čia ir ten, pašalpos ir čia ir ten. Paliktais tėvais ir vaikais rūpinasi likę gyventi Lietuvoje ir už tai yra žeminami, kad per mažai rūpinasi. Aš griežtai prieš dvigubą pilietybę. Jei esi tikrai patriotas, pasilik Lietuvos pilietybę, padaryk ką nors dėl Lietuvos tada pats reikalauk.

  • Gerbiamas Lietuvos pilieti,
   Ar Jūs pagalvojate, kas liks iš Lietuvos po 20-30 metų. Jau dabar skaičiuojama, kad nuo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo išvyko virš milijono piliečių, Lietuvoje tepriskaičiuojama tik 2,6 milijono žmonių. O kažkada turėjome beveik 4 milijonus. SOS signalas Lietuvai!!! Atrodo, kad mūsų priešams nereikės panaudoti jokių kovos veiksmų, valstybė savaime išnyks iš žemėlapio.
   Apie kokias lengvatas jūs kalbate; jei žmogus atidirbo 30-40 metų Lietuvoje ir jis gauna pensiją, manau, kad tai užtarnauta, be to kiekvienas ben kiek sąžiningas pasidalina su savo giminaičiais ar investuoja į Lietuvos gerbūvį; tvarkydamas savo sodybas, eidamas į restoranus, koncertus ir pan. Jeigu jau taip svarbu tos „lengvatos“, priimkime atitinkamus įstatymus tuo klausimu. Užsienyje praleidai daugiau, kaip mėnesį, negauni lengvatos už tą laiką. Manau, kad tai padėtų.
   Išsaugoti savo piliečius tautai yra mūsų visų pareiga ir teisė. Čia kalbama ne apie dvigubą pilietybę, o jos išsaugojimą – prigimtinę teisę, taip, kaip parašyta LT Konstitucijos I str.

 6. to to taigi

  Valdžia neprivertė išvažiuot… Ir kaip jums burnoje neužstringa tokie žodžiai. Valdžiai į mus nusispjaut. Jus manote, kad aš iš gero gyvenimo užsienyje sėdžiu, palikus tėvus Lietuvoje? Uždirbu sau ir dar garbaus amžiaus tėvams padedu, kuriems lietuviškos pensijos užtenka tik sąskaitoms apmokėti ir vaistams. Tėvai per savo amžių sąžiningai dirbo, tik va, kai skaičiavo pensijas, kažkodėl paėmė ne tuos metus, kur atlyginimai solidūs buvo, o paskutinius laisvos Lietuvos metus ir krizinius metus. Ir tokių tėvams padedančių užsieniečių tūkstančiai. Mes nesigėdijame Lietuvos, mes jai padedame, išlaikydami savo tėvus. Juk mūsų atsiųstus pinigus jie išleidžia čia, taigi per PVM pildome biudžetą. Nereikia mūsų, išvykusių, įžeidinėti. Ne pyragai čia mums.

 7. durnius gali noreti vienos pilietybes,nes tai daro lietuviski biurokratai.Jiems gali baigtis nekaip ir kyšio jau nebegaus iš emigranto,kad sutvarkytu ta ar ana dokumenta.Privales savo pilieciui tai atlikti nemokamai ir greitai,o tai bus paviešintas,o ir ,,otkato „iš savo uždarbio moketi nenores kam mokejo.Balsuokit tik,,už“.

 8. Būtina dviguba pilietybe išvykusiems .Tie , kurie pyksta ant išvykusiu ,geriau patylet .Tiesa tokia ,kad jūs sedintys ,vietoje bijot pajudet svetur , ,bijot palikt viska ,išsiskirt su savais ir pradet nauja gyvenima ,neturint praktiškai nieko .Ilgesys namu ,draugu ,giminiu ,neretai nuveda iki depresijos,bet atsakomybe už šeima ( valstybes vyrams i tauta nusispjaut ) nugali sunkumus .Sedintys vietoj ,patogiai naudojasi tevu daržo gerybemis ,palieka anūkelius seneliams ,kai patys išvaziuoja atostogaut ar dirt .Taigi nebevarykit ant išvykusiu ,nes išvkom su skaudančia širdim ir Tikrai Lietuva Brangi nemažiau nei likusiems ir kritikuojamtiems kaip blogai ,bet nieko nedarančius.

