Audronius Gustas – apie anykštėnus: „gal kokie 5 proc. alkoholikų“

Lietuvos verslo konfe­deracijos užsakymu atliktas tyrimas parodė, jog tarp vartojančiųjų alkoholį šalies gyventojų 4 proc. iš­geria beveik kasdien, o 86 proc. svaigiuosius gėrimus vartoja maždaug vieną kartą per savaitę. Įdomiausia tai, jog girtaujantys asmenys išgeria 37 proc. ša­lyje suvartojamo alkoholio.

„Sunku pasakyti, kiek rajone yra alkoholikų. Ti­kriausia panašiai tiek, kaip šalies vidurkis, gal kokie 5 procentai. Kai buvo lei­džiama koduotis, buvo apie 100 asmenų, kurie buvo už­sikodavę.

Ar sumažės alkoholi­kų? Gal. Tai priklausys nuo žmonių sąmoningumo. Vien draudimai ir alkoholio bran­ginimas čia nieko nepadės, reikia šviesti jaunimą. Vy­resnio amžiaus žmonės pa­mena J. Andropovo alkoholio draudimo laikotarpį. Ar gėrė mažiau? Tikrai ne. Suakty­vėjo pogrindinė alkoholio prekyba. Kas gali garan­tuoti, kad taip neatsitiks da­bar. Supraskite mane teisin­gai, aš ne prieš suvaržymus. Gerai, kad alkoholis brango, gerai, kad gėrimų gali nusi­pirkti tik vyresnio amžiaus jaunuoliai, gerai, kad nebėra viešos alkoholio reklamos. Tačiau nė vienas įstatymas nėra tobulas. Turiu ome­nyje tą situaciją, kuomet iš užsienietiškų žurnalų buvo plėšoma ar užklijuojama gėrimų reklama. Tai buvo nelabai suprantama, gal net juokinga“, – sakė Anykščių rajono Psichi­kos sveikatos centro direk­torius A. Gustas.

Apibendrinus tyrimą, susidarytas piktnaudžiau­jančiųjų alkoholiu paveiks­las: 89 proc. šių respon­dentų nesportuoja, neturi kitų pomėgių, menkai iš­silavinę, dažniausiai gy­vena kaime (kuo mažesnė gyvenvietė, tuo didesnis procentas vartojančių al­koholį kasdien), populia­riausi gėrimai – stiprus alus („bambalinis“) ir spirituo­tas vynas, kurie vartojami namuose arba viešose vie­tose. Daugiau nei pusei (57 proc.) girtaujančiųjų buvo kilę konfliktų šeimoje ar su draugais, kai tuo tarpu 85 proc. geriančių tik pro­gomis tokių konfliktų ne­turėjo.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos maždaug pusmečio senumo skaičiavimais,  prasigėrusių anykštėnų turėtų būti nemažiau nei 10 000. Jo teigimu, geria kas antras lietuvis, o sustoti jau nebegali apie 80 proc. iš jų.

Plačiau apie tai – šio savaitgalio laikraštyje „Šilelis“.

3 komentarai

  1. Baisu. Net 15 proc. saikingai vartojančių, turėjo konfliktų šeimoje ar su draugais. Esame pikčiurnų ir priekabiautojų tauta.

  2. Kam tą nuotrauką su Antaniuku vis dedate, nenusigėręs jis stipriai

  3. kad nebera kam begert tik tiek belike visam rajone gyventoju geras nusisnekejimas

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.