Buvusi darbuotoja: „Valdžia negali savo ambicijų tenkinimui priiminėti neteisėtų ir nepagrįstų sprendimų“

Anksčiau Anykščiuose „savo noru“ pasitraukdavo tik savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovai, dabar pradėjo jau ir iš pačios savivaldybės. Buvusi Anykščių savivaldybės Teisės, personalo ir metrikacijos skyriaus vadovė  Sigita Mačytė –Šulskienė po to, kai paliko darbą Anykščių rajono savivaldybėje, prabilo apie savo „savanoriško“ pasitraukimo iš darbo priežastis ir kokiais metodais veikia Administracija, kuriai vadovauja direktorė Ligita Kuliešaitė ir pavaduotoja Veneta Veršulyte.

Ji mano, kad darbą savivaldybėje jai teko palikti, nes pateko į mistinį „Tubio žmonių“ sąrašą, o teismui su ja administracija samdė advokatų kontorą iš Vilniaus. „Akivaizdu, kad emocijomis, simpatijomis, antipatijomis, neracionalumu pagrįsti sprendimai kelia daugiau klausimų, nei yra atsakymų“, – rašė savo socialinio tinklo paskyroje S. Mačytė -Šulskienė, kartu keldama klausimą, ar valdininkai taip švaistytų pinigus, jei asmeniškai turėtų už savo ambicijas atsakyti ir susimokėti. Publikuojame jos įrašą ir jos pateiktus dokumentus.

Kas ir kiek sumoka už vietinių politikų ambicijas?

Šių metų pradžioje, Anykščių rajono savivaldybės administracijoje, kaip ir visose viešojo sektoriaus įstaigose, vyko kasmetinis valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas. Šį kartą sau pavaldžius darbuotojus vertino kiek daugiau nei pusmetį dirbanti naujoji Anykščių savivaldybės administracijos valdžia. O vertinimas (mano atveju) (ne) vyko įdomiai…

Tiesiog išgirdau administracijos direktorės pasiūlymą savo noru pereiti dirbti į žemesnes pareigas (iš skyriaus vedėjos į vyr. specialistės). Kodėl gavau tokį pasiūlymą, niekas man neaiškino, turbūt nematė reikalo tą daryti. Panašų pasiūlymą gavau ne aš viena. Deja, kai kurie valstybės tarnautojai, būdami absoliutūs savo srities specialistai bei profesionalai, nusileidžia, nenorėdami stoti į konfrontaciją su galią ir valdžią demonstruojančiais asmenimis, bei leidžiasi pažeminami, tiksliau „savo noru“ pasirenka „žemesnes pareigas“.

Gavusi „pasiūlymą“, jį apsvarsčiau: į darbą savivaldybėje atėjau dirbti laimėjusi konkursą, prieš tai Valstybės tarnybos departamente išlaikiusi bendrųjų gebėjimų, vadovavimo gebėjimų testus, darbui skyriau labai daug dėmesio ir atidaviau labai daug jėgų. Žinojau ir mačiau aplinkinių, kolegų požiūrį į savo darbą, jų vertinimus, kurie tikrai nebuvo blogi. Visa tai įvertinusi, pati savo noru nesutikau „pažeminti savęs pareigose“.