 9. tik partiniai isvijo jaunus zmones is lietuvos ,tai partiniams atimti reikia pilietybe,nes jie irode kad tevyne ,nei zmones jiems nerupi tik lovys ,vogymas besaikis,tad tik vaikams leisti issaugoti pilietybe

 10. Klausimėliai mąstantiems ( ne troliams):
  – kodėl leidžiama deklaruoti tik vieną gyvenamosios vietos adresą ?
  – kodėl po kremavimo pelenus su urna kapų kolumbariume leidžiama užimti vieną vietą, o neleidžiama užimti kelių vietų ?

 11. Teisingai buvo pasakyta, kad emigrantai nekenčia likusių lietuvių Lietuvoje ir tiesiogiai išlaikančių jų tėvus ir vaikus (per sumokamus Lietuvoje mokesčius), ir nereikia teisintis, kad kiti bijo išvažiuoti. Buvom išvažiavę, bet gal per daug išdidūs, kad žemintumeisi ir vergautume kitoje šalyje. Ne visi vergaut gimėm. Kyšiai jau atgyvenęs reikalas ir be jų apsieinama, kai viską darai teisėtai. Aš už dvigubą pilietybę su sąlyga, kad visi jaunuoliai atitarnaus Lietuvos armijoje ir per metus išvažiavę sumokės tam tikrą dalį pinigų į biudžetą. Pilietybė ne tik privilegijos, bet visų pirma pareiga.

 12. „Mes nesigėdijame Lietuvos, mes jai padedame, išlaikydami savo tėvus. “ Tėvus išlaikyti jūs ir privalote. Mes likę gyventi jūsų nekenčiamoje Lietuvoje išlaikom ir savo ir jūsų tėvus. Mokame už jūsų ir jūsų vaikų mokslu ir už tai iš jūsų Lietuva nieko negauna. Tai kodėl jums turi duoti. O tie kur liko Lietuvoje ir dirba, normaliai ilsisi ir normaliai pragyvena. Neverkšlena ir perdėtai nesigiria.

 13. Už dvigubą pilietyvę, kur nebūtų jokios prievartinės armijos ir jokių prievolių niekas neprivalo sumokėti, jeigu šalis negarantuoja žmogui teisę į jo sugebamą ir norimą dirbti darbą su to vertu atlyginimu.

  • išlaiko emigrantai savo tėvus pilnai siųsdami jiems pinigus, nes pensijos kurios yra mokamos, tai tiesiog pajuoka iš žmogiškumo.

 14. pries dviguba pilietybe. Gyveni Anglijoje , tai ir islik lietuviu, gyveni Vokietijoje, lik lietuviu. Nenori buti lietuviu, buk anglu. Kokia problema. Naudinga tureti dvi, nes vaiko pinigai cia ir ten, minimali pensija Lietuvoje ir uzsenietiska pensija. As pries, Pati gyvenu uzsienyje, bet i galva niekada nesove mintis atsisakyti Lietuvos pilietybes

  • Reiskia sutinkate, sumokėjusi mokesčius šaliai, kuri jums suteikė proga užsidirbti, sumokėti mokesčius ir Lietuvai, kurioje greit liks vien pašalpų gavėjai ir pensininkai, kaip tikra Lietuvos pilietė ir kur labai abejotina ar gausite pati kada nors pensiją tiek mokėjus ? 🙂

 15. Dviguba pilietybe – tai rysis su Lietuva.
  Pvz. zmogus isvaziuoja i Italija, JAV, Anglija, Rusija, Kinija ir t.t. ir gyvena ten 10 metu. Jis gauna vietine pilietybe nes tai palengvina jo gyvenima toje salyje. Taciau jei Lietuva atima pilietybe – niekas nenores / negalvos sugrizti, keliauti, ar net atostogauti Lietuvoje. Zmogus bus visiskai atsiskyres.
  Su visa globalizacija, laisvu legaliu zmoniu keliavimu is vienos salies i kita – salys turetu padeti zmonems issaugoti rysi, or ne atsisakyti ju…

  Jokioje kitoje salyje emigrantai nera taip niekinami kaip Lietuvoje. Daugelis saliu leidzia tureti keleta pilietybiu. Ir salys dziaugiasi savo emigrantu pasiekimais, ir atidaro jiems durys sugriztant.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.