Direktorius rašo ataskaitas

Iš antro karto pavyko surinkti Anykščių ligoninės stebėtojų tarybą. Ji išsirinko pirmininką, iš esmės pritarė metinei ataskaitai, bet dar galutinai nepatvirtino.

Ligoninės stebėtojų tarybos pirmininke išrinkta Kavarsko seniūnijos seniūnė Šarūnė Kalibataitė. Ligoninės direktorius Audrius Vasiliauskas kalbėjo, kad tarybai teks rinktis dar kartą, kad patvirtintų ataskaitą. Pasak jo, daug pastabų nebuvo, tačiau reikia kai ką patobulinti.

A.Vasiliauskas sakė, kad be pagrindinio darbo dar turi atsakinėti į savivaldybės raštus. „Dabar gavau užduotį atsakyti, kaip įvykdžiau savivaldybės kontrolieriaus Juozo Lakačiausko atlikto ligoninės audito iškeltas rekomendacijas. 2017 metų, kai ligoninei vadovavo Dalis Vaiginas, atliktas auditas konstatavo, kad ligoninė patyrė 48 tūkstančius eurų nuostolių , buvo nurodyta 19 dalykų, kuriuos reikėjo taisyti. Dabar turiu surašyti, kaip aš tuos trūkumus pašalinau ir rekomendacijas įgyvendinau“, – sakė A.Vasiliauskas.

Linas BITVINSKAS

48 komentarai

 1. Savivaldybės vadovai kritikuoja dr. Vasiliauską, bet nepaskaito Audito ataskaitą, dirbus Vaiginui… Nuomonė apie direktorių pasikeistų

  • Nieko nepadarysi

   Apie kokius nepaskaitymus kalbate? Audito ataskaitos nurodytus veiksmus reikai vykdyti, tai direktoriui turi būti aišku. Nebent laimėjo konkursą nepagal kompetenciją, o pagal lojalumą Tubiui. Dabar už auditą gali dėkoti Tubiui ir tų laikų Tarybai.

  • Siūlau minimą „Audito ataskaitą“ paskelbti „Šilelyje“ ir Nykščiai.lt. Kam slėpti? Dar daugiau: siūlau viešai paskelbti Valstybinės ligonių kasos atlikto audito medžiagą. Visą, su skaičiais, su faktais. Ir nereikia bijoti, kad po viso šito pagrindinis herojus sužais Rusišką ruletę. Tiesa juk brangiau nei mero patarėjas!!! A ne…

   • Alesionka, Donalduk, atskaita jau laaabai seniai paskelbta ir jūsų „ekspertuota“ skersai/išilgai, kaip ir ligonių kasų rašinėliai pagal tubioalesionkinius užsakymus. Nebeatsimenat? Ne kas su jumis, tiesa, jau labai seniai…

    • Apie kurį Alesionką jūs teikiatės sapaliodamas rašinėti? Gal konkretizuotumėte savo paminėtus „tubioalesionkinius užsakymus“? Galite juos pateikti kaip įrodymą su parašais, rašto ekspertize ir visais kitais būdingais užsakymams atributais? Tais, kuriuos gindamasis tamsta pateiksite teismui byloje apie šmeižtą.

   • Kvailas pasiūlymas

    Kvailas? Kas spausdins tokias paklodes , net 41 psl. Reikia , skaitykite patys.

    • Tauta sako, kad...

     …ji skaitys! Kiek yra puslapių – tiek ir perskaitys. Jei 41, tai 41! Tiesą žinoti žimonėms svarbu. Jie ne tinginiai, skaityti lietuviškai moka. Ten net kvapą gniauyžia kaip įdomu. O be to nebūtina spausdinti tų 41- o puslapių popieriniame variante. Tereikia įdėti visą medžiagą elektroniu variantu. Tai nėra nei brangu, nei sudėtinga. Svarbiausia neiškarpyta, prieinama, skaidru. Kam atsikalbinėti ir slėpti?

     • Man norisi žinoti, kas ten rašoma, nors ir daug puslapių.

