AKM – kiaulių laikymo vietoje Troškūnuose

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad šią savaitę fiksuoti net 23 afrikinio kiaulių maro (AKM) atvejai.
Ûkis Troškūnų seniūnijoje yra buferinėje AKM zonoje, kurioje privaloma paskersti visas savo reikmėms laikomas kiaules. Jame buvo auginamos 2 penimos kiaulės. Likusi kiaulė nugaišinta, mėsa sunaikinta, laikymo vietoje atlikti dezinfekcijos ir valymo darbai.
Vykdant epizootinį tyrimą, veterinarijos specialistai atkreipė dėmesį, kad šiose apylinkėse, 1,5 – 3 km spinduliu, AKM neseniai buvo nustatytas 1 sumedžiotam ir 7 šernų gaišenoms, todėl neatmetama užkrato versija – kontaktai su užsikrėtusiais šernais.
„Šis židinys dar kartą įrodo, kad dėl žmonių klaidų AKM virusas gali bet kada patekti į kiaulių laikymo vietas, todėl ūkininkai privalo ypač griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimų. Kiaulių laikytojai neturėtų dalyvauti gaišusių šernų paieškose, lankytis šernų pirminio apdorojimo aikštelėse ar patys doroti šernus. Prie įėjimų į kiaulių laikymo patalpas būtina įrengti dezinfekcinius barjerus, nes labai svarbu dezinfekuoti avalynę, keisti rūbus. Ûkininkai patys turi rūpintis laikomų kiaulių sveikata ir sauga“, – sakė VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas Marius Masiulis.
VMVT primena medžioklės plotų naudotojams, kad nuo 2016 m. lapkričio 24 d. įsigaliojo VMVT direktoriaus įsakymas Nr. B1-890 „Dėl išmokų už afrikiniu kiaulių maru užsikrėtusius sumedžiotus šernus, jų skerdenas ar mėsą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Pagal šį įsakymą, 100 eurų išmoka mokama medžioklės ploto naudotojui už AKM užsikrėtusį sumedžiotą šerną, jo skerdeną ar mėsą, jeigu medžioklės ploto naudotojas:
• užtikrina kraujo ir (ar) organų mėginių iš sumedžioto šerno paėmimą ir jų pristatymą į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą laboratoriniams tyrimams;
• užtikrina sumedžioto šerno, jo skerdenos ar mėsos saugojimą (laikymą) su VMVT teritoriniu padaliniu iš anksto suderintoje vietoje, kol bus gauti iš sumedžioto šerno paimtų kraujo ir (ar) organų mėginių laboratorinių tyrimų rezultatai;
• turi ir VMVT teritoriniam padaliniui pateikia sandarias dėžes, maišus ar kitas priemones, reikalingas sumedžiotam šernui, jo skerdenai ar mėsai supakuoti ir transportuoti į sunaikinimo ar sudeginimo vietą. Jei sumedžiotas šernas, jo skerdena ar mėsa deginama medžioklės ploto vienete, medžioklės ploto naudotojas turi turėti sumedžioto šerno, jo skerdenos ar mėsos deginimui reikalingas priemones (pvz.: pakankamai sausų malkų, degaus skysčio ir pan.);
• turi pakankamai tinkamų autorizuotų veterinarinių biocidinių produktų, veikiančių AKM sukėlėjus, ir, prižiūrint VMVT teritoriniam padaliniui, atlieka AKM užsikrėtusio sumedžioto šerno, jo skerdenos ar mėsos saugojimo (laikymo) vietos dezinfekciją.
VMVT informuoja, kad šią savaitę laukinėje faunoje AKM nustatytas 5 sumedžiotiems šernams ir 18 gaišenų. Maru užsikrėtę šernai sumedžioti: 1 – Pelėdnagių (Kėdainių r.) po 1 – Traupio ir Troškūnų (Anykščių r.), 1 – Þeimių (Jonavos r.), 1 – Gerviškių (Šalčininkų r.) seniūnijų miškuose. Gaišenos rastos 1 – Troškūnų (Anykščių r.) ir 17 – Þeimių (Jonavos r.) seniūnijų teritorijose.
{mosloadposition trade}

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.