30 tūkstančių ar 300 tūkstančių eurų?

Kadangi po to, kai rajono taryba nepritarė Kurklių S.Kairio pagrindinės mokyklos statuso pakeitimui, kilo nemažai klausimų, kiek tai kainuos rajonui , o tikslių tokio sprendimo kaštų nesupranta ar nenori suprasti ir rajono tarybos nariai, surinkau viešai prieinamus duomenis.

Turiu pasakyti, kad savivaldybės darbuotojai pateikia skaičius, netikėti tuo, kas sakoma, nėra pagrindo. Kurklių mokyklos statuso išsaugojimo kainą sudaro du elementai. Pirmas – lėšos, kuriomis savivaldybės turi dengti mokyklos trūkumą. Per tarybos posėdį vicemeras Sigutis Obelevičius sakė, kad tai gali atseiti “iki 100 tūkstančių eurų“.
Antras – kokybės krepšelio lėšos. Kas tas kokybės krepšelis?
2018 m. Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino mokyklų sąrašą, kurios gaus kokybės krepšelį – tikslines lėšas, skirtas mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti. Iš viso atrinkta 180 bendrojo ugdymo mokyklų, lėšos mokyklas pasieks jau 2019 m. Per dvejus metus bus skirta daugiau nei 24 milijonai eurų.
Mokyklų sąrašas paskelbtas 2018 metais. Į jį pateko Anykščių J.Biliūno, Troškūnų K.Inčiūros gimnazijos ir Kavarsko pagrindinė mokykla. Anykščių Jono Biliūno gimnazijos vienam mokiniui bus skiriama po 127 Eur metams. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos ir Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro 5–8 klasių mokinių ugdymui – po 354 Eur. Vieneriems mokslo metams savivaldybėms bus pervesta 85 proc. kokybės krepšelio lėšų, o savivaldybės iš savo biudžeto skirs likusius 15 proc. kokybės krepšelio lėšų. Jei po vienerių projekto vykdymo metų Anykščių rajono savivaldybė pasieks pokyčių pagal projekto apraše numatytus kriterijus (mokyklose 5–8 klasėse sumažės jungtinių klasių skaičius; Savivaldybėje sumažės mokyklų juridinių vienetų, kuriose mokosi iki 120 mokinių; padaugės mokytojo pareigybėje visu etatu dirbančių mokytojų), antraisiais projekto vykdymo metais savivaldybei bus grąžinama 15 proc. iš savivaldybės biudžeto pirmaisiais projekto vykdymo metais projektui skirtų lėšų.
Štai tokia informacija, o tikslesnius skaičius galbūt vertėtų paskelbti dar kartą ar net įteikti į rankas rajono tarybos nariams.
Linas BITVINSKAS

19 Komentarai

 1. o jei patikslinus Kurkliams reik papildomai iki 30 000 o Traupiui iki 16 000 eur 🙂 Kazkaip sumos labai keiciasi 🙂 nuo 300 000 nukrito iki 100 000, bet va tikslint dar reiktu 🙂

 2. Gaila, kad tarybos nariai neprotauja, o kerštauja… šitiek pinigų rajonas praras , nukentės apie 800 mokinių (per tris mokyklas), ir kiek dar lėšų nugraibys nuo kitų mokyklų, kad Kurklius išlaikyt… Būsim Lietuvoj vieni iš kvailiausių!

 3. reikia netureti smegenu,kad taip nuspręsti.~27 MOKINIAMS ~20 VADOVAUJANČIŲ

 4. manai kitokia situacija kitose kaimo mokyklose ?:) bet va kliuna tik Kurkliu 🙂

 5. Ateis eilė ir kitiems kaimams. Ar tai naujiena Lietuvoj? O apie Kurklius diskutuot reikėjo jau tada, kai pačios direktorės dukra, visų mokytojų ir tarybos nario vaikai mokėsi Anykščiuose. Dabar, kai jų nėra, prisimetę eilinių vaikais, imam gelbėti mokytojus. Padarykit apklausą ir sužinokit , kiek dabar kurkliečių mokosi Anykščiuose ir nė už ką negrįžtų į Kurklius?

 6. TIKRAI NEGRĮŠ 🙂

 7. Tubiui parodysim, kad ką norim, tą darom, ypač kai jis nušalintas, ir mums nusišvilpt kiek tai kainuos.

  • Kaip ant vandens

   Reiškia nesunaikindami Traupio irgi prarandame 30 ar 300 tūkstančių?

