Dalis komunalininkų kreipėsi į administraciją dėl psichologinio smurto įmonėje

„Nykščius“ pasiekė raštas, kurį pasirašė dalis UAB Anykščių komunalinis ūkis darbuotojų. Raštas adresuotas administracijos direktorei Ligitai Kuliešaitei, kuri, panaikinus savivaldybei priklausančių įmonių valdybas, dabar yra atsakinga už šių įmonių veiklą. Rašte išdėstoma, kokia padėtis susidarė šioje įmonėje, pirmiausia atkreipiamas dėmesys į neigiamą psichologinį klimatą, teigiama, kad darbuotojai patiria mobingą, grasinimus atleisti iš darbo, o darbo rūbus tenka pirkti ir iš savo lėšų ir t.t. Teigiama, kad dalis darbuotojų į darbą dėl nuolatinės įtampos eina vartodami raminamuosius.

Beje, tai jau antras UAB Anykščių komunalinis ūkis darbuotojų bandymas prisibelsti  į savivaldybę. Po pirmojo karantino apie padėtį bendrovėje  surašytas raštas pateko  merui Sigučiui Obelevičiui, bet pokyčių darbuotojai įmonėje nesulaukė.

„Mes, žemiau pasirašę UAB Anykščių komunalinis ūkis darbuotojai,  kreipiamės į Jus, norėdami atkreipti dėmesį į susidariusią situaciją UAB Anykščių komunalinis ūkis.

UAB Anykščių komunalinis ūkis darbuotojai nesijaučia saugūs ir nuolat yra kiršinami. Įmonėje nėra dalykinės komunikacijos tarp vadovų ir darbuotojų. Darbuotojų atžvilgiu pastoviai yra naudojamas psichologinis smurtas – mobingas. Susidariusi situacija kelia sumaištį darbuotojų tarpe. Kolektyve jaučiama psichologinė įtampa.

Darbuotojams yra liepiama dirbti viršvalandžius arba savaitgaliais (vasaros metu), nors už tai nėra mokama. Už darbą savaitgaliais liepiama paimti papildomas išeigines, bet kaip tai padaryti, kai dirbama penkias dienas per savaitę. Nepaėmus papildomų išeiginių, priklausančių už darbą savaitgaliais, einamąjį mėnesį, jos yra nubraukiamos.

Eiti atostogų darbininkai yra tiesiog verčiami. Atsisakius tai daryti, darbuotojui tiesiog leidžiama suprasti, kad jeigu nepatinka, ieškokis kur geriau. Taip pat yra piktnaudžiaujama ir atšaukimais iš atostogų. Darbininkams nėra atostogų grafiko, tiesiog ryte atėjus į darbą gali būti pasakoma, kad nuo šios dienos eini atostogauti, o po kelių dienų jau gali atšaukti iš atostogų.

,Įmonėje pastoviai pažeidinėjamos darbo saugos taisyklės. Darbuotojai, neturintys reikalingų leidimų, dirba su kranu, motopjūklais ir kita įranga. Jei darbuotojas atsisako vykdyti, yra grasinama atleidimu. Įmonėje yra dvi mašinos su kranais, o leidimą dirbti turi tik vienas darbuotojas. Su mašinomis – kranais kiekvieną dieną dirbama. Kyla klausimas, kaip su dviem kranais vienu metu dirba vienas darbininkas?