     • Seniai ji įdėta, imk ir skaityk. Pavyzdžiui man užkliuvo, kad labai neigiamai įvertinta stebėtojų taryba ir neišvardinti kas tokie stebėtojai buvo.
      Radau tik tokią informaciją
      2015 m. liepos d. Nr. 1-T-
      Anykščiai
      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi, 33 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Anykščių rajono savivaldybės ligoninės įstatų, patvirtintų Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-122 „Dėl viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės 2006 metų veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir įstatų tvirtinimo“, 26 ir 27 punktais bei atsižvelgdama į viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės 2015 m. birželio 17 d. raštą Nr. S-389 „Dėl atstovo delegavimo“, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
      1. Sudaryti penkerių metų laikotarpiui tokios sudėties viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės stebėtojų tarybą :
      1.1. Dalia Kazlauskienė, rajono Savivaldybės tarybos narė;
      1.2. Asta Sereikienė, gydytoja, Anykščių rajono savivaldybės ligoninės gydytojų profesinės sąjungos atstovė;
      1.3. Aldona Šerėnienė, Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė, visuomenės atstovė;
      1.4. Donaldas Vaičiūnas, Mero patarėjas, steigėjo atstovas;
      1.5. Audronius Gališanka, Savivaldybės administracijos direktorius, steigėjo atstovė.

  • Nagi, pats Vasiliauskas susitarė su Lakačiausku, kad audito užduotis įveiks iki 2019-12-31 visas iki paskutinės. Bet… 2020 m. kovo mėnesį tik pateikė informaciją savivaldybės gydytojai, kad nevisas įveikė…
   Vasiliauskai, ko virkauji dabar, ir kas gi trukdė tau per beveik pusantrų metų direktoriavimo įvykdyti jas? Alesionka, Donaldas ir Juozas galėjo gal padėti, vietoj to, kad visas stangas dėjo Vaigino šlovininmui.

   • Leonas Al. - Stebėtojui

    Tamsta minite Alesionkos pavardę. Patikslinkite kurį Alesionką jūs turite galvoje? Tas, kurį aš gerai pažįstu, niekada kartu nėra dirbęs su asmenimis, kurių vardai Donatas ir Juozas. Direktoriaus Vasiliausko jis asmeniškai nepažįsta ir nėra su juo net telefonu kokiais nors klausimais bendravęs. Niekada nedirbo jis nei vieno Anykščių raj. ligoninės direktoriaus patarėju. Niekada mano gerai žinomas Alesionka jokio Vaigino nėra šlovinęs, nes nelaikė jo nei Dievu, nei vietinės reikšmės karaliuku. Ditirambams nebuvo jokio pagrindo. Baudęs griežtu papeikimu ir viešai kritikavęs jo veiklą yra. Tai tiek žinių…

 2. Visi, užimantys pistus valdžios institucijose susigalvoja savo buvimui pateisinti biurokratinių reikalavimų, kuriuos gali nuleisti kitiems, kurių veikla susijusi su biudžeto pinigų naudojimu. Taip ir pinama virvelė iš š…

  • Taiklus pastebėjimas, tas kontrolieriaus Lakačiausko išlaikymas – tik biudžeto pinigų betikslis švaistymas. O Tubio jis dar prašė paskatinti už tai, kad…“gali užeiti iš kitos pusės…“, ieškant Vaigino klaidų. Tai ar neaišku, kaip žmogelis stengėsi dėl savaunaudiškumo?

 3. Eikit, padėkit mums

  Ligoninės konsultacinė poliklinika atnaujina paslaugų teikim pacientams. Tai sunkus darbas, Kad nesuklysti, kad virusas neužklystų.
  “ Dabar gavau užduotį atsakyti, kaip įvykdžiau savivaldybės kontrolieriaus Juozo Lakačiausko atlikto ligoninės audito iškeltas rekomendacijas. 2017 metų, kai ligoninei vadovavo Dalis Vaiginas, atliktas auditas konstatavo, kad ligoninė patyrė 48 tūkstančius eurų nuostolių , buvo nurodyta 19 dalykų, kuriuos reikėjo taisyti. Dabar turiu surašyti, kaip aš tuos trūkumus pašalinau ir rekomendacijas įgyvendinau“, – sakė A.Vasiliauskas.“ Laiko ir taip nėra, pacientai seniai nori patekti pas gydytojus, turi visokių sveikatos sutrikimų, tuo tarpu direktoriui liepiama atsakinėti į 2017m raštus.
  Žmonės, jūs eikite į savivaldybę ir prašykite, kad kokį mėnesį paliktų galimybę ligoninėje dirbti su ligoniais , ne su 2017 m popieriais. Ir direktoriui ir eiliniams. Gal su jumis šnekės.