   • Traupyje bent jau bendruomene ir mokykla yra, o kurkliai gal dešimtmetį skamba tik kaip nuolatinės pjautynės ir balaganas. Ten mokyklos jau nėra. Raguvėlės scenarijus

 8. Pinigai pinigams, bet jūs Kurklių vaikų pagailėkit, jie vargšai pusės to negauna, ką gauna mokiniai Kavarsko mokykloje. Tai, atiduokit tą Kurklių mokyklos autobusą Kavarskui ir, lai, vežioja jis ten visus Kurklių mokinius. O mokykla Kurkliuose – lai, funkcionuoja, jeigu to nori rajono taryba, lai, būna šildoma, lai, būna valoma, lai, eina mokytojai joje pasėdėti ir gauti uždarbius. Vis tiek geriau bus nei dabar yra, vis tiek susitaupys, nes už autobuso kurą ir remontus jau mokės Kavarsko mokykla, o Kurklių mokiniai atsigaus : išmoks elgesio kolektyve, įsigys naujų draugų, galės lankyti būrelius, gaus pagalbą iš keturių Kavarsko mokykloje dirbančių spec. pedagogų, pagerės vaikų žinios ir elgesys. Mūsų trys mergaitės užpernai perėjusios iš Kurklių į Kavarsko mokyklą pasikeitė neatpažįstamai, nes pradėjo bendrauti su bendraamžiais, kas yra labai svarbu vaiko vystymuisi.

 9. 100% pritariu Eugenijui

 10. Pinigai pinigams, bet jūs Traupio vaikų pagailėkit, jie vargšai pusės to negauna, ką gauna mokiniai Kavarsko mokykloje. Tai, atiduokit tą Traupio mokyklos autobusą Kavarskui ir, lai, vežioja jis ten visus Traupio mokinius. O mokykla Traupyje – lai, funkcionuoja, jeigu to nori rajono taryba, lai, būna šildoma, lai, būna valoma, lai, eina mokytojai joje pasėdėti ir gauti uždarbius. Vis tiek geriau bus nei dabar yra, vis tiek susitaupys, nes už autobuso kurą ir remontus jau mokės Kavarsko mokykla, o Traupio mokiniai atsigaus : išmoks elgesio kolektyve, įsigys naujų draugų, galės lankyti būrelius, gaus pagalbą iš keturių Kavarsko mokykloje dirbančių spec. pedagogų, pagerės vaikų žinios ir elgesys.

 11. Na, apie Traupį aš tikrai nerašiau, nes nieko apie tą mokyklą nežinau. Kažkas negražiai naudojasi mano vardu ir mano tekstu (nors, prie vardo kokį skaičių pridėtumėte). Tai rodo, kad “nyksciai.lt” svetainės programoje yra spragų. Esu tik girdėjęs, kad kai kurie vaikai buvo per prievartą grąžinti iš Kavarsko į Traupio mokyklą, su ašaromis. Negerai, taip. O, tarp kitko, Anykščių rajone vaikams naudojama prievarta lankyti ne jų pasirinktą mokyklą. Tai, ar šia ne smurtas psichologinis? Pagalvokite apie tai būsimieji naujieji Anykščių rajono tarybos nariai… Taip ir teismų sulaukti galima.

 12. Iš Kurklių

  Gerb Eugenijau,
  Pasidalinkite savo išmintimi ,kaip jūs nustatėte, kad Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos mokiniai negauna pusė to , ką gauna Kavarsko mokykloje- daugiafunkciniame centre?? Turbūt susapnavote?
  Jūs nežinote kaip yra Kurklių mokykloje, klaidinate kitus tėvelius, liedamas savo nepagrįstą pyktį.