Yra sumažintas darbininkų – konteinerių prikabinėtojų skaičius. Darbą, kurį anksčiau atlikdavo du darbininkai, dabar atlieka vienas, bet atlyginimas nepakito. Nėra fiziškai įmanoma patempti 1,1 kub.m konteinerio vienam, turi padėti vairuotojas. Vairuotojui, vadovaujantis KET, to daryti negalima. Vairuotojai susirūpinę savo ir prikabinėtojų sveikata, nes mašinos yra pasenusios, dalis jų neatitinka saugaus darbo ir techninių reikalavimų. Dirbti su šukšliaveže vairuotojai yra verčiami net ir mašinai esant techniškai netvarkingai. Jeigu vairuotojas atsisako, yra grasinama susidorojimu. Darbininkams nėra suteikiami spec.drabužiai, kurie atitiktų darbo sąlygas esant šalčiui, sningant ar lyjant, dirbti lauke. Rūbus perkasi patys iš asmeninių lėšų. Įmonėje nėra taikomas LR Darbo kodekso 144 straipsnio  8 dalis “Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą ir kompensacijos darbuotojams, kurių darbas kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis”. Darbuotojams ir vairuotojams yra rašomi nepagrįsti įspėjimai dėl darbo sutarties nutraukimo. Pridedamas vairuotojų paaiškinimas ir įsakymas. Vairuotojai priversti dirbti ir vairuotojais, ir darbininkais. Pridedama vairuotojų pareiginiai su korekcija, su kuo vairuotojai nesutinka”, – rašoma komunalininkų kreipimesi.

Pasiteiravus Anykščių savivaldybės administracijos direktorės L. Kuliešaitės, ar gautas toks raštas, ji tai patvirtino. “Į visus raštus mes privalome atsakyti, dabar nagrinėjame. Dalį  persiuntėme Darbo inspekcijai, kitą dalį atsakysime mes”, – paklausta, kaip reaguojama į šį raštą, “Nykščiams” teigė L. Kuliešaitė.

UAB Anykščių komunalinis ūkis vadovauja vienas iš rajoną valdančios koalicijos narių, su „valstiečių“ sąrašu į rajono tarybą patekęs Kazys Šapoka. Laimėjęs konkursą į UAB Anykščių komunalinis ūkis direktoriaus pareigas, jis mandato atsisakė. Šiai įmonei K. Šapoka vadovavo 2005-2017 m., meru būnant Kęstučiui Tubiui paliko šį postą, o 2019 m. po konkurso vėl ėmėsi vadovavimo.

(Bus daugiau)

NYKŠČIAI

88 komentarai

 1. Gal ne visi dirba su šiukšliavežėmis ir kranais, bet mikroklimatas visur labai panašus. Pakelkit rankas, kur kitaip, arba parašykite.

  • Tai blogai, kokią valstybę sukūrėm, jeigu net savivaldybės įmonėse klesti toks psichologinis darbuotojų spaudimas.

   • Toje valstybėje, kurią palikome net nesupranta, kas yra psichologinis darbuotojų spaudimas. Ten dar galima mušti žmoną. Bausmę galima gauti ne už smurtą artimoje aplinkoje, bet už sužalojimą arba užmušimą.

 2. Sapoka reik seniai mest lauk visiškai keuras asilo galva!

  • Su Šapoka gal viskas būtų neblogai. Vyr. buhalterę reikia išspirti. Ji ten viskam vadovauja

   • Jei pažeidimų bus rasta, tai atsakys abu – ir vadovas , ir vyr. buhalterė. Ir turės tuos pažeidimus ištaisyti. Laimi tas, kas įstatymus išmano.

    • Turėjome problemų su vyr buhalterė, ji bendrauja kaip su gyvuliais , atrodo kad ji čia bosų bosas. Ja reikėtų tikrai atleisti Arba siųsti mokytis, kaip bendrauti su žmonėmis. Nes dabar kaip ji elgiasi, paaiškinimo nerandu.

  • Visiska tiesa ka raso sitame straipsnyja.

 3. Reikia dar paieškoti tokio vadovo kaip Šapoka…

 4. Vadovaujantiems

  Reiktų įsiklausyti nors kartą geriau. Tegu Darbo inspekcija ateina, patikrina, kaip laikomasi darbo įstatymo, ar nepažeidinėjamas darbo sutarčių pasirašymas ir atlyginimų skaičiavimas. Tegu pakalba su darbuotojais ir vadovais. Jei darbo santykiai tarp vadovų ir dirbančiųjų – dar taip sakant “nuo tarybinių laikų” nepasikeitę – užjaučiu. Jei pažeidimų rasta – baust atsakingus griežtai ir į mokymus siųst ir konsultacijas pas specialistus, kad pagaliau pradėtų keistis. Nebetie laikai jau. Bet ir darbuotojams reiktų savo problemas susitarus pranešti vadovams, kas šiuo atveju labai sveikintina. O vadovams, jei gudrūs, jas spręst, o ne tik išklausyt.

