Anykščių choras – Bistrampolio festivalyje

Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios kamerinis choras „Salve cantus“ (vad. Rimvydas Griauzdė) rugpjūčio 3 d. Bistrampolio dvare (Panevėžio raj.) dalyvavo tradiciniame festivalyje, skirtame 1863 metų sukilimui,  ir pristatė ne tik Antano Baranausko šventas giesmes, bet  matė Tadeusz Bistram (Tadeušo Bistrampo), dvaro savininko Bistrampo provaikaičio dokumentinį filmą „Paberžė – nepaklusniųjų lizdas“.

Šio filmo garso takelis – choro įdainuotos dainos ir giesmės. Jame skamba mažai kam žinoma A. Baranausko giesmė „Žvilgtelėk, o Dieve“, kurioje įamžinti tiesioginiai sukilimo motyvai – caro kazokų viešai sukapotas kryžius, prie ešafoto prikalti kunigai.

O sekmadienį vėl tęsėme kelionę į Palėvenės Domininkonų vienuolyno bažnyčioje vykstančius  Šv. Domininko atlaidus. Giedojome sukilimo minėjimo Šv. Mišiose A. Baranausko giesmes. Kartu dalyvavo Kauno paveldo klubo „Kauno pavieto Laisvieji šauliai“, kurie filme vaidino sukilėlius, o festivalyje abi dienas atkūrė sukilėlių stovyklą.  Šventoriuje visus džiugino išskirtiniais rūbais apsirengęs anykštėnų istorinio šokio kolektyvas „Baltoji pavana“ (vad. Jūratė Uselienė), kuris atliko viduramžių šokius.

Violeta Juciuvienė

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.