 13. Baranauskas

  jungiam Baranauska prie Kavarsko bus rajonui daugiau nei 300 000 🙂

 14. Atsakau “Iš Kurklių” – dalinuosi savo išmintimi, kaip Jūs sakote : Kurklių mokyklą 2015 – 2017 ais metais lankė keturi mano vaikai. 2017-ais metais tris mūsų mergaites man pavyko, nors ir per didelius vargus, perkelti į Kavarsko mokyklą, kur jos mokosi iki šiol. O, berniukas baigė 10 klasių Kurkliuose. Ir su visa atsakomybe galiu pasakyti, kad Kavarsko mokykloje mano vaikai gauna dvigubai daugiau žinių, gerų emocijų, bendravimo su klasiokais, išvykų, ekskursijų, kokybiškų šventinių koncertų, būrelių, direktorės ir visų keturių specialiųjų pedagogų dėmesio. Kavarsko pagrindinės mokyklos – daugiafunkcino centro pedagogai labai aktyviai bendrauja su tėvais, ten nėra ūkvedžio, kaip Kurklių mokykloje, kuris, neturėdamas pedagoginio išsilavinimo, pavaduoja direktorę ir tyčiojasi iš mokinių (galėčiau tai įrodyti, nes turiu liudininkų). Ką gaudavo mano vaikai Kurklių mokykloje, sėdėdami vienoje pamokoje kartu su dviejų ar net trijų klasių mokiniais ? Jei dėstoma medžiaga iš karto dviem klasėm vienu metu, tai reiškia, kad vietoje 45-ių minučių mokslo mokinys gauna tik 22,5 minutes, o, tai reiškia du kartus mažiau, nei priklausytų. Kokią socializaciją vaikai galėjo gauti Stepono Kairio mokykloje, kai jų klasėse po tris ar po du mokinius ? O, mokytojai Kurklių mokykloje yra labai geri ir nuoširdūs, tik, va, užspausti ir išsigandę. Jie, vargšai, nekalti kad yra tokia padėtis.
  Tai, štai, gerb. “Iš Kurklių” tai nėra sapnas, tėvelių aš neklaidinu ir pyktis mano yra pagrįstas.

 15. Iš Kurklių

  Mat kaip gražiai rašote.
  O jei Deivido paklaustumėm?
  Į ekskursijas, renginius Kurklių mokykla vežė ir veža iki šiol tikrai dažnai, tik kiek pamenu, pats Deividas, mergaitės ne visada norėdavo. Soc. pedagogė dirbo su mergaitėmis daug ir dažnai.
  Nustebs ir pradinių kl. mokytoja, perskaičius tokį teiginį apie anot Jūsų, nekokybišką, nepilnavertį mokymą.
  Aš džiaugiuosi, kad Jūsų mergaitėms Kavarsko mokykloje gerai, bet žinot, Kurklių vaikai lygiai tokie patys, ir mokėsi klasėje jūsų mergaitės su bendraamžiais, o ne su ufonautais.
  Pagarbiai, A.B.

 16. Mokytojai Pupelienei iki šiol lenkiu galvą ir nuoširdžiai dėkoju už rūpestį mūsų Justina. Gerbiama A.B., na, neina kalba apie Kurklių mokyklos mokytojų darbą ir atsidavimą. Ir mokytoja Inga Radzevičienė buvo Deividui kaip mama, nuostabi miela pedagogė. Tai jūsų mokyklos deimantai. Supraskit – nekokybiškas ir nepilnavertis mokymas, tai yra visuma aplinkybių, nepriklausančių nuo atskirų pedagogų. Tai visuma faktorių, kurie neleidžia mokytojams teikti pilnavertes paslaugas. Kaip, pavyzdžiui, lietuvių kalbos mokytoja, vesdama pamoką iš karto trijų klasių mokiniams gali kokybiškai ir pilnai išdėstyti vienos klasės temą, kuriai skirta 45-ios minutės? Niekaip. Mokytojai tam reikia 135-ių minučių. Toliau, teigdama, kad mūsų mergaitės mokėsi ne su ufonautais, o su bendraamžiais Jūs esate visiškai teisi šiuo atveju. Tačiau, na, mažai tų bendraamžių šalia, kad ugdytųsi kažkokie tai bendravimo pagrindai ir principai , supraskite, gi. Ir vėl, nei Jūs, nei kiti Kurklių mokyklos pedagogai nėra kalti dėl to. Vaikai turi socializuotis, tam reikalinga didesnė grupė kitų mokinių supančių juos, o, ne vienas ar du klasiokai. Jūs, kaip pedagogė turėtumėte tai suprasti, pasišnekėkit su psichologais. Kodėl, gi, susirinkime tiek daug norinčių tėvų buvo pervesti savo vaikus į kitas mokyklas ? Tik rajono tarybos nutarimas laiko mokinius Kurkliuose. Jūsų desperatiškas noras sureikšminti Kurklių mokymo įstaigą man suprantamas. Deja, pokyčiai vyksta, norime mes to, ar ne.

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.