 5. konteineriai prišalę -kaltas vairuotojas, sniego prisnigo kalta -valytoja, šiupelis sulūžo -kaltas darbininkas ,nuo kelio dingo išvartos -kaltas padalinio vadovas ir t.t. ir panašiai

 6. Pasirodo ne toks ir neteisus buvo Tubis savo laiku. dabar išsiliejo, kas darosis

 7. Viskas KIKe susitvarkytų jei ten nebeliktų vyr. buhalterės su labai abejotina kompetencija. Ji vienintelė ten jaučiasi visagalė ir nebaudžiama. Ar galite patikėti, kad ji dar KIKo profsąjungai vadovauja… Visai kita atmosfera būtų. Šapoka yra nuolankus jos tarnas

 8. (Komentaras pašalintas kaip neetiškas)

 9. Cekava Zosė

  Tai kur šešėlinės vyriausybės socialinių reikalų ir darbo ministro- Seimo nario komanda, kuri taip rūpinasi rinkėjų problemomis rajone ir įstatyminių aktų taikymu valstybinėse ar jų statusą atitinkančiose įmonėse?
  Taip išeina jeigu partietis-žalaisis valstietis vadovauja, tai teisės aktų ir DK nereikia paisyti.
  Kur uoliojo visuomenininko, valstiečių politinės partijos rėmėjo Juozo graudūs teisybės iškėlimai į viešumą, pasitelkiant rajono savivaldybės remiamą žiniasklaidos bendrovę?
  Kur vicemero tvirtas kumštis ir mero patarėjų pasiūlymas teikti savivaldybės administracijos direktorės įsakymą rajono tarybai dėl įmonės direktoriaus nušalinimo už tokius pažeidimus?

 10. Šaunuoliai.

  Bravo! Nors daug kur situacija panaši, bet kiek gi gali išnaudoti darbuotojus! Šaunuoliai! Gal ir kiti nustos drebėti ir bijoti neteisėtų grasinimų atleidimais, priekaištų atliekant nepriklausančius darbus, neatitinkančius saugumo reikalavimų. Sėkmės jums!

 11. Šitą skundelį sukurpė tie kas tingi dirbti, nenori darbo drausmės. Šitai šaikai buvo rojus prie buvusio direktoriaus Žukausko, kuris netik nekontroliavo, bet dar ir premijas mokėjo savo padlaižiams.

  • Žukauskas buvo nurodęs vyr buhui dirbti savo darbą ir nesikišti į vadovavimą. Tai tai nepatiko, išsikvietė profsajungos valdžią ir stebuklingu būdu apsigynė. Savo darbe yra nulis. Tik labai norinti vadovauti ir kišasi ne į savo reikalus

   • Bet atsakingi yra du – vadovas, ir vyr. Buhalterė. Pagal įstatymus ne viskas galima, ką vadovai sugalvoja, ypač biudžetinėje įstaigoje, nes įstatymus pažeidi. Bet klaidų gali daryti visi. Tam ir yra Darbo inspekcija.

 12. VDĮ pastaba

  Priverstinis nurodymas darbuotojui vykdyti darbus su pavojingais įrenginiais, neturinčiam atitnkamo profesinio parengimo ir kvalfikacijos gali būti traktuojamas kaip nusikaltimas pagal BKĮ, kiti darbdavio nusižengimai vertinami ATĮ tvarka.

 13. Tarybiniais metais tvarka visur buvo, o kiršytojų, skundikų ir padlaižių priviso laisvoj Lietuvoj ir visose darbovėtėse, už tai gauna didesnius atlyginimus ir tampa gerais darbuotojais.

  • Apie buhaltere visiskai teisingai aprasyta, jai ko reike pasiklaust tai ir baisu ait nes buna ne labas rytas o is karto rekimas.