Sužinojusi mano sprendimą, administracijos direktorė įteikė man mano vertinimo anketą, kurioje buvau apkaltinta bene visomis savivaldybėje egzistuojančiomis problemomis (arba tiek, kiek sugebėjo sugalvoti), kurių didžioji dalis, net nebuvo susijusi su pačia manimi ar mano atliekamomis funkcijomis. Taigi, „įvertinusi“ tokią „apgailėtiną“ mano parėjusių metų veiklą nepatenkinamai, direktorė pasirašė įsakymą, kuriuo perkėlė mane dirbti į prieš tai siūlytas vyr. specialisto pareigas. (Kaip žinia, įvertinus darbuotoją „nepatenkinamai“, vadovas pasirenka vieną iš siūlymų: 1) sumažinti atlyginimą, 2) perkelti į žemesnes pareigas arba 3) atleisti iš darbo). Tačiau, ar kas galėtų pagalvoti, koks geras žmogus yra ta administracijos direktorė, nes už „visišką nekompetenciją“ įvertinusi mane „nepatenkinamai“, ji paliko man iki tol turėto dydžio atlyginimą. Argi ne puiku? Dirbi žemesnėse pareigose, atsakomybės lygis gerokai mažesnis, neturi pavaldžių darbuotojų, nesi atsakingas už jų darbą, tačiau gauni tiek pat. Gal ir puiku, bet aš tai vertinu, kaip tokią tam tikrą „kompensaciją“ už „objektyvų“ įvertinimą ir kad visi būtų patenkinti bei tylėtų. Tačiau man niekada nebuvo ir nebus priimtini tokie „standartai“, toks nesąžiningas, neobjektyvus ir nekompetentingas vadovavimas ir tokiu būdu priimami sprendimai. Todėl visiškai natūralu, kad tokį mano veiklos įvertinimą ir sprendimą pažeminti pareigose apskundžiau teismui. Naivu buvo tikėtis, kad to nedarysiu, nes toks įžūlus ir nepagrįstas darbuotojų žeminimas, negali nesukelti reakcijos.

Teismo procesui savivaldybės administracija pasitelkė advokatų kontorą iš Vilniaus. Kaip privalu savivaldybei, tokių paslaugų pirkimui turbūt buvo vykdomas viešasis pirkimas. Kažin kokios vertės pirkimas tai buvo ir kiek administracijos vadovai buvo pasiruošę „susimokėti“ už teisminius ginčus su savo darbuotoju? Tačiau kyla klausimas, kam iš viso reikėjo tą daryti? Juk nuo pat darbo pradžios administracijos direktorė nepraleidžia progos pristatyti savęs kaip teisininkės, o ir ginčijamas sprendimas juk priimtas jos pačios. Kas kitas gali geriau žinoti situaciją ir apginti teisme savo pozicijas? Visgi manau, greičiausiai gavus teismo nutartį pateikti atsiliepimą, buvo susivokta, kad „privirta tiek košės“, kad pačiai jau nepavyks išsrėbti?

Tik prasidėjus teismo procesui, jau pirmojo parengiamojo posėdžio metu iš savivaldybės administraciją atstovaujančio advokato gavau pasiūlymą tartis ir baigti bylą taikos sutartimi. Natūralu ir įprasta, kad kai akivaizdu, jog bylą pralaimėsi, geriausia išeitis yra siūlyti sudaryti taiką. Tokiu būdu, pirma – išvengi „purvinų skalbinių skalbimo“ viešame teismo posėdyje, antra – sutaupai bylinėjimosi išlaidas. Manau, kad galimybė išvengti viešo „purvinų skalbinių skalbimo“ buvo rimčiausias stimulas eiti taikos keliu. Mano tikslas buvo apginti savo orumą ir reputaciją bei parodyti, kad valdžia negali savo ambicijų tenkinimui priiminėti neteisėtų ir nepagrįstų sprendimų. Todėl taikos sutarties sudarymas bei grąžinimas į buvusias pareigas mane visiškai tenkino. Deja, su dabartiniais vadovais mūsų požiūriai, vertybės ir supratimas apie gerą, sėkmingą, šiuolaikišką, kultūringą, bendražmogiškomis vertybėmis pagrįstą vadovavimą ir darbą skiriasi kaip diena ir naktis, todėl akivaizdu, kad tolimesnis darbas negalėjo klostytis. Todėl pasiūliau nutraukti darbo santykius abipusiu sutarimu (kas irgi buvo sudaromos taikos sutarties neformali sudėtinė dalis).

