Anykščių savivaldybė skųs sprendimą dėl mokinių maitinimo konkurso

Sausio pradžioje Viešųjų pirkimų tarnyba paskelbė, kad Anykščių valdžia privalo nutraukti milijono eurų vertės rajono mokinių maitinimo konkursą ir skelbti naują. Portale „Alfa“ paskelbtas Arvydo Jockaus straipsnis „Viešųjų pirkimų tarnyba taiko dvigubus standartus“ nagrinėjantis šią temą ir lyginantis du analogiškus konkursus.

Viešųjų pirkimų tarnyba taiko dvigubus standartus

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) mokinių maitinimo paslaugas perkančiai rajono savivaldybei draudžia tai, ką leidžia vienai didžiausių gydymo įstaigų Lietuvoje.

Kriterijų, kurių primygtinai rekomenduoja laikytis Anykščių rajono savivaldybei, VPT netaiko Santaros klinikoms.

VPT nekliūva, kad viena didžiausių gydymo įstaigų Lietuvoje neskaido daugiau kaip 1 mln. eurų vertės pirkimo, kad paslauga be konkurso perkama iš bendrovės, kuri sukuriama specialiai šiam pirkimui ir kuri dvigubai pakelia paslaugų kainą. O Anykščių valdžiai mažesnės vertės atvirą ir konkurencingą konkursą VPT liepia nutraukti ir skelbti naują.

Pirmuoju atveju konkurencijos pažeidimo ir tiekėjų diskriminacijos VPT neįžvelgia, antruoju – reikalauja taikyti įstatymo tik rekomenduojamas sąlygas, nors dėl to šimtai kaimo vaikų gali likti be pusryčių ir pietų.

Anykščių valdžia VPT sprendimą skųs

Šių metų sausį VPT pareiškė, kad Anykščių valdžia privalo nutraukti rajono mokinių maitinimo konkursą, nors jis buvo vykdomas nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) ir nenustačius kitų teisės aktų pažeidimų.

VPT užkliuvo tai, jog savivaldybė maitinimo paslaugas pirko iš karto trylikai mokyklų, o ne skaidė konkursą į kelias dalis. Tokio reikalavimo VPĮ imperatyviai nenustato. Tačiau VPT išvadoje vis tiek teigiama, kad „sprendimas neskaidyti pirkimo objekto į dalis dirbtinai apriboja tiekėjų konkurenciją ir juos diskriminuoja“.

Anykščių rajono savivaldybė šią VPT išvadą įvertino kaip neatitinkančią rajono realijų. Mat pirkimo skaidymas į dalis, Anykščių valdžios nuomone, gali apskritai užkirsti kelią įsigyti mokinių maitinimo paslaugas.

„Vadovaudamiesi savo atliktomis analizėmis iki pirkimo pradžios, matome, kad tam tikros pirkimo dalys būtų neaktualios rinkos dalyviams – dalis vaikų liktų be maitinimo, nes maitinimo paslaugų teikimas atitinkamose ugdymo įstaigose akivaizdžiai finansiškai nuostolingas. Taigi, pirkimo skaidymas į dalis perkančiajai organizacijai apskritai neužtikrintų galimybės įsigyti reikalingų mokinių maitinimo paslaugų“, – Alfa.lt teigė Anykščių rajono savivaldybės administracija.

Atsižvelgdama į išdėstytus argumentaus, Anykščių valdžia nusprendė VPT vertinimo išvadą skųsti teisme.

Buvęs tiekėjas mokinių maitinti nepanoro

Pernai spalį skelbtame konkurse dalyvavo kelios įmonės, bet galutinį pasiūlymą pateikė viena – UAB „Bruneros“. Savivaldybės administracijos teigimu, „tai tik parodo menką rinkos dalyvių susidomėjimą“. 2019 m. gruodžio 5 d. „Bruneros“ buvo pripažinta ir patvirtinta maitinimo konkurso laimėtoja.

Pagal konkurso nuostatas Anykščių rajono mokinių maitinimą konkurso laimėtoja turėjo organizuoti nuo šių metų sausio iki 2022 m. liepos.

Suprasdama demografinę padėtį Anykščių savivaldybė vadovavosi ekonomine logika ir organizavo pirkimą taip, kad verslas apsiimtų maitinti ir centre, ir atokiau esančių mokyklų mokinius.

Į kokią padėtį yra patekusi ši perkančioji organizacija, rodo vien tai, kad ankstesnis paslaugos teikėjas nė nedalyvavo naujame konkurse. Matyt, net „pelningi“ objektai šiai bendrovei neatperka išlaidų tose mokyklose, kuriose VPT reikalauja organizuoti atskirus pirkimus.

Tokių reikalavimų pasekmės gali būti tragiškos – po naujo konkurso pagal VPT vertinimo išvadą kai kurios Anykščių rajono mokyklos gali iš viso likti be maitinimo paslaugų. VPT sprendimui sujaukus planus, Anykščių rajono savivaldybė, siekdama užtikrinti viešąjį interesą ir paslaugos tiekimo nepertraukiamumą, viešuosius pirkimus vykdė atskirose mokyklose.

