Auditoriaus liudijimas iš kaltinimų Sauliui Filipavičiui paliko tik „skutelius“

 

Vasario 19 dieną vykusiame Troškūnų Švenčiausiosios Trejybės klebono Sauliaus Filipavičiaus baudžiamosios bylos nagrinėjime liudijo auditą atlikęs Česlovas Maculevičius.
Skambiai pradėtoje FNTT byloje UAB „Verus auditus“ vadovas Česlovas Maculevičius išsamiai kalbėjo apie visus S.Filipavičiui iškeltus kaltinimus, atlikdamas auditą jis rėmėsi tais pačiais dokumentais, kuriais remiasi ir kaltinimas. Priminsiu, kad S.Filipavičius kaltinamas aplaidžiu parapijos ir savo asmeninio ūkio buhalterinės apskaitos tvarkymu ir neteisėtu vertimusi ūkine, komercine, finansine veikla.
Auditorius kalbėjo, kad tyrė, ar pareikšti įtarimai S.Filipavičiui dėl parapijos, dėl ūkininko ūkio aplaidžios buhalterijos tvarkymo yra ekonomiškai pagrįsti. „Prieita išvados, kad šie įtarimai ekonomiškai nepagrįsti“, – sakė Č.Maculevičius.
„Dėl parapijos buhalterijos aš pradėčiau nuo to, kad reglamentavimas nėra tobulas, parapija turi tvarkyti buhalteriją dvejopai“, – sakė auditorius. Pasak jo, ten kur yra komercinė veikla taikomi civiliniai įstatymai, o kur yra kita veikla – bažnyčios įstatymai. Juridinis asmuo yra vienas, bet reglamentavimas yra dvigubas. „Nustačiau, kad ūkinė komercinė parapijos veikla buvo tvarkoma tinkamai, ginčai buvo dėl religinės veiklos, dėl vieno registro – aukų knygos“, – kalbėjo Č.Maculevičius. Kad auditorius galėtų įvertinti parapijos finansinius reikalus, reikėjo gauti vyskupo leidimą, patikrins aukos knygą, Č.Maculevičius teismui pateikė išvadą, kad tiek ūkinės, tiek religinės Troškūnų parapijos veiklos apskaita buvo tvarkoma tinkamai.
Beje, teisme anksčiau liudijęs Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas siūlė nemaišyti dviejų dalykų. Tikinčiųjų aukos ir rinkliavos, kurias per Mišias sekmadieniais atlieka kunigai, yra registruojamos specialiose bažnytinėse knygose. „O kitos aukos, gaunamos už krikštijimą ar sutuokimą, skiriamos kunigo pragyvenimui ir nėra registruojamos. Tokia nustatyta vidinė tvarka“, – paaiškino teisme vyskupas.
(Bus daugiau)
Linas BITVINSKAS

2 komentarai

  1. Tampo zmogu ir viskas, gerai, kad aiškėja

  2. Žiūrėjau vertinančiai iš šalies pradžioj, bet dabar žiūriu, ne byla, o parodija kažkokia, juokinga.aSėkmės klenonuim

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.