Dėl laikraštyje „Anykšta“ pateiktos klaidingos informacijos įvertinimo – skundas etikos sargams

Anykščių rajono savivaldybės administracija kreipėsi į Lietuvos visuomenės informavimo etikos komisiją dėl laikraštyje „Anykšta“ pateiktos klaidingos informacijos įvertinimo profesinės etikos požiūriu. Šių metų rugsėjo 29 d. (šeštadienio) laikraščio „Anykšta“ pirmame puslapyje publikuojamas Roberto Aleksiejūno straipsnis skaitytojus klaidinančiu pavadinimu „Atsisakė 2 milijonų paramos vaikų lopšeliui-darželiui sutvarkyti“, kuriame pateikiama informacija apie rugsėjo 27 dieną Anykščių rajono savivaldybės tarybos posėdyje nagrinėtą klausimą dėl lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizacijos.

„Mums 2 milijonų niekas nežadėjo ir apie tokius pinigus nebuvo jokios kalbos. Žinoma, labai laukiame renovacijos, nes šiandien vaikų ir bendruomenės poreikių pilnai patenkinti neturime galimybės“, – vertindama laikraštyje paskelbtą informaciją teigia Anykščių lopšelio darželio „Eglutė” direktorė Jolanta Šaučiūnienė.

Informuojame rajono gyventojus, kad Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu laikinai atsisakoma darželio modernizacijos, kuriai buvo skirta 174 149 Eur Europos Sąjungos (ES) ir 15 366 Eur valstybės biudžeto (VB) paramos.

Netrukus po publikacijos laikraštyje pasirodymo „Anykštos“ redakcija savo interneto portale, vėliau kitame (antradienio) laikraščio numeryje trumpa žinute atsiprašė už klaidingos informacijos pateikimą minėtame straipsnyje, pavadindama tai korektūros klaida, nors minėtame šeštadienio „Anykštos“ numeryje yra pateikta ir kito asmens, t. y. šio laikraščio redaktorės Gražinos Šmigelskienės „asmenukė“ ,,Kabinetų tuštėjimo metas‘‘, kurioje, jau nevartojant skaičių, tiesiog rašoma, kad savivaldybė ,,atsisako dviejų milijonų eurų paramos, kuri buvo skirta vaikų lopšelio-darželio modernizacijai‘‘.

„Abejotina, ar galima dviejose skirtingų autorių publikacijose pateikiamą tokią pačią informaciją vertinti kaip korektūros klaidą, todėl darytina išvada, kad ši žinomai melaginga, tikrovės neatitinkanti informacija pateikta sąmoningai, galimai siekiant suformuoti neigiamą visuomenės nuomonę apie Savivaldybės institucijų veiklą. Administracija nemano, kad tai korektūros klaida dėl to, kad, jeigu tai būtų korektūros klaida, tai būtų įrašytas tik klaidingas skaičius, o ne kartu su skaičiumi ir šalia einantis žodis „milijonų“ (jei buvo suklysta įrašant skaičių, tai kito žodžio linksnis turėjo būti „milijono“), – rašoma Anykščių rajono savivaldybės administracijos skunde Lietuvos visuomenės informavimo etikos komisijai.

„Pristatytas modernizacijos projektas yra kur kas tinkamesnis Kauno ar Vilniaus miestų darželiams, kur mažesnėse patalpose turi būti sutalpinta žymiai didesnis skaičius vaikų. Darbo grupės, kuri buvo sudaryta ištirti lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimo projekto įgyvendinimo tikslingumą, išvadose teigiama, kad tvarkyti Anykščių vaikų lopšelį-darželį „Eglutė“, pasinaudojant ES ir VB parama, pagal priemonę ekonomiškai nenaudinga, nes vien savivaldybės biudžeto lėšomis, kurios reikalingos norint įgyvendinti projektą ir įrengti patalpas dviem grupėms, reikėtų 342 tūkst. 879 Eur. Už šias lėšas būtų galima sutvarkyti didesnį grupių ir patalpų plotą nei atsisakytame projekte, o ir dviejų grupių ugdytiniams būtų sukuriamos išskirtinės sąlygos lyginant su kitų grupių ugdytiniais. Laiko atžvilgiu nieko nepraradome, dar ir sutaupėme 35 tūkst. Eur, kurių paprašė projektuotojai už projekto pakeitimą. Šiais metais Anykščių rajono savivaldybės biudžete numatyti 17 tūkst. 800 Eur bus panaudoti lopšelio darželio „Eglutė“ vidaus vandentiekio tinklų rekonstravimui, kuris yra neatidėliotinas. Lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizaciją pradėsime 2019 m. Vertinant UAB „Anykštos redakcija“ žurnalistų publikacijas ir akcentuojant tai, kad ta pati, tikrovės neatitinkanti informacija pakartota dviejų žurnalistų, dviejose publikacijose, galima teigti, kad ją vertinti kaip korektūros ar kitą techninę klaidą reikėtų skeptiškai. Visos išdėstytos aplinkybės leidžia manyti, kad tekstai buvo pasirinkti sąmoningai ir kryptingai, tokiu būdu pažeidžiant Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksą, siekiant suklaidinti skaitytojus,“ – teigia Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius A. Gališanka.

Anykščių r. savivaldybės informacija

6 Komentarai

  1. nu matai iš kur atsiranda sensacijos Anykščiuose.

  2. O tai kada “Anykšta” buvo kitokia?

  3. Kas dedasi toje “Anykštoje? Štai vienas iš komentatorių, pasirašęs “Pranskūnas A.” tėškė “Anykštos” žurnalistui, redaktorės vyrui Vidmantui Šmigelskui į akis kaltinimus, kad neva: ” Taigi tavo asmeninė nuomonė jau peržengia nepriklausomo žurnalisto etikos ribas ne tik skersai, bet ir ant jų apdėjai išilgai. Varyk toliau ką išmokai tarnaudamas sovietams ir kursuose už 10 000 keliaudamas Rusijos traukiniuose su sutiktais tavo dūšios “bendrakeleiviais” toje Sibiro kelionėje. Kas moka tiems ir atidirbinėji.”
    Ir ką tai galėtų reikšti? Kodėl “Anykšta” per V.Šmigelską paskutiniu metu reklamuoja ir į merus vos ne kiekviename numeryje skaitytojams “bruka” buvusį ligoninės vadovą Dalį Vaigina? Kaltinimai V.Šmigelskui sunkūs pareikšti. Ar žurnalistas iš tiesų yra gavęs tuos 10 tūkstančių (eurų?) ir už juos , aktyviai “reklamuodamas” D.Vaiginą, atidirbinėja ?

  4. Dugnas pasiektas

    Robertas ir Grazina privalo palikti laikrasti.

  5. Tau vieta uzleistu taip….sudmalelei saves ziurekite o ne kitus del nieknekiu trugdykite

  6. taigi savivaldybe su anyksta partneriai. grazu

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.