Taigi liko tik klausimas, kas už visą tai sumokėjo? Aišku, atsakymas labai paprastas – tai visi mokesčių mokėtojai. Kiek už tai sumokėjo? Reikia suskaičiuoti, kas yra nurodyta pridedamuose dokumentuose, plius išlaidos advokatams, plius teismo išlaidos. Daug tai, ar mažai? Čia jau kiekvieno subjektyvus vertinimas. Bet ar tikrai taip lengvai ir neapgalvotai būtų priimami tokie sprendimai ir daromi tokie veiksmai, jeigu už tai reikėtų susimokėti iš savo kišenės? Kada pagaliau bus pradėta reikalauti asmeninės atsakomybės, ar žalos atlyginimo?

Manau, kad patekau į tą mistinį „Tubio žmonių“ sąrašą, tik iki šiol negaliu suprasti, kas tai per sąrašas ir kuo jis pagrįstas. Ar darbas su tam tikrais žmonėmis juos padaro „kažkieno žmonėmis“? Ir kaip iš viso tai gali būti taikoma valstybės tarnautojams, kurie neturi nieko bendro su vykstančiais politiniais procesais? Ar dabar dirbantys valstybės tarnautojai, pasibaigus kadencijai bus vadinami „Obelevičiaus ar Žiogelio žmonėmis“? Ar po kelių metų mokesčių mokėtojai vėl turės susimokėti vienam ar kitam asmeniui už tai, kad jie kažkam nepatinka ar yra „kažkieno žmonės“? Akivaizdu, kad emocijomis, simpatijomis, antipatijomis, neracionalumu pagrįsti sprendimai kelia daugiau klausimų, nei yra atsakymų.

Esu tikra, kad už tokius sprendimus, kuriais visiškai nepagrįstai yra švaistomos biudžeto lėšos kažkas turi prisiimti atsakomybę. Nežinau, ar galutinės atsakomybės reikėtų reikalauti iš administracijos vadovų, t.y. direktorės (L.Kuliešaitės) ir jos pavaduotojos (V.Veršulytės) (nes padaryti sprendimai yra absoliučiai abiejų bendro darbo ir bendrų užmojų rezultatas). Jos tiesiog daro tiek, kiek joms yra leidžiama, arba tiek, kiek iš jų reikalaujama. Todėl atsakomybė už tokius veiksmus vienareikšmiškai gula ir ant visos savivaldybės tarybos, ir tuo pačiu ant kiekvieno tarybos nario pečių, o ypač dabartinio mero ir vicemero, kurie ir patys tiesiogiai dalyvauja ir prisideda prie tokių sprendimų priėmimo.

Administracijos vadovai yra politinio asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, kuriuos skiria savivaldybės taryba. Direktorius yra pavaldus tarybai ir privalo jai atsiskaityti. Todėl atitinkamai, tarybos reikalas yra kontroliuoti ir prižiūrėti savo paskirtus asmenis, jų vykdomą veiklą ir priimamus sprendimus. Manau, kad šios kadencijos tarybos narių veiksmai, kuriais būtų bent minimaliai domimasi, kokie procesai vyksta administracijoje, yra lygūs nuliui. Tame tarpe ir tarybos opozicijos, kurios paskirtis yra akylai prižiūrėti dirbtinai, iš reikalo sukurtos vaivorykštinės koalicijos veiklą. Bet kadangi už viską susimoka ne patys asmeniškai, todėl ir noro kažką daryti turbūt nėra jau tiek daug. Man tik visada buvo įdomu, kelintą dieną po rinkimų politikai pamiršta pažadus dirbti žmonėms ir vėl pradeda dirbti sau?

Šia istorija dalinuosi ne todėl, kad jausčiau kažkokias nuoskaudas ar nepasitenkinimą. Šioje istorijoje jau padėjau tašką. Esu dėkinga už kiekvieną patirtį, nes iš visko galima kažko pasimokyti, o vieno etapo pabaiga visada duoda pradžią naujam. Tačiau manau, kad tiesiog patylėti negalima. Privalome suprasti, kad savivaldybė ar bet kuri kita viešojo sektoriaus įstaiga nėra UAB‘as, o jos biudžetas nėra asmeninis pelnas ar nuostolis. Tai visų mokesčių mokėtojų pinigai, kuriais negalima apmokėti asmeninių ambicijų. Kol tokie dalykai egzistuos, apie pažangą ir progresą galime net nesvajoti.