 14. Jadzė iš Svėdasų

  (Komentaras pašalintas kaip neetiškas)

 15. Komunalinio žmonės ir darbštūs ir pareigingi ,bet ujami iki begalybės ,o tie kurie reikalauja savo ir kitų teisių ir galimybių tiem sukabinamos visos šlykščiausios etiketės ,kiek buvo per paskutinius 2-3 metus atėję dirbti protingų, išsilavinusių žmonių norinčių dirbti, bet visi pamatę betvarkę patys netvėrę išėjo, arba buvo išguiti. o komunaliniame sėkmingai dirba tie kurie nieko nemato ,negirdi,nereikalauja, juk tokius lengviausia valdyti,o ginti nėra kam viskas užglaistoma ,seimo narys ta pati partija o profsąjunga sumanioji,nepakeičiamoj………oji oji vyr.buhalterė

 16. valdanti koalicija veda tik i betvarke rajoną ir bankrotą. nėra šeimininko, nėra padorumo, o tik amžinos priešų paieškos, savų popinimas pinigais ir postais, diktatūros įvedimas. Mano nuomone, rajonas grįžo į komunistų valdymo metus.

  • Pastebėjimas

   sovietinio kolchozo santvarka. Tą sistemą labai gerai yra įvaldę buvę kolchozų agronomai, pirmininkai, komunistų partijos sekretoriai, sovietinių profsąjungų organizacijų pirmininkai, o dabar jau tikri valstiečiai-žalieji ir jiems prijaučiantys 🙂

  • šeimininkas tas , kuriam reikia atnešti pinigų komitetui ir gauti sklypą be aukciono?

 17. Nieko nebus. Uzuojauta kas rašė

  • Pritariu 100%

   Sava partinė chebra nepajudinama visuose valdiškuose UAB. Juolab sigulio kiaušiniai tik Panevėžyje kieti…

 18. buvus darbuotoja

  dirbau ir aš ten bet kai dirbau kaip ir viskas normalu buvo ir tikrai vairuot mašinos nereikėjo 😀

 19. Rašoma, kad “skundeiį sukurpė tinginiai“,bet kad darbštuoliai kiki yra tik du ,kurie dirba ir šestadienį ir sekmadienį ir švenčių dienomis ir nuo ryto penkių,bet jiem gal moka,o kitiem jokie viršvalandžiai nemokami.,da ir atostogų visi eina tik kada darbštieji nori ,jokių grafikų gyvenime nebuvo.

 20. taigi,įstaiga laikosi puikiai,be nuostolių tai ko nepasikėlus

 21. Čia gi vieša paslaptis Anykščių mieste kas vadovauja komunaliniui -vyr buhalterė😁.Tik vienas keistas dalykas visokių technologijų amžius .Įsijungiai gi diktofoną savo telefone įsidėjai į kišenę ir pasikalbi su tuo kas tave engia .Nejaugi taip sunku padaryti.Ir bus visos kortos atverstos .🤔

  • Eiktu persti su tokiom kortom.
   Kol netrakins patalpų tas kas gali, kat specialių tyrimų tarnybos tyrėjai susimontuotų specialią įrangą specialistų kabinetuose, tol gali savo žaidimus žaisti alaus bare 🙂

 22. oho, pasirodo iš senų ir ne tokių senų komentarų Anykščiuose valdo moterys, o ne oficialūs vyrai vadovai- komunalinį buhalterė, ligoninę seselė, kas dar ką žino…???

 23. tokia tikrovė

  kodėl leidžiasi vadovavimui įstaigos vadovas vyr buhalteriui čia kažkas kitą. Visas įstaigas peržiūrėti ir kam reikalingi vyr..vyr. ar paprasti buhalteriai nepažįsta skaičių.Įstaigose belikę mažai darbuotojų,o visokie vyr dar likę,kame reikalas ir už ką mokėti didžiulius atlyginimus . Manau,kai nieko nedirba tai tokia atmosfera ir sukurią sedėdamos. Neliečiu konkrečiai nei vienos,bet pasikalbant taip jau yra.

 24. pirma, kiekvienas į save atsigręžkit ir atidžiai pasižiūrėkit ką ten pamatysit, tai patys nustebsit. Sėkmės.