  • Tai Verikienė jau ir toliau nuėjo, tik kad nabagytė nebesusigaudo, ką ji turi ginti: darbuotojus, ar nesusitvarkantį bei nesigaudantį ligoninės Vasiliauską? Nepataikė gerokai jau ne pirmą kartą, laikas jai ilsėtis, kaip ir Juozuliui.

   • Tiek tamstos minima Verikienė, tiek ir Juozuliu vadinamas kitas ligoninės stebėtojų tarybos nariu esantis asmuo labai teisingai susigaudė ir suprato, kaip kai kurie vietinės reikšmės politikieriai daro spaudimą ligoninės direktoriui A.Vasiliauskui, šitaip trukdydami jam dirbti ir stumdami jį išeiti iš darbo. Sveikinu juos ir gerbiu už tai, kad laiku ir vietoje reikiamai sureagavo ir stojo ginti persekiojamo žmogaus. Įtariu, kad buvęs ligoninės vadovas irgi yra prikišęs čia savo nagus bei trigrašį.

 4. Vaiginas po to audito dar pora metų dirbo, galėjo taisyti ir klaidas ir į užklausimus atsakyti.
  Dabar turim pacientus priiminėti ir tam pasiruošti. Visi tuo dabar gyvenam.

  • istorijos dalyvis

   kiekviena revoliucija reikalauja aukų! Kokios aukų pasekmės revoliucijos organizatoriams nesvarbu,-svarbu pasiekti tikslą-VISA VALDŽIA TARYBAI!

  • Kvailas pasiūlymas

   2018 m. rugsėjo 17 d., suėjus sutarties terminui, Anykščių ligoninė atsiskaitytų su D. Vaiginu ir išmokėtų jam priklausančias pinigines lėšas bei vieno mėnesio jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Audidas pateiktas kada? Prašome pasiskaičiuoti ir nepasakoti melų. Jei esate neraštingas ir nematote skaičių PDF formate primenu- auditas atliktas 2019 02 18 dieną

  • Na čia dabar!

   Niekaip negalėjo! Jis gi į Merus save per „baurakarbauskinį – šmigelskinį“ projektą kėlė. 🙂

 5. Galima pagalvoti, kad vienintelis direktorius, kuriam reikia dirbti. Vienas iš svarbiausių vadovo tikslų- teisingai susidėlioti darbo seką. Jei per visus metus nedarė, tai tegul vargsta. Galima pagalvoti, kad kiti direktoriai nerengia planų, ataskaitų ir t.t.

 6. kad nuo pirmadienio visos Lietuvos ligoninės ir poliklinikos turėjo jau privalomai paleisti visas paslaugas, konsultacijas ir t.t (poliklinika jau pasileido nuo praeito ketvirtadienio). Sudegusio teatro cirkininkai ligoninėje viską padarė, t.y. nepadarė nieko, kad tai įvyktų ir ligoninė pradėtų dirbti kaip priklauso. Spėkite iš trijų kartų, kas to nepadarė, t.y. nesugebėjo suorganizuoti, kad tai įvyktų. Laukiu juozulio su alvydutę protingų minčių.

 7. Ar šiandien 2017 metų audito išvados gautos? Jei vaiginui adresuotos, jis tada buvo vadovas, tegu sėdi kupole ir atsakinėja, kodėl rekomendacijų neatliko.

 8. https://www.anyksciai.lt/doclib/22awvn0gpjseag44zqpps8qwh1zuyf7e
  kaip supratau, tai ataskaita pateikta 2019 m. vasario mėnesį, jau vadovaujant dabartiniam ligoninės vadui. Tai prie ko čia 2017 metai ir buvęs ligoninės vadovas?