P.S. Atrodo jau artimiausiame tarybos posėdyje bus sprendžiama dėl paskolos ėmimo. Turbūt mano atveju „valdžios ambicijų patenkinimui“ išleisti pinigai tikrai nebūtų išgelbėję savivaldybės biudžeto, bet gali būti, kad skolintis būtų reikėję bent kiek mažiau, tuo labiau, kad ši istorija turbūt nėra vienintelė turėjusi tam tikrą kainą.

Sigita Mačytė –Šulskienė

52 komentarai

 1. baisu baisu baisiausia. Baime sklando savivaldybeje seniai jau pajutau.

  • Stebėtojas teisus

   Nuo 2015 gegužės, kai Tubio riksmai drebino langus ir priversdavo autobusų stotelėje laukiančius keleivius krūpčioti.

 2. vrk informacija apie Tubio sąrašą

  Steigėjai
  Žydrė SAPRIGONAITĖ
  Žana LOGINOVA
  Vytautas SENVAITIS
  Vytautas DATENIS
  Virginija PRANSKEVIČIENĖ
  Vilma PETRAITIENĖ
  Viktorija NOREIKIENĖ
  Vaida ZLATKUTĖ
  Tadas TAURELĖ
  *********Sigita MAČYTĖ-ŠULSKIENĖ
  Rolandas JURKĖNAS
  Rita ŠIMKIENĖ
  Rita JUODIŠKIENĖ
  Regina ŽVIRBLIENĖ
  Ramūnas BLAZARĖNAS
  Raimundas RAZMISLAVIČIUS
  Prima VAIŠVILIENĖ
  Nijolė PRANCKEVIČIENĖ
  Neringa MISIŪNĖ
  Linas PRAVILIONIS
  Ligita BUKAUSKIENĖ
  Laura PLISKAUSKIENĖ
  Kristina BEINORYTĖ
  Kęstutis TUBIS
  Kazys MORKŪNAS
  Jurgita SENVAITIENĖ
  Jurgita BANIENĖ
  Jūratė BERNATONIENĖ
  Juozas MAČYS
  Julius JAKUBĖNAS
  Jorūnė RAGAIŠIENĖ
  Jonas BUZILIAUSKAS
  Jolita ABRAŠKEVIČIENĖ
  Gintautas PRANSKEVIČIUS
  Gintaras RAŽANSKAS
  Gediminas KUTKA
  Elvyra KARALIŪNIENĖ
  Egidijus MATIUKAS
  Donatas TUSKA
  Donaldas VAIČIŪNAS
  Deividas RAMONAS
  Danutė KUTKIENĖ
  Dangirutė ČEKANAUSKIENĖ
  Dangira NEFIENĖ
  Dalius STASIUKONIS
  Daiva TYLIENĖ
  Birutė TUSKIENĖ
  Aušrius ŽĄSINAS
  Audronius GALIŠANKA
  Audronė SAVICKIENĖ
  Asta SEREIKIENĖ
  Asta MISIŪNĖ
  Arvidas PAJUODIS
  Alvydas GERVINSKAS
  Aliutė KURMINIENĖ
  Algis BUKAUSKAS
  Algirdas ŠIMKUS
  Algirdas PUPKIS
  Algirdas GANSINIAUSKAS
  Alfrydas SAVICKAS
  Agnius ABRAŠKEVIČIUS

  • rodai, kas dar greitu laiku bus is darbo ismestas? įaunuolis , vadinas sąrašą turi ir išsisaugojęs,

  • Psichologinės pagalbos iš Tubio sulaukęs Pajuodis irgi tarp steigėjų. Kaip čia išeina? Jis rado fakus, keikia Tubį, o jis jį traukia į sąrašą? Koks šventas žmogus tas Tubis. Gal jo šventųš rankų glamonės gali pagydyti ?

