Bus tęsiama pagalba maisto produktais

Atsižvelgiant į tai, kad asmenų prašymai paramai maisto produktais ir higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPLSAF) gauti galioja vienerius kalendorinius metus, o kitiems metams EPLSAF paramai gauti asmenys prašymus pradeda teikti nuo einamųjų metų gruodžio 1 d., siekiant išvengti didelių paramos gavėjų srautų, š. m. gruodžio mėn. sudaryta galimybė pratęsti 2020 m. galiojusių prašymų terminą iki 2021 m. gruodžio 31 d. imtinai. Paramą jau gaunantiems asmenims nereikės teikti naujo prašymo 2021 metams.

   Nauji klientai prašymus EPLSAF paramai gauti gali teikti pagal gyvenamą vietovę kreipdamiesi į socialinio darbo organizatorius seniūnijose bei mieste ir Anykščių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus „Vieną langelį“. Siekiant užtikrinti visų saugumą, duomenys, reikalingi prašymui užpildyti, pateikiami nuotoliniu būdu, t. y., telefonu, elektroniniu paštu ir pan.

   Teisę gauti paramą maisto produktais ir higienos prekėmis iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo turi nepasiturintys gyventojai, kurių vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (192,00 Eur). Kai šeimos pajamos vienam jos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui didesnės nei 1,5 VRP dydžio, bet neviršija 2,2 VRP dydžių per mėnesį (281,60 Eur), parama maisto produktais ir higienos prekėmis gali būti skiriama išimties tvarka, kai:

  • asmenys yra neįgalūs ir nedirbantys;
  • asmenys augina 3 ir daugiau vaikų;
  • vienas iš tėvų augina vaiką / vaikus;
  • asmenys augina neįgalų vaiką / vaikus;
  • asmenys serga sunkiomis ligomis pagal Sunkių ligų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-177 „Dėl sunkių ligų sąrašo patvirtinimo“.

   Lietuvoje dėl COVID-19 viruso paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną, visiems iškilo rimtas iššūkis kaip užtikrinti, kad labiausiai skurstantys rajono gyventojai galėtų gauti paramą maisto produktais, tuo pačiu maksimaliai apsaugant ją dalijančius darbuotojus ir pačius gavėjus. Kiekvienam paramos gavėjui dalijimo punktuose bus paruošti maisto produktų ir higienos prekių paketai, kuriuos žmonės pasiims nekontaktuodami su dalijančiu darbuotoju. Atsiimant paketus, privaloma išlaikyti saugų atstumą, draudžiama būriuotis eilėse. Būtina laikytis visų apsaugos priemonių šiuo visiems sunkiu ir sudėtingu laikotarpiu.

Anykščių r. savivaldybės informacija

2 komentarai

  1. Tas gavimas produktu zemina zmogu.Geriau dirbti ir uzsidirbti.

  2. EAPLASPAFFAF

    parama. Ir sugalvok gi tu man taip

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.