 25. Nėra komunaliniame didesnio viršininko kaip vyr. buhalterė, direktoriai keičiasi o ji ne….

 26. užtai gerai matosi kaip dabar dunda komunalinis,peržiūrimi nuodugniai dokumentai, įpareigojimai ir įsipareigojimai,kedenami darbo pažymėjimai, greituoju būdu daromi atostogų grafikai irt,t. ech gražiausia žiūrėt į dirbantį žmogų

 27. Komunalinio buhalterė kaip leninas, atėjo visiems laikams

 28. Anykštėnas

  Vienintelė viltis – vicemeras D.Žiogelis. Vyras griežtas, protingas. Turėtų sureaguoti į engiamų žmonių prašymą. Pirmyn, Dainiau. Tikime tavimi.

  • Pritariu. Jeigu moka vairuoti kombainą, tai ir šiukšlevežę pavairuos ir tuo pačiu prisidurs papildomą algelę, kaip meras mokytojaudamas ar kiti savivaldybės vadovai uždarbiaudami antraeilėse.

   • Mano jaunystės laikais kombaininko profesija buvo pati garbingiausia, sunkiausiasunkiausiair ir labiausiai vertinama ūkiuose. Tada žmonės dar tikrai žinojo duonos kainą, ją vertino ir gerbė. Gaila, išauginom laisvoj Lietuvėlėj vaikų kartą, kurie jau to ir net suprasti negali. Daugeliui duona su sviestu gaminami fabrike kartu su vinimis…

 29. Atejau dirbt buvau pacanas ana jau dirba ,buvau viriokas ana dirba,išejau pencijan ana da dirba

 30. Ar meras gavo ankstesnį komunalininkų skundą ir koks jo likimas? Kokia aiškinimosi eiga ir išvados?

 31. Sovietinių laikų buhalterė vadovauja Šapokai daug jiems reikia psichologų pagalbos.Kenčia visi.Ne tokį darbą dirba.Jai priimtų gal kas į fermas prie gyvuliukų

 32. Vadovaujantiems

  Tegu vadovaujantys pasidomi kokie dokumentai pateikiami darbo ginčų komisijai.

 33. ma atrodo čia karantinas ir covidas -19 viską sujaukė ir psichologinės pagalbos visiems prireikė. Taigi savivaldybės jaunos direktorės ateis ir nuramins visus, palaukit tik kol takus ecoservisistai nušluos iki Gegužės gatvės pabaigos.
  O, taip tai reikia pagirti KIK-o vadovus, dirba nesustodami ir per šalčius ir per pūgas. Darbą gerą nuo šiandien siūlo tam kas nori užsidirbti: „UAB Anykščių komunalinis ūkis siūlo darbą santechnikui“

 34. darbo ginčų komisijai teikiami visi tie dokumentai,kurie parobdo visišką anarchiją darbo kodekso nesilaikymą irvadovų nesiskaitymą su darbuotojais

 35. Palaikau buhalterę. Maištas laive,per ilgai siūbuojama,keliamos bangos. Užsitęsė,pasigailėjimo negali būti.Sėkmės darbuose.

  • Na tau matyt neteko bendrauti su ta vadinama buhaltere. Iš vis, kaip be jokio buhalterinio išsilavinimo žmogus gali tiek laiko dirbti šiose pareigose.

 36. Vado žodžiais

  Vadovas pradeda susirinkimą /kam nepatinka čia dirbti galite eiti į Eco servisą , ten reikia darbuotojų/

 37. na kiek teko bendrauti, tai buhalterė labai maloniai bendrauja ir atsako ir paaiškina. Taip gal visai netiesą rašote. O bet o ten dar kita bugalterė yra. Kai pats maloniai bendrauji, tai ir kiti su tavim taip pat. Žinoma ,garbingas žmogus išeina ir nepila pamazgų , o čia matyt….

 38. Jei nežinot,

  tai mažiau pilstykit netiesos.