 3. Šaunuolė Sigita!

  • visi turėtų pirmiau pasižiūrti į veidrodį.
   Problema ne asmenybėse, bet sistemoje, kurioje veikia tik savos komandos narių taisyklės, o komanda žaidžia pagal trenerių nurodymus. Taigi klube treneriai keičiasi pagl klubą valdančiųjų akcininkų susitarimus,o žaidėjai aikštelėje keičiasi pagal trenerių švilpukus … 🙂

   • Molėtų teismas

    …teikiu psichologinę pagalbą, ..ištveriu priekabiavimą, net tualete…mažu teikėtų mažutei kreiptis atiinkamai in steigėjų, mažu pamačys..

 4. O kur dar 2 mėn dydžio premija nepatenkinamai įvertintai darbuotojai, kuri po kelių mėnesių po tokio įvertinimo išeina iš darbo, už ypatingą indėlį į savivaldybės darbą… ar dar kaip ten kitaip.

 5. geda kaip nusirito savivaldybe su savo intrigomis, visiškai nusivyliau šita valdžia, manau, Obelevičius ir Žiogelis pasirodė iš gražiosios pusės, jeigu dalyvauja šituose žmonių metimuose iš darbo. ar pamiršo savo rinkiminius pažadus dirbti Anykščiiams o ne savo chebrai?

 6. Ir Vilma Petraitienė tubio saraše? Vaje vaje.

  • Nežinau kas ji yra. Bet, jei per tiek laiko nesugebėjo atsiprašyti , tai – TAIP.
   P.S. žmonės* , kurie buvo priversti stoti į komitetą jau pareiškė savo poziciją.
   * Žmones-Homo Sapiens.

 7. Dar niekada

  Dar niekada savivaldybėje nebuvo tokios arogancijos, nepagarbos žmogui ir visiško nesišnekėjimo. Toks valdymo būdas vėliau ar anksčiau priveda prie krizės. Blogiausia, kad pamokos buvo duotos, tačiau jos ne tik, kad neišmoktos, bet daromos dar didesnės klaidos. Gėda dėl tokio valdžios elgesio. O juk rinkome tikėdami miesto gerove.

 8. Keista, kad save laikančiam didžiausio tiražo laikraščiui nebeįdomu kas vyksta savivaldybėje, matyt skirtų pinigų pakako, nupirko vadinas. Ryt tikriausia bandys reabilituot savo maitintojus….

 9. anykstienas

  tikrai geda bet dabar tokia mada-nepatinka-iseik sodina kita i tavo vieta ir ziuri i akis be baimes-baisu naglui ner ribu

  • Nemeluok, nieko dar nepasodino į jos vietą. Ir neaišku, kada jos mylimą Tubį pasodins. Ir kokiam laikui Tubis sės, neaišku. Nėra tvarkos Lietuvoje , reiktų greitai pasodinti.

 10. Sigita padarė vieną taktinę klaidą. Po nepatenkinamo jos veiklos įvertinimo jai reikėjo iš karto kreiptis su skundu į Valstybės tarnybos departamentą. Ji būtų sudariusi savo komisiją ir pakartotinai vertinusi. Net neabejoju, kad savivaldybės komisijos sprendimą būtų panaikinusi. Niekas nepatikės, jog tarnautoja, vertinta gerai, staiga tapo nepatenkinamai dirbanti- keršto ar nesantaikos motyvas čia akivaizdus.

  • Tai jūs pritariate administracijos vadovų ir politinių Valstybės pareigūnų motyvams, kad tarnautojai turi tinkamai santykiauti su diktuojančiais veiklą vadovais, kad būtų viskas administracijos komandoje garai?

  • Juozas teisus

   Juridinio skyriaus vedėja nežino juridinių reikalų? Kaip tokia galėjo užimti tokį postą!?