Šiuo metu mokykloms maitinimo paslaugas vis dar teikia UAB „Grūstė“.

Rinkosi iš vieno tiekėjo

Keista, bet kriterijų, kurių rekomenduoja laikytis Anykščių rajono savivaldybei, VPT netaiko vienai didžiausių gydymo įstaigų Lietuvoje – Santaros klinikoms, kurios pacientus nuo praėjusių metų lapkričio maitina be konkurso pasirinkta bendrovė „Skonio era“.

Ši bendrovė registruota praėjusių metų rugpjūčio pradžioje, likus kelioms dienoms iki ligoninės pateikto pasiūlymo teikti dietinio maitinimo paslaugas.

Išskirtinį kvietimą e. paštu „Skonio eros“ direktorius Mindaugas Aldonis gavo po to, kai klinikų administracija apsisprendė nutraukti 2015 m. sudarytą sutartį su bendrove „Pontem“. Tuo metu „Skonio eroje“ dirbo vienas darbuotojas – jos vadovas.

Naujosios įmonės savininkas M. Aldonis aiškino, kad iki tol jam priklausanti įmonė „Tarzanija“ teikdavo išvežamojo maitinimo paslaugas ten, kur gaudavo užsakymų. Bendrovė per daug savo veiklos neviešino, bet Santaros klinikų vadovams buvo žinoma. Gavęs vienos didžiausių šalies gydymo įstaigų pasiūlymą, verslininkas įkūrė kitą įmonę ­­­– UAB „Skonio era“.

Rugsėjo 4 d. Santaros klinikos su „Skonio era“ pasirašė 1,2 mln. eurų vertės paslaugų teikimo sutartį, šios sutarties galiojimo terminas – iki 2020 m. rugsėjo 3 d.

Lapkričio 19 d. „Skonio era“ maitinimo paslaugas pradėjo teikti septyniuose Santaros klinikų padaliniuose, Druskininkuose ir Naujuosiuose Valkininkuose, Varėnos rajone. Šiose gydymo įstaigose dietinio maitinimo paslauga naudojasi daugiau kaip 2 tūkst. pacientų.

Pirkimo netikrino, skaidyti nereikalavo

VPT direktoriaus pavaduotoja Jovita Petkuvienė Alfa.lt patvirtino, kad netikrino ir nevertino Santaros klinikų vykdyto nekonkurencingo pirkimo iš vieno tiekėjo.

„Neskelbiamos derybos, remiantis ypatinga skuba, ir atviras konkursas – du savo esme skirtingi pirkimo būdai, kurie negali būti traktuojami vienodai“, – teigė VPT laikinoji vadovė. J.Petkuvienės nuomone, kai susiklosto ypatingos aplinkybės, kreipimasis dėl ypatingos skubos tik į vieną konkretų tiekėją ir tam tikras konkurencijos ribojimas yra pateisinamas.

„Jei perkančioji organizacija, remdamasi ypatinga skuba, turėtų laiko kreiptis į 5 ar 10 tiekėjų, su jais vykdyti derybas, tai tik rodytų, jog tokiu atveju iš tikrųjų nėra jokios skubos ir privalo būti vykdoma „standartinė“ viešojo pirkimo procedūra“, – aiškino J. Petkuvienė.

Ji nurodė, jog vykdydama „standartinį“ atvirą konkursą, perkančioji organizacija privalėtų užtikrinti konkurenciją. Ir tokiu atveju dirbtinis pirkimo stambinimas, neskaidant jo į atskiras dalis, esą būtų vertinimas kaip konkurencijos ribojimas.

Deja, Santaros klinikų administracija nebeturės progos pasinaudoti VPT rekomendacijomis bei pagal jas surengti pavyzdinio viešojo pirkimo, kuris nediskriminuotų nė vieno potencialaus tiekėjo. Klinikų administracija nusprendė ateityje savarankiškai maitinti pacientus.

Suderėjo dvigubai didesnę kainą

Santaros klinikos teigia, kad sutartis su „Skonio era“ be konkurso sudaryta „dėl ypatingos skubos, kurios perkančioji organizacija negalėjo numatyti“.

Esą todėl ligoninė neskelbė atviro konkurso, pirkimo neskaidė į dalis, nevykdė kitų standariniam viešajam pirkimui keliamų reikalavimų.

Tačiau toks paaiškinimas neįtikina ir atrodo pritemptas. Buvusi tiekėja „Pontem“ daugiau kaip metus derėjosi su ligoninės administracija dėl 2015 m. sudarytos sutarties peržiūrėjimo. Pagal pasiektą susitarimą „Pontem“ pateikė veiklos planą, pirko papildomos įrangos, įgyvendino kitus ligoninės pageidavimus.

