Padekos

Padėka Vitai Abraškevičienei

Nuoširdžiai dėkoju Viešintų pagrindinėsmokyklos direktorei Vitai Abraškevičieneiuž inicijavimą bei nuolatinį ir visapusiškąpalaikymą skleidžiant mokyklojesveikatinimo idėjas. Reiškiu didelę padėką visiems kolegomsuž malonų bendradarbiavimą vykdantsveikatos ugdymo veiklas. Tariu šilčiausius padėkos žodžius mokyklosmokiniams už aktyvų dalyvavimą sveikatinimokonkursuose, akcijose, projektuose beiįvairiose sveikos gyvensenos veiklose. Viešintų pagrindinės mokyklosmokytoja Þydrė Saprigonitė

Padėka Vytautui Galvonui

Dėkojame gerb. Vytautui Galvonui už antrosiosIndrės Musteikytės pasakų knygelės"Užkeiktas žiedas" rėmimą. Ačiū, mielas Vytautai, kad leidote išsipildytimergaitės svajonei. Sėkmės kilniuose Jūsų darbuose! Indrė ir jos mama Ramunė

Padėka ugnies skulptūrų misterijos „Anykščių ugnys“ rėmėjams ir dalyviams

Pasaulio anykštėnų bendrijos vardu labai dėkoju visam būriui anykštėnų, prisidėjusių prie ugnies skulptūrų misterijos „Anykščių ugnys“ gimimo. Didelė dalis sėkmės priklausė nuo mūsų rėmėjų, kurie geranoriškai suteikė finansinę ir kitą paramą: Anykščių rajono savivaldybė ir Arūnas Strumskis parėmė finansiškai, Elmininkų žemės ūkio bendrovė parūpino šiaudus, Tauras Baura – patalpas skulptūrų […]

Padėka Lukui Pakelčiui

Gerumo tinklas www.pagalbadaiktais.lt ir Eglė,tinklo atstovė Anykščių rajone,nuoširdžiai dėkoja LUKUI PAKELÈIUI už baldus,padovanotus mūsų stokojantiesiems.Ačiū, Lukai, už Jūsų gerumą irlinkime sėkmės versle,politinėje veikloje bei asmeniniame gyvenime. Gerumo tinklas www.pagalbadaiktais.lt