 39. Geriau pasidomėtų kokiomis aplinkybėmis iš KIK’o „dingo“ šiukšlininkų ir mechaninio aptarnavimo padalinių grandies patyrę ilgamečiai vadovai… Panašu į „Šapokos palaikymo“ frakcijos susidorojimą…

  • Kuo greičiau sugrąžinti į atliekų padalinį gerb., A . Savicką , neliko kam vadovauti pastatė juo vietoje K. Šermukšnį kuris apie atliekas nieko nesupranta , padalinio vadovą E. Šaučiūną ir kitus vadovus kurie ilgą laiką kovojo prieš vyr . buhalterę.

 40. Lengvai galima nuspėt kuri dalis darbuotojų.Išeitines ir adjos.

 41. Tikrai “labai maloni moteris“ kam nereikia su ja dirbti ir turėti reikalų,KIKO visų laikų. PILKASIS KARDINOLAS. miesto vieša paslaptis

 42. (Komentaras pašalintas kaip neetiškas)

 43. ooo,gal pats ten prie valdžios sėdi,gali eit kur nori,nors ir nausėdai pači..pt

 44. Vyr. buchalterės pavardė

 45. Man labai gėda kai valdžioje atrodo sėdi tokie stiprus veidai ir negali pakeisti kažkokio Šapokos Ir Angelės, kaip jus nematote, kad komunalinį smugdo tik šie 2 žmonės, patys pasikelia algas didžiausias, o kitiems liepia už centus dirbti. Kiek teko girdėti, Vyr buhaltere gauna toki atlyginimą kuris viršija 3 kartus vyd Anykštėno gyventojo atlyginima, kur teisybe ? Velniop juos abu, tiek direktoriu tiek Vyr buhaltere. Manau atkreipsite dabar dėmesi valdžia kuria mes išlaikom ir mes išrinkom, tam, kad būtų teisingi žmonės, o ne tokie kurie dabar sėdi pasididine algas ir laukia kol juos išmes ir toliau terorizuos darbuotojus.

 46. alga krenta

  Uždarosios akcinės bendrovės Anykščių komunalinio ūkio valdybos narių atlygis už valdybos nario veiklą per 2020 m. I ketvirtį:
  Eil Nr. Pareigos Atlygis, Eur
  1. Valdybos pirmininkas 920,00
  Uždarosios akcinės bendrovės Anykščių komunalinio ūkio valdybos narių atlygis už valdybos nario veiklą per 2019 m. IV ketvirtį:
  Eil Nr. Pareigos Atlygis, Eur
  1. Valdybos pirmininkas 1040,00

 47. Eina JIE abu…..prisiplese gana.ir tiek ziniu

 48. kas ten per valdyba , tai ku jie ti suvaldė

 49. Oazėj mobingas irgi klesti

 50. I am making 10,000 Dollars at home own laptop .Just do work online 2 to 4 hour properly . so i make my family happy and u can do Check it out what i do………https://bit.ly/39JrDqt

 51. Angeles D sunelis apsivoge,o nepadalinio vadovas. Atleido ne ta zmogu .

  • To pabuskime

   Angelės sūnelis Marius netik apsivogė bet pastoviai naudojasi įmonės transportu ,įmonės staliaus įrankiais , naudoja juos savo tikslams ne aiškus jo atlyginimas , pastoviai trankosi po Europą.

 52. nežinau,bet kiek skaitau spaudą tai jeigu vyr.buhalteris be aukštojo išsilavinimo tai koks jis vyr. vyr. ir gali dirbti,vadovauti,patarinėti vadovui ir dar pasilikęs nuo anų laikų,o suprasti apie naujas technologijas,elektoninę dokumentaciją manau,kad tikrai nelabai ką be supranta . Kiek baigusių aukštąjį,magistrą ir neturi darbo ar tai teisinga. Nepakeičiamų žmonių nėra,tegul eina dirbti eiliniais darbuotojais jeigu dar nepensija. Darbuotojams siūlau sušaukti neeilinį darbuotojų susirinkimą ir išsirinkti naują profsąjungos pirmininką.

 53. Tai, kad vyr. Buhalterė jau pensininkė.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.