Tuo metu „Pontem“ organizuotas maitinimas vyko už 2,59 euro. Kad ši kaina nebeatitiko rinkos kainų bei griežtesnių ligonių maitinimo taisyklių, rodo nauja klinikų sutartis. Su naujuoju tiekėju Santaros administracija suderėjo dvigubai didesnę kainą. Alytaus rajono verslininkas Santarų klinikų pacientus maitina už 5,76 euro.

Derybų metu su klinikomis buvęs tiekėjas „Pontem“ būtent ir kėlė klausimus apie naują, geresnį, valgiaraštį bei aukštesnes kainas. Tačiau šias derybas nutraukė pačios Santaros klinikos, sutartis vėliau nutraukta abipusiu susitarimu.

Vadovybė keičiasi, darbo metodai – ne

Anykščių rajono savivaldybės skelbto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų konkurso vertė – 867 tūkst. eurų. Santaros klinikų dietinio maitinimo pirkimas beveik penktadaliu didesnis, jo vertė – daugiau kaip 1 mln. eurų.

Nepaisant kainos skirtumo, tarp dviejų pirkimų nemažai panašumų: įstaigos, kuriose tiekiamas maistas, išsidėsčiusios skirtinguose miestuose, valgytojų – tūkstančiai. Ir mokiniams, ir ligoniams tiekiamo maisto kokybė griežtai reglamentuojama teisės aktais.

Kodėl dviem panašiems pirkimams VPT taiko skirtingus standartus?

Kodėl viešųjų pirkimų prižiūrėtojams nerūpi net tai, kad, atsižvelgus į VPT privalomas rekomendacijas, kai kurios Anykščių rajono mokyklos gali likti be maitinimo?

Kodėl VPT neskauda galvos, kai Santaros klinikų be konkurso pasirinkta ir specialiai būsimam pirkimui sukurta įmonė dvigubai kelia paslaugos kainą?

Kodėl VPT neužkliūva, kad perkančioji organizacija ne tik neskaido milijoninio pirkimo, bet ir apsaugo pasirinktą tiekėją nuo konkurencijos?

Ir kodėl VPT labiau rūpi demonstruoti nereikalingą griežtumą ten, kur tiekėjų diskriminacija nė nekvepia, bet nematyti konkurencijos pažeidimų ten, kur jie bado akis?

Ar nėra taip, kad VPT tiesiog iš anksto nusiteikusi matyti pažeidimus kiekviename atvirame konkurse, kuriame dalyvauja – ar, neduokdie, jį laimi – vienas šios įstaigos „perdėm mylimas“ tiekėjas?

Buvusi VPT vadovė Diana Vilytė mėgdavo viešai, nepateikdama įrodymų, koneveikti vieną įmonę ir peikti perkančias organizacijas, išdrįsdavusias šią įmonę skelbti viešųjų pirkimų laimėtoja.

Keista, kad keičiantis VPT vadovybei, viešųjų pirkimų prievaizdo darbo metodai iš inercijos lieka tie patys.

Arvydas Jockus  

12 Komentarai

 1. Pirkimų ilgametė vadovė yra Vilyte D. Atsiminkite, kad į slaptą teismo posėdį dėl Tubio korupcijos, iš kvietė Vilį J. Abu Viliai yra brolis ir sesuo.

  • Skaitem kokia ten “korupcija”, juokinga, o tokios fanfaros buvo.

   • Korupcija akivaizdi- žadėti žemės sklypą miesto centre bu aukciono, be konkurso? Keistas prokuratūros požiūris, kad už tokia akivaizdžią korupciją siūlo tik 4 metus laisvės atėmimo. Manau, kad už tokius nusikaltimus sodinti bent 10 metų, kad kitiems nekiltų noro vogti iš miesto gyventojų.

    • Nepilietiskas

     liberalai visur per pinigus reikalus sprende, partija teisiama, Masiulis su dezute vaiksciojo, tai galvojo ir cia isdegs ar bent prikabins Bet kad nelabai pavyko.

  • Svėdasų Jadzė

   Įdomu kaip bus su komunalinio ūkio su atliekų šalinimo konkursu.

   • Kaip, kaip,

    blefuoja ta Vilniaus kontorėlė, užsiiminėja niekais, šiukšles kaip vežė komunalinis, taip ir toliau veža.

   • bus nauja sutartis su AKŪ, tik dabar jau nauja kaina. Kaip už lietaus nuotėkas priskaičiuot patvirtino, taip ir už kiemo plotą, kuriame šiukšlės veisiasi ir jas reikia surikti bei išvežti bus priskaičiuota pastovi kainos dedamoji 🙂
    Linksmų Velykų!

 2. tai skųskit, o ne šnekėkit apie skundimą. J…t, jau seniai reikėjo apskųsti.

 3. Kad ir kas bus tiekėjas Kavarske maista virėja vistiek svers.neduok Die.. grameli per daug idės vaikui🤣

 4. Pinigų plovimas!!!

 5. Kavarsko mokykloj ir salotas sveria😄

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.