  • Genocido centras

   Koks buvo jūsų slapyvardis KGB informatorių byloje?

 11. Tai jūs pritariate administracijos vadovų ir politinių Valstybės pareigūnų motyvams, kad tarnautojai turi tinkamai santykiauti su diktuojančiais veiklą vadovais, kad būtų viskas administracijos komandoje garai?

 12. Ar tikrai taip?

  Vaje vaje, kaip baisu. Kaip ta direktorė dar toliau gali dirbti? Kaip ji išdrįso? Ar ne toks šio straipsnelio tikslas, Sigita? Direktorė pinigus taško… Jei jau tokia supratinga esi, tai kam sutikai juos paimti? Sakai, apkaltino, kad atseit esi Tubio sąrašinė. Tai gal paneigsi, kad buvai jo komandoje ir ar ne tu, po Tubio nušalinimo, nešiojai iš savivaldybės popieriukus Tubiui į Biliūno 18 kiemą? Pripažink, daug kur stigo kompetencijos, geranoriškumo. Turėtų būti gėda taip taškytis kaltinimais, kurių skaitytojai negali patikrinti. O jeigu prabils kita pusė ir ne laikraštyje, o teisme? Labai drąsu po tavo straipsneliu pasirašyti vardu ir pavarde. Oi gali būti neskanu, labai neskanu…..

  • girdziu valdanciuju gasdinima eilini. ar vel uz kokia desimt tukstanciu samdysite advokatu kontora is vilniaus?

  • Būtent taip, tikrai

   Taip aiškiai ir akivaizdžiai išlenda iš anoniminio komentaro tikrieji vardai ir pavardės 🙂 kas per silpni valdziazmogiai, jeigu pagrįstos kritikos neatlaiko, tik teismais grasinti sugeba. Kas per begalinis noras uzciaupt visus, kad tik neduok dieve niekas nieko prieš nepasakytų… Kaip apgailetina

  • Ramiai, ramiai, Konstitucija leidžia kritikuoti valdžią ir valdininkus. Jokio kriminalo čia nematau. Stiprybės Sigitai

 13. Oi nepatiko valdžiai tiesa. O kompetencijos atrodo šį kartą patiems ryškiai pristigo.

 14. Na kas gi ta

  Veršulyte su kuliešsite kas per asabos ? Teko bendraut agogantiškos ir labai atstumiančios moteriškes .Nesedesjt ilgai ,keisis valdžia ,dingsit ir jūs.

 15. Prie Tubio kad ir nedirbo, bet visa darbo laiką atsededavo…., o dabar palaida bala….

  • Prie Tubio darbo laiku visas kolektyvas vaikščiojo po turgų. Dabar net per karantiną bijo užeiti. Pati dirbu turguje ir visus žinau. Pabaigoje Juodelio buvo betvarkė ir prie Tubio. Tvarka dabar ir prie Bauros buvo.

   • nepasakok pasaku, eini pro savivaldybe puse langu tusciuniekas nesedi. Is kitos puses tai kelis metus anyksciu gebelsu stumta propaganda apie griezta ranka, melas buvo, pasirodo po turgu valdininkai vaiksciojo

   • kas šiai „ specialistei” tokį meninės beletristikos šedevrą parašė, nu tikrai pati tiek daug meniškai, be klaidų ir su tendencinga potekste negalėjo sukurti. Juk policijoje net protokolai sunkiai rašėsi.

 16. anykštėnė

  O kas koordinuoja visų buvusių KGB informatorių darbą?

 17. Tokio tendencingo straipsnio nesu skaičiusi. Darbdavių vietoje šitos Mačytės nepriimčiau net valytoja. Kaip ji galėjo dirbti juriste?