 9. Be užuolankų

  Audito labai reikėjo Tubiui, kad išėsti Vaiginą iš ligoninės, ir jam sutrukdyti savivaldos rinkimuose. Auditas vykdytas, kai Vaiginas buvo baigęs vadovo kadenciją. O naujam vadovui Vasiliauskui audito išvados – tai tiesiog kelrodis, kaip reiktų darbus ir kuriuos pasidaryti. Praėjo pusantrų metų“direktoriavimo“, o rezultatų – nesimato. Juozai, tai ką tu ten stebi, gal ir matai kažką?

  • Tai gal ministeris esat, kad viską matot, juokingas komentaras

  • Stebiu, stebiu… Ir Audito medžiagą perskaičiau, ir su dr. Vasiliausko nuveiktais darbais už 2019 m. susipažinau. Nesitikėjau, Dali, kad tu tiek klaidų pridarei ir taip blogai įvertintas tavo darbas. Nuostoliai, pažeidimai, klaidos… Ir ne Tubis čia kaltas, deja!

   • Komunistas Juozas, komunistui Tubiui niekados neprieštaraus. Visų šalių komunistai po viena kaldra.

    • Jei konservatoriai, valstiečiai ir socdemai, kitiems tylint, žmogų pjudo, tai tik komunistams ir belieka jį ginti. Ar netiesa, buvęs komuniste S.Obelevičiau?

     • Ar tikrai komunistai turėjo suvalgyti savo šudo reškučias, kad priimtų į partiją. Juozai, kai ten buvo. Jaunimas norti žinoti.

   • Matosi, kad Vasiliauskas geriau dirba, nei Vaiginas. Žymiai

    • Atsakymas Janei

     Atsibusk, Janyte, ar taip rentgenas suvokimą sugadino?Ar nematai, ką ligoninės darbuotojai vienareikšmiškai mato – ko Vasiliauskas per pusantrų metų nesugebėjo padaryti, Vaiginas vos per mėnesį daugiau padarė! O sugrįžus Vasiliauskui – vėl totalus blaškymasis, nesusigaudymas, nežinia ir kitiems ką daryti.

    • jane atsipeikek jei vaiginas butu toks blogas nebutu vadovaves ligoninej 20 metu

   • Panašu,Juozai, kad tu jau nuo 2017 m. ar dar ankstesnių metų esi ligoninės ir Vaigino stebėtojas, ko gero, slaptasis?

   • O Vaiginas jaučiasi galintis Vasiliauską kritikuoti ir mokyti… Gėda, kad tokie žmonės dirba savivaldybėje. Gėda!

 10. Gana draskytis ,eikit dirbt ,o ne purvu drabstytis ! Yra vyr,gydytojas/ direktorius ligonines tegul ramiai dirba ,o jūs visi irgi ,dirbkit savo darbus,jei neturit ,eikit į daržą,nuotaika pakels arba darbų ieškot į darbo biržą! Gana ėst Gyd,Vasiliauską,gana ir gana šlovint Vaigina ,pasibaigė jo era ,pensininkas ,turi ilsėtis o ne kėdes laikytis ,NĖRA nepakeičiamų !

  • Darbas išlaisvina. Bendras komunistų ir fašistų šūkis. Kadangi Vaiginas nebuvo komunistui, tai labai norisi pajuokti žmogų, kad save paguosti?

 11. Šiandien vasiliauskui nereikės rašyti apie 17 ar 19 metus ir spalio socialistinę revoliuciją. Galės rūpintis ligonine, vaiginas visuose portaluose rašys apie kiaurą kupolą, ligonius iš Troškūnų parvežtus ir sukeltus į vieną korpusą, nors žinojo, kad tos patalpos ne ligoninės, apie karščio kliniką kuri veikia arba ne…, apie gausiai atostogaujančius, apie auditus, nežinau, kiek buvo, nes pabudau…

  • Dalis gražiai moka panešėti skėti merui (turiu nuotrauką), bet ko jis lenda į tą ligoninę… Per patrankos šūvį neprileisk Vaigino, mere!

 12. Beje, viename iš J.A.Lakačausko pokalbių su K.Tubiu, kontrolierius pradžioje atsiskaitė ką nuveikė, tikrindamas ligoninę, o paskui aiškino, kad jo tarnyba turi pataupiusi pinigų. „Apie 2000 eurų liktų su visais paskatinimais, net jei ir mane paskatintumete.“ – merui kalbėjo kontrolierius.

 13. Bičiuli, laikykis!

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.