 18. Skaitytojai

  Gaila man tavęs su tokia tavo nuomone. Tikriausiai kaip besielgtų su tavim darbdavys, tau vis vien būtų gerai

  • Nekreipkit demesio, tie komentarai, kurie menkina eina ne iš kur kitur, o iš savivaldybės, baisiai neskanu kai parodė, kas vyksta, tikras kaimo bobų centras

 19. Manu, kad moterų, kurios išardo svetimas šeimas negalim priimti į darbą savivaldybėje.

 20. nu sita,,, nesupratau ,,,visi teisininkai,,visi mokyti,,,teismuotis su gerai dirbancia velgi teisininke,,,ieskovas administracija velgi teisininkes lyg ir kulepaites vaidmenyje,,,nu ir pabaiga dar idomesne viskas sumokama mokesciu moketoju ,,,tai kam is viso sitas vistinynkas reikalingas,prijungti prie utenos ir baigsis vietiniu karaliu,karaluku,ir princesiu laikai,,o kad zmogus issake savo nuomone neissigando,,,bruozas geras ,respect,

  • Pastabėlė

   Tas pats chaosas buvo ir prie buvusiųjų. Prisiminkit seniūno atleidimo ir grąžinimo į darbą peripetijas.
   Savivaldybėje rimti teisininkai nelieka, nes čia tik monkurtams vieta….

 21. Kai perskaičiau tokį politinį Šulskienės pareiškimą, supratau, kad administracijos vadovai teisūs. Valstybės tarnautojas ne politinio pasitikėjimo žmogus ir negali šitaip politikuoti. Čia signalas tiems, pas ką į darbą prašysis šita moteriškė. Priimsit juristą, o gausit politikuojantį žmogų. Nesuprantu, kaip tokie žmonės iš viso gali dirbti savivaldoje.

 22. Blyn-blynauskis

  Man tai toks klausimas dėl „nykščių“ finansavimo. Ar jie finansuojami Tubio, ar KGB struktūrų, ar liberalų? Tokių tendencingų rašliavų net „anykštoje“ nepaskaitysi.

 23. keista pozicija

  Keista, kad skyriaus vedėja nežino advokato.
  Primenu
  Sausio 24-ąją į teismą liudininku kviečiamas ir advokatas Justas Vilys. Šio advokato kontora turi teisinių paslaugų sutartį su Anykščių rajono savivaldybe. J.Vilys K.Tubio sulaikymo dieną, 2019 metų sausio 28-ąją, bendravo su Rimvydu Kugiu. Minimas anykštėnas per ikiteisminį tyrimą taip pat turėjo įtariamojo statusą.
  K.Tubis teismo prašė bent jau J.Vilio apklausą atlikti viešame posėdyje.

 24. Politikos valstybėje esmė.
  Šiandien iškyla būtinybė padėti labai daug pastangų, kad viešasis sektorius neprarastų savo identiteto – rūpintis žmogumi, o ypač silpniausiu. Šiandien yra grėsminga tradicija, kad viešasis sektorius taps pats sau tikslu, tarnaus ne žmogui, o vis besipučiančiam popierizmui, standartams, baimei, apsidraudimui…Turime suprasti, kad direktyvos, posėdžiai, atsirašinėjimai, patikrinimai, įrodinėjimai, institucijos imidžo gražinimas viešoje erdvėje, kova už savo išlikimą darbo vietoje, su savo artimaisiais šeimoje ir už savo saugumą atima daug energijos, bet sukuria mažai gerovės, o jei nepaiso žmogaus orumo – tampa tik tarnaujančiu sau funkcionalumu.

 25. Skurdina žmones

  Štai kur taško valdininkai, neskaičiuodami mokesčių mokėtojų pinigus

  • Kavarcką katinas

   ot pinda kavarcka, Anykšių seniūno atleidimo dokumentus kreivai šleivai surašė, o paskui iš mokesčių mokėtojų anam ir kompensacijas ir atostogas ir dabo vietų sugražino. Tai čia gerai tokius darbus reikia vertinti ar kaip Tu komentuoji?

 26. Normalus, teisingas syraipsnis.

 27. K—